Numer Identyfikacyjny REGON

970327974

Zgodnie z zaświadczeniem o numerze identyfikacyjnym REGON z dnia 11 października 2006 roku, wydanym przez Urząd Skarbowy w Zielonej Górze, do wyżej wymienionego numeru przypisane są m.in. następujące informacje:

  • szczególna forma prawna: 28 PAŃSTWOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
  • własność: 112 WŁASNOŚĆ PAŃSTWOWYCH OSÓB PRAWNYCH
  • rodzaj przeważającej działalności:
    • 8511Z SZPITALNICTWO - wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)
  • liczba jednostek lokalnych: 2