1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych:
  • badania i porady lekarskie
  • leczenie
  • badania i terapia psychiatryczna i psychologiczna
  • rehabilitacja lecznicza
  • opieka nad kobietą ciężarną i jej płodem
  • opieka nad zdrowym dzieckiem
  • badania diagnostyczne, w tym analityka medyczna
  • pielęgnacja chorych
  • pielęgnacja niepełnosprawnych i opieka nad nimi
  • opieka palitywno-hospicyjna
  • orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia
  • wykonywanie czynności z zakresu protetyki, ortodoncji i stomatologii zachowawczej
  • zaopatrywanie w środki i materiały medyczne
  • świadczy pomoc medyczną osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych i innych
 2. Promocja zdrowia
 3. Realizacja zadań zleconych przez Ministra Obrony Narodowej