Strukturę Organizacyjną 105 Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ określa załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego.

Pobierz plik