ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - ROK 2019

NAZWA
OGŁOSZENIA
DATA PUBLIKACJI OGŁOSZENIA
TERMIN
SKŁADANIA
OFERT
SIWZ/Klucz Publiczny
PYTANIA
ODWOŁANIA
ROZSTRZY-GNIĘCIA
INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT
ZAWIADOMIENIE
O
WYBORZE
OFERTY

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego obejmująca - sprzedaż i dystrybucję gazu dla potrzeb 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach (DZP 3830/34/18)

ZMIANA OGŁOSZENIA   

12.12.2018

21.01.2019

SIWZ

KLUCZ

 ODP.1 

ODP.2

 OTWARCIE   WYNIK
Dostawa materiałów izotopowych(105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-01-2019) 

08.01.2019

17.01.2019

SIWZ    ODP.1

 

OTWARCIE

OTWARCIE OFERT DODATKOWYCH

 WYNIK

UNIEWAŻNIENIE W ZAKRESIE ZADANIA 3

Dostawa produktów leczniczych objętych programem lekowym dotyczącym - leczenia umiarkowanej i ciężkiej łuszczycy plackowatej (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-02-2019) 

09.01.2019

17.01.2019

SIWZ    ODP.1   OTWARCIE   WYNIK
Dostawa odczynników i dzierżawa systemu zintegrowanego do wykonywania badań biochemicznych i immunochemicznych wraz z analizatorami zastępczymi (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-03-2019) 

16.01.2019

19.02.2019

SIWZ

KLUCZ

 ODP.1  OTWARCIE  WYNIK
Świadczenie usług w zakresie ochrony fizycznej obiektów i terenów 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarsch (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-05-2019)

15.01.2019

23.01.2019

SIWZ  ODP.1    OTWARCIE   WYNIK
Dostawa materiałów opatrunkowych dla 105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-04-2019)

22.01.2019

25.02.2019

SIWZ

KLUCZ

 ODP.1

ODP.2

ODP.3

 OTWARCIE  WYNIK
Dostawa implantów ortopedycznych , endoprotez i zespoleń kostnych na potrzeby oddziału ortopedycznego DZP- 2612-06-2019) 

14.02.2019

19.03.2019

SIWZ

KLUCZ

 ODP.1

ODP.2

 OTWARCIE  WYNIK

Dostawa ambulansu z wyposażeniem dla 105.Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ(105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-07-2019)   ZMIANA OGŁOSZENIA 

ZMIANA OGŁOSZENIA 2 

01.03.2019

11.03.2019 14.03.2019

SIWZ

 ODP.1

ODP.2

 OTWARCIE   WYNIK
Dostawa defibrylatorów dla potrzeb 105.Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ(105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-08-2019)

26.02.2019

06.03.2019

SIWZ    OTWARCIE  WYNIK
Dostawa leku biologicznego ixekizumab objętego programem lekowym dotyczącym - leczenia umiarkowanej i ciężkiej łuszczycy plackowatej (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-10-2019) 

25.03.2019

02.04.2019

SIWZ     OTWARCIE   WYNIK 
Dostawa leku Ranibizumab objętego programem lekowym dotyczącym leczenia neowaskularnej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-11-2019) 

03.04.2019

11.04.2019

SIWZ    OTWARCIE  WYNIK
Dostawa materialów szewnych oraz materiałów medycznych (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-12-2019) 

05.04.2019

15.04.2019

SIWZ

 ODP.1

 ODP.2

  OTWARCIE  WYNIK
Odbiór, transport odpadów medycznych pochodzących z działalności 105. Kresowego Szpitala Wojskowego SP ZOZ w Żarach w celu przekazania ich do termicznego unieszkodliwienia (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-13-2019)

04.04.2019

12.04.2019

SIWZ  ODP.1  OTWARCIE  WYNIK
Dostawa rękawic medycznych (DZP- 2612-14-2019) 

04.04.2019

12.04.2019

SIWZ    ODP.1  OTWARCIE  WYNIK
Dostawa różnych produktów leczniczych (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-15-2019)

05.04.2019

17.05.2019

SIWZ       UNIEWAŻNIENIE

Dostawa ambulansów sanitarnych z wyposażeniem (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-16-2019)

ZMIANA OGŁOSZENIA 

30.04.2019

03.06.2019 14.06.2019

SIWZ

KLUCZ

 ODP.1  OTWARCIE  WYNIK
Sukcesywna dostawa różnych produktów leczniczych (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-17-2019)

30.04.2019

03.06.2019

SIWZ

KLUCZ

 ODP.1

 ODP.2

 OTWARCIE

 WYNIK

Korekta wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie zad. 7,12,14, 32

Dostawa matriałów medycznych i sprzętu medycznego jednorazowego użytku (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-18-2019)

06.06.2019

10.07.2019

SIWZ

KLUCZ

  ODP.1

 ODP.2

ODP.3

 OTWARCIE   WYNIK

Dostawa sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb 105.Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-19-2019)

ZMIANA OGŁOSZENIA 

06.06.2019

14.06.2019 18.06.2019

SIWZ

 ODP.1

ODP.2

 OTWARCIE

 WYNIK

  WYNIK-SPROSTOWANIE W ZAKRESIE ZAD. 5

Dostawa środków dezynfekcyjnych, materiałów do sterylizacji oraz środków kontrastowych (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-20-2019)

ZMIANA OGŁOSZENIA 

13.06.2019

21.06.2019

25.06.2019

SIWZ

 ODP.1

ODP.2

ODP.3

 OTWARCIE  WYNIK
Dostawa różnych artykułów biurowych oraz kaset do drukarek di identyfikacji pacjentów dla 105.Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-21-2019

13.06.2019

21.06.2019

SIWZ    OTWARCIE  WYNIK
Objęcie nadzorem autorskim modułów oprogramowania aplikacyjnego AMMS i InfoMedica (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-22-2019          
Dostawa różnych produktów leczniczych (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-23-2019

10.07.2019

18.07.2019

SIWZ  ODP.1   OTWARCIE  WYNIK

Dostawa rodczynników i materiałów laboratoryjnych (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-24-2019

ZMIANA OGŁOSZENIA 

09.07.2019

17.07.2019

18.07.2019

SIWZ

 ODP.1

ODP.2

ODP.3

 OTWARCIE   WYNIK
Dostawa gazów medycznych (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-26-2019

22.08.2019

30.08.2019

SIWZ   ODP.1   OTWARCIE  WYNIK

Dostawa materiałów medycznych i sprzętu jednorazowego użytku oraz stabilizatorów zewnętrznych (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-27-2019

ZMIANA OGŁOSZENIA 

22.08.2019

30.08.2019

02.09.2019

SIWZ  ODP.3   OTWARCIE  WYNIK
Dostawa ambulansów sanitarnych (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-28-2019)

04.09.2019

04.10.2019

 

SIWZ

KLUCZ

  ODP.1  OTWARCIE  WYNIK

Bezgotówkowe tankowanie paliw do samochodów będących na wyposażeniu szpitala105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-29-2019)

ZMIANA OGŁOSZENIA  

18.09.2019

26.09.2019

30.09.2019

SIWZ

 ODP.1

ODP.2

 OTWARCIE   UNIEWAŻNIENIE
Dostawa tonerów, atramentów oraz innych materiałów eksploatacyjnych (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-30-2019)

18.09.2019

26.09.2019

SIWZ   ODP.1    OTWARCIE   WYNIK
Bezgotówkowe tankowanie paliw do samochodów będących na wyposażeniu szpitala105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-31-2019)

08.10.2019

16.10.2019

SIWZ  ODP.1   OTWARCIE  WYNIK
Dostawa akcesoriów do witrektomii i operacji usunięcia zaćmy 105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-32-2019)

13.11.2019

21.11.2019

SIWZ  ODP.1  OTWARCIE  WYNIK
Usługa ubezpieczenia 105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-33-2019)          
Dostawa lasera laryngologicznego dla potrzeb 105.Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-34-2019

28.10.2019

05.11.2019

SIWZ  ODP.1   OTWARCIE   WYNIK

Dostawa rodczynników do badań układu krzepnięcia wraz z dzierżawą analizatorów (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-35-2019

ZMIANA OGŁOSZENIA

30.12.2019

09.01.2020

SIWZ   ODP.1  OTWARCIE  WYNIK

 

 

Wytworzył: Tomasz Bryjak (03 stycznia 2018, 10:20)
Wprowadził: Bartosz Podstawa (08 stycznia 2019, 12:27)
Zmodyfikował: Danuta Popiel (14 stycznia 2020, 12:58)