Karta praw i obowiązków pacjenta (PDF)

Co zabrać ze sobą do szpitala (PDF)

Informacja dla pacjenta w zakresie składania skarg i wniosków (PDF)

Prawa pacjenta umierającego (PDF)

Procedura informowania pacjenta o jego stanie zdrowia (PDF)

Procedura w sprawie udzielania informacji o stanie zdrowia pacjenta na odległość (PDF)

Regulamin depozytu wartościowych rzeczy pacjenta (PDF)

Zasady kontaktu telefonicznego i korespondencyjnego pacjenta z otoczeniem zewnętrznym (PDF)

Zasady opieki nad pacjentem z zachowaniem prywatności (PDF)

Zasady pobytu pacjentów w stanach terminalnych (PDF)

Zasady przekazywania informacji o nagłym pogorszeniu stanu zdrowia pacjenta (PDF)

Zasady sprawowania dodatkowej opieki pielęgnacyjnej (PDF) 

Zasady odwiedzin pacjentów (PDF)