Wezwanie osób uprawnionych do odbioru depozytu po zmarłych pacjentach w 105 Kresowym Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SPZOZ 105 Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ  działając na podstawie art. 6 ustawy z dnia 18 października 2006r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U.2009 Nr 157, poz.1241) poszukuje spadkobierców i wzywa do odbioru niepodjętego depozytu.

1. Depozyt 20.02.2013r. (plik w formacie PDF)

2. Depozyt 17.08.2019r. (plik w formacie PDF)