OBSŁUGA POŚMIERTNA OSÓB ZMARŁYCH W SZPITALU

Prosektorium w Żarach

ul. Domańskiego 2, budynek 33

Informujemy, że obsługę pośmiertną osób zmarłych w szpitalu w Żarach na zlecenie 105. KSzWzP SPZOZ realizuje PHU Maciej Bartosz.

Wydawanie zwłok odbywa się w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-13.00 po wcześniejszym kontakcie telefonicznym

tel. 601 885 274 - Maciej Bartosz.

Prosektorium w Żaganiu

ul. Szprotawska 30 C

Informujemy, że obsługę pośmiertną osób zmarłych w filii szpitala w Żaganiu na zlecenie 105. KSzWzP SPZOZ realizuje PH-U Krzysztof Michalak.

Wydawanie zwłok odbywa się w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-13.00 po wcześniejszym kontakcie telefonicznym

tel. 601 504 461 – Krzysztof Michalak.

Wymagane dokumenty do odbioru zwłok

  1. Oryginał upoważnienia od najbliższego członka rodziny, w którym zawarta została informacja, jaki zakład pogrzebowy został upoważniony od odbioru zwłok, a także dane osoby upoważniającej oraz wskazanie stopnia pokrewieństwa z osobą zmarłą.
  2. Kopia aktu zgony potwierdzona za zgodność z oryginałem przez przedstawiciela zakładu pogrzebowego.

Przechowywanie zwłok do 72 godzin od śmierci pacjenta

Szpital zapewnia należyte przygotowanie zwłok do pochówku oraz przechowywanie zwłok w chłodni przez 72 godziny od śmierci pacjenta. Przygotowywanie zwłok do pochówku oraz przechowywanie w chłodni przez 72 godziny odbywa się na koszt szpitala.

Przechowywanie zwłok dłużej niż 72 godziny

Wysokość opłaty za przechowywanie zwłok pacjenta zmarłego w podmiocie leczniczym przez okres dłuższy niż 72 godziny za każdą kolejną rozpoczętą dobę określa Cennik - pozostałe usługi