Depozyty

Wezwanie osób uprawnionych do odbioru depozytu po zmarłych pacjentach w 105 Kresowym Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SPZOZ

105 Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ  działając na podstawie art. 6 ustawy z dnia 18 października 2006r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U.2009 Nr 157, poz.1241) poszukuje spadkobierców i wzywa do odbioru niepodjętego depozytu.

 

1. Depozyt 20.02.2013r. (plik w formacie PDF)

2. Depozyt 17.08.2019r. (plik w formacie PDF)

 
 
 
Wytworzył: Bartosz Podstawa (07 marca 2024 14:30)
Wprowadził: Bartosz Podstawa (07 marca 2024 14:30)
Zmodyfikował: Bartosz Podstawa (08 marca 2024 11:22)

Deklaracja dostępności serwisu

105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ - zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej bip.105szpital.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego bip.105szpital.pl

Data publikacji strony internetowej: 24.09.2018

Data ostatniej dużej aktualizacji:  -

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

          - brak audiodeskrypcji

Strona została zrealizowane z uwzględnieniem wytycznych WCAG 2.0 i zgodnie ze standardami sieciowymi.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • możliwość zmiany wielkości tekstu
  • ustawienia zwiększonego kontrastu
  • tryb nocny
  • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 Oświadczenie sporządzono dnia 13.11.2019. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracowników podmiotu.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

105. KSzWzP SP ZOZ, ul. Domańskiego 2, 68-200 Żary.

Dostęp architektoniczny do siedziby 105. KSzWzP SP ZOZ stanowi brama wjazdowa przy ul. Domańskiego 2 w Żarach.

Wytworzył: Bartosz Podstawa (13 listopada 2019, 13:36)
Wprowadził: Bartosz Podstawa (13 listopada 2019, 13:36)
Zmodyfikował:  

w budowie...

Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies, tj. informacje zapisywane przez serwer na urządzeniu użytkownika, które to informacje mogą być odczytane przez serwery przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia użytkownika.

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego.

W tym serwisie pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  • optymalizacji korzystania z witryny (np. zaznaczenie odwiedzanych linków),
  • tworzenia statystyk.

W większości przypadków oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu użytkownika.

Użytkownicy serwisu mogą dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego.

Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych cookies.

 

 
Wytworzył: Tomasz Bryjak (03 czerwca 2013, 13:27)
Wprowadził: Grzegorz Szuszczyński (24 września 2018, 10:00)
Zmodyfikował: ---

 email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

tel. 68 470 78 74  

 

Plan zamówień publicznych na rok 2018: pobierz.

Plan zamówień publicznych na rok 2019: pobierz.

 

Plan zamówień publicznych na rok 2021:

Lp.

Plan zamówień z dnia

Plik

1

8 lutego 2021 r

pobierz

2

25 lutego 2021 r.

pobierz

3

19 marca 2021 r.

pobierz

4 7 kwietnia 2021 r. pobierz
5 12 kwietnia 2021 r. pobierz
6 13 kwietnia 2021 r. pobierz
7 31 maja 2021 r. pobierz
8 09 czerwca 2021 r. pobierz
9 17 czerwca 2021 r. pobierz
10 21 czerwca 2021 r. pobierz
11 08 lipca 2021 r. pobierz
12 20 lipca 2021 r. pobierz
13 20 sierpnień 2021 r. pobierz
14 17 września 2021 r. pobierz
15 22 września 2021 r. pobierz
16 27 września 2021 r. pobierz
17 28 września 2021 r. pobierz
18 25 października 2021 r. pobierz
19 20 grudnia 2021 r. pobierz

.

 Plan zamówień publicznych na rok 2022:

Lp.

Plan zamówień z dnia

Plik

1

11 stycznia 2022 r

pobierz

2 07 lutego 2022 r. pobierz
3 03 marca 2022 pobierz
4  24 marca 2022  pobierz
5 11 maja 2022 r. pobierz
6 10 czerwca 2022 r. pobierz
7 21 czerwca 2022 r. pobierz
8 1 lipca 2022 r. pobierz
9 31 sierpnia 2022 r. pobierz
10 20 września 2022 r. pobierz
11 04 październik 2022 r. pobierz
12 20 październik 2022 r. pobierz
13 21 październik 2022 r. pobierz
14 02 listopad 2022 r. pobierz
15 16 listopad 2022 r. pobierz
16 09 grudnia 2022 r. pobierz
17 15 grudnia 2022 r. pobierz

 

Plan zamówień publicznych na rok 2023:

 Lp.  Plan zamówień z dnia  Plik
 1  2 luty 2023 r. pobierz
2 17 maj 2023r. pobierz
3 17 lipiec 2023r. pobierz
4 23 sierpień 2023r. pobierz
5 18 wrzesień 2023r. pobierz
6 12 grudnia 2023r. pobierz

 

Plan zamówień publicznych na rok 2024:

 Lp.  Plan zamówień z dnia  Plik
1  6 luty 2024r. pobierz
2 12 marca 2024r. pobierz
3 15 marca 2024r. pobierz

 

Wytworzył: Mieczysław Tomków (15 stycznia 2018, 8:25)
Wprowadził: Grzegorz Szuszczyński (24 września 2018, 10:00)
Zmodyfikował: Bartosz Podstawa (15 marca 2024, 10:55)