Pracownia Angiograficzna
68 470 78 62
 
Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej
68 470 79 12
 
Pracownia Diagnostyki Obrazowej
68 470 79 01
 
Pracownia EEG
68 470 78 58
 
Pracownia EKG
68 470 78 26
 
Pracownia Endoskopii
68 470 79 13
 
Pracownia Hemodynamiki
68 470 78 59
 
Pracownia Scyntygrafii
68 470 78 75
 
Pracownia Diagnostyki Mikrobiologicznej
68 470 78 99