Strona podmiotowa BIP 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ jest zbudowana zgodnie z aktami prawnymi:
 • Ustawa o dostępie do informacji publicznej z 6 września 2001 roku (Dz. U. Nr 112, poz 1198);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 roku w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej;

Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej. BIP został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.

W Biuletynie Informacji Publicznej 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach zastosowano nowoczesną technikę responsywności strony, czyli dostosowanie witryny również dla urządzeń mobilnych.

W strukturze strony można wyróżnić cztery panele:

Panel górny
 • Menu górne, w którym mamy do wyboru:
  • Instrukcja - zawiera czytaną przez Państwa instrukcję korzystania z podmiotowej strony Biuletynu;
  • Rejestr zmian - tabela informacji publicznych, których treść uległa zmianom. Dane o modyfikacji poszczególnych informacji są ułożone chronologicznie: od najnowszych u góry, po starsze poniżej. Każda pozycja w tabeli posiada: tytuł modyfikowanego dokumentu, czego zmiana dotyczyła, oznaczenie tożsamości osoby, która wprowadziła zmianę oraz czas wprowadzenia zmiany;
  • Mapa biuletynu - przedstawia całą zawartość menu tematycznego w sposób graficzny. Mapa pozwala na zorientowanie się co do położenia danego działu menu względem pozostałych działów oraz umożliwia bezpośrednie przejście do jego zawartości poprzez kliknięcie myszką w strzałkę koło danej nazwy;
  • Redakcja - dane teleadresowe do zespołu redagującego podmiotową stronę Biuletynu Szpitala;
  • Kontakt - skrzynka podawcza, która umożliwia kontakt ze Szpitalem;
  • Deklaracja dostępności
 • Baner, na którym widnieje logo szpitala, tytuł strony oraz nazwa szpitala;
Panel lewy
 • Menu lewe - stanowi menu przedmiotowe, czyli wykaz kategorii tematycznych, w które są zestawione informacje publiczne udostępniane w BIP. Wybór danego pola menu poprzez klikniecie myszką w jego nazwę, spowoduje wyświetlenie zawartości tego działu w polu publikacji treści;
 • Udogodnienia  dla osób z niepełnosprawnością (WCAG2.0), w których mamy do wyboru:
  • Podkreślenie łączy
  • Duży kursor
  • Przewodnik czytania
  • Tekst na mowę - audiodeskrypcja
  • Przełączniki dotyczące kontrastu:
   • Odwróc kolory
   • Szare odcienie
  • Przełączniki układu strony:
   • Stały układ strony -  podstawowy układ strony;
   • Szeroki układ strony - rozszerzenie układu strony;
  • Przełączniki dotyczące tekstu:
   • Zmniejsz rozmiar tekstu
   • Zwiększ rozmiar tekstu
   • Zwiększ odstępy w tekście
   • Zmniejsz odstępy w tekście 
 •  
Panel środkowy
 • Pole publikacji treści - prawa, największa część strony Biuletynu. W polu tym zostają wyświetlane treści zawarte w poszczególnych działach BIP;

Na każdej podstronie Biuletynu znajduje się stopka z informacją:

 • Tożsamość osoby, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji;
 • Tożsamość osoby (redaktora), która wprowadziła informację do BIP;
 • Data wprowadzenia informacji;
 • Data modyfikacji treści
Panel prawy
 • Wyszukiwarka
Stopka
 • Informacja o prawach autorskich