BANK BGK - Nr konta bankowego: 92 11301222 0030 2003 2620 0002

Uwaga !!

Badania metodą rezonansu magnetycznego na terenie Szpitala wykonywane są przez firmę zewnętrzną.

Opłatę za badanie metodą rezonansu magnetycznego należy wpłacać na konto bankowe firmy EuroDiagnostic, które można znaleźć pod adresem http://www.eurodiagnostic.pl/kontakt