ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - ROK 2018

NAZWA
OGŁOSZENIA
DATA PUBLIKACJI OGŁOSZENIA
TERMIN
SKŁADANIA
OFERT
SIWZ/Klucz Publiczny
PYTANIA
ODWOŁANIA
ROZSTRZY-GNIĘCIA
INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT
ZAWIADOMIENIE
O
WYBORZE
OFERTY
 Dostawa materiałów opatrunkowych (DZP 3830/01/18)

10.01.2018

20.02.2018

 POBIERZ

 ODP.1

ODP.2

OTWARCIE    WYNIK
 Świadczenie usług w zakresie ochrony fizycznej obiektów i terenów 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach (DZP 3830/02/18)

10.01.2018

18.01.2018

 POBIERZ OTWARCIE   WYNIK 

Dostawa materiałów izotopowych dla 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach (DZP 3830/03/18)

ZMIANA OGŁOSZENIA

16.01.2018

24.01.2018

25.01.2018

POBIERZ

ODP.1 

ODP.2

 OTWARCIE WYNIK 
 Dostawa produktów leczniczych objętych programem lekowym dotyczącym- leczenia ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej, astmy oskrzelowej oraz leczenia neowaskularnej (wysiękowej)postaci zwyrodnienia plamki (ADM) związanego z wiekiem (DZP 3830/04/18)

16.01.2018

25.01.2018

POBIERZ  ODP.1

 OTWARCIE

OTWARCIE - zmiana

WYNIK 

 Dostawa karetki dla 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach (DZP 3830/05/18)

ZMIANA OGŁOSZENIA

ZMIANA OGŁOSZENIA

15.01.2018

23.01.2018

25.01.2018

29.01.2018

POBIERZ

ODP.1 

ODP.2

ODP.3

OTWARCIE  UNIEWAŻNIENIE 

Dostawa karetki dla 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach (DZP 3830/07/18)

ZMIANA OGŁOSZENIA

30.01.2018

07.02.2018

POBIERZ

ODP.1

ODP.2 

OTWARCIE  WYNIK 
Dostawaimplantów ortopedycznych , endoprotez  i zespoleń kostnych na potrzeby oddziału ortopedycznego   (DZP 3830/06/18)

31.01.2018

12.03.2018

POBIERZ ODP.1  OTWARCIE   WYNIK  
Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów (DZP 3830/08/18)

13.03.2018

22.03.2018

POBIERZ  ODP.1  OTWARCIE WYNIK   
Dostawa różnych produktów leczniczych oraz mleka modyfikowanego dla niemowląt (DZP 3830/09/18)

20.03.2018

27.04.2018

POBIERZ

ODP.1

ODP.2

 OTWARCIE  WYNIK 
Dostawa materiałów szewnych oraz materiałów medycznych (DZP 3830/10/18)

22.03.2018

30.03.2018

POBIERZ ODP.1   OTWARCIE  WYNIK 

Dostawa aparatów ultrasonograficznych dla potrzeb 105. Kresowego szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach (DZP 3830/11/18)

ZMIANA OGŁOSZENIA

04.05.2018

14.05.2018

16.05.2018

POBIERZ  ODP.1 OTWARCIE  WYNIK 
Dostawa sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach (DZP 3830/12/18)

07.05.2018

18.05.2018

POBIERZ ODP.1  OTWARCIE 

WYNIK  w zakresie zadania 2,3,5

WYNIK  w zakresie zadania 1,4,6

Odbiór, transport odpadów medycznych pochodzących z działalności 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach w celu przekazania ich do termicznego unieszkodliwienia (DZP 3830/13/18)

ZMIANA OGŁOSZENIA

30.03.2018

09.04.2018

10.04.2018

POBIERZ  ODP.1   OTWARCIE   WYNIK
Dostawa rękawic medycznych (DZP 3830/14/18)     ZMIANA OGŁOSZENIA

17.04.2018

25.04.2018

27.04.2018

POBIERZ  ODP.1  OTWARCIE    WYNIK 
Dostawa materiałów medycznych i sprzętu medycznego jednorazowego użytku(DZP 3830/15/18)

05.06.2018

16.07.2018

POBIERZ

ODP.1

ODP.2  

ODP.3

OTWARCIE   WYNIK
Dostawa różnych materiałów biurowych oraz taśm do drukarek(DZP 3830/16/18)

07.06.2018

15.06.2018

POBIERZ  OTWARCIE WYNIK 

Dostawa środków dezynfekcyjnych, materiałów do sterylizacji oraz środków kontrastowych (DZP 3830/17/18)

ZMIANA OGŁOSZENIA

13.06.2018

21.06.2018

22.06.2018

POBIERZ

ODP.1

ODP.2

 OTWARCIE   WYNIK
Dostawa różnych produktów leczniczych (DZP 3830/18/18)

21.06.2018

31.07.2018

POBIERZ

 ODP.1(uwaga zmiana zadania nr 2)

ODP.2

ODP.3

 OTWARCIE    WYNIK 
Dostawa podłoży, odczynników i testów do pracown bakteriologii wraz z dzierżawą analizatora do identyfikacji drobnoustrojów i oznaczania wrażliwości na antybiotyki i analizatora do posiewów krwi i płynów ustrojowych(DZP 3830/21/18)

12.07.2018

20.07.2018

POBIERZ   ODP.1 OTWARCIE   WYNIK 
Sprzedaż energii elektrycznej dla 105.Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Żarach (DZP 3830/20/18)

13.07.2018

20.08.2018

POBIERZ ODP.1   OTWARCIE   WYNIK 
Przebudowa pokrycia dachowego w bud. 2 i 12 wraz z wymianą instalacji odgromowej, obróbek blacharskich oraz wykonanie elewacji (DZP 3830/22/18)

02.08.2018

17.08.2018

POBIERZ  OTWARCIE   WYNIK 
Dostawa gazów medycznych (DZP 3830/23/18)

16.08.2018

24.08.2018

POBIERZ ODP.1   OTWARCIE    WYNIK
Dostawa odczynników laboratoryjnych (DZP 3830/24/18)

16.08.2018

24.08.2018

POBIERZ    ODP.1 OTWARCIE    WYNIK  
Dostawa tonerów, atramentów oraz innych materiałów ekspoatacyjnych (DZP 3830/25/18)

10.09.2018

19.09.2018

POBIERZ  ODP.1 OTWARCIE   WYNIK

Dostawa preparatów do diagnostyki bakteriologicznej (DZP 3830/26/18)

ZMIANA OGŁOSZENIA

05.09.2018

13.09.2018

14.09.2018

POBIERZ  ODP.1   OTWARCIE   WYNIK
Bezgotówkowe tankowanie paliw do samochdów będących na wyposażeniu 105.Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ (DZP 3830/27/18)

13.09.2018

21.09.2018

POBIERZ  ODP.1    OTWARCIE   WYNIK
Przebudowa budynku 2 na potrzeby administracji wraz z utwardzeniem terenu wokół budynku w celu udostępnienia pomieszczeń w Poliklinice na rozszerzenie działalności w zakresie gabinetów specjalistycznych (DZP 3830/28/18)

01.10.2018

16.10.2018

POBIERZ  ODP.1    OTWARCIE  WYNIK
Dostawa wlewki dopęcherzowej BCG (DZP 3830/29/18)

11.10.2018

21.11.2018

POBIERZ    OTWARCIE  WYNIK 
Dostawa materiałów opatrunkowych (DZP 3830/30/18)

18.10.2018

29.11.2018

POBIERZ

 ODP.1

ODP.2

   UNIEWAŻNIENIE
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego obejmująca - sprzedaż i dystrybucję gazu dla potrzeb 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach (DZP 3830/31/18)

19.10.2018

27.11.2018

POBIERZ  ODP.1    UNIEWAŻNIENIE
Dostawa akcesoriów do witrektomii i operacji usunięcia zaćmy (DZP 3830/32/18)

19.11.2018

27.11.2018

POBIERZ   ODP.1  OTWARCIE  WYNIK

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego obejmująca - sprzedaż i dystrybucję gazu dla potrzeb 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach (DZP 3830/34/18)  

ZMIANA OGŁOSZENIA

12.12.2018

21.01.2019

SIWZ

KLUCZ

 ODP.1

ODP.2

 OTWARCIE   WYNIK

 

 

Wytworzył: Tomasz Bryjak (03 stycznia 2018, 10:20)
Wprowadził: Grzegorz Szuszczyński (24 września 2018, 10:00)
Zmodyfikował:

Mieczysław Tomków (12 luty 2019, 12:45)