OBSŁUGA POŚMIERTNA OSÓB ZMARŁYCH W SZPITALU

Prosektorium w Żarach

ul. Domańskiego 2, budynek 33

Informujemy, że obsługę pośmiertną osób zmarłych w szpitalu w Żarach na zlecenie 105. KSzWzP SPZOZ realizuje PHU Maciej Bartosz.

Wydawanie zwłok odbywa się w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-13.00 po wcześniejszym kontakcie telefonicznym

tel. 601 885 274 - Maciej Bartosz.

Prosektorium w Żaganiu

ul. Szprotawska 30 C

Informujemy, że obsługę pośmiertną osób zmarłych w filii szpitala w Żaganiu na zlecenie 105. KSzWzP SPZOZ realizuje PH-U Krzysztof Michalak.

Wydawanie zwłok odbywa się w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-13.00 po wcześniejszym kontakcie telefonicznym

tel. 601 504 461 – Krzysztof Michalak.

Wymagane dokumenty do odbioru zwłok

  1. Oryginał upoważnienia od najbliższego członka rodziny, w którym zawarta została informacja, jaki zakład pogrzebowy został upoważniony od odbioru zwłok, a także dane osoby upoważniającej oraz wskazanie stopnia pokrewieństwa z osobą zmarłą.
  2. Kopia aktu zgony potwierdzona za zgodność z oryginałem przez przedstawiciela zakładu pogrzebowego.

Przechowywanie zwłok do 72 godzin od śmierci pacjenta

Szpital zapewnia należyte przygotowanie zwłok do pochówku oraz przechowywanie zwłok w chłodni przez 72 godziny od śmierci pacjenta. Przygotowywanie zwłok do pochówku oraz przechowywanie w chłodni przez 72 godziny odbywa się na koszt szpitala.

Przechowywanie zwłok dłużej niż 72 godziny

Wysokość opłaty za przechowywanie zwłok pacjenta zmarłego w podmiocie leczniczym przez okres dłuższy niż 72 godziny za każdą kolejną rozpoczętą dobę określa „Cennik – pozostałe usługi

Wytworzył: Bartosz Podstawa (16 maja 2024, 12:15)
Wprowadził: Bartosz Podstawa (16 maja 2024, 12:15)
Zmodyfikował: Bartosz Podstawa (16 maja 2024, 12:15)
 

Depozyty

Wezwanie osób uprawnionych do odbioru depozytu po zmarłych pacjentach w 105 Kresowym Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SPZOZ

105 Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ  działając na podstawie art. 6 ustawy z dnia 18 października 2006r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U.2009 Nr 157, poz.1241) poszukuje spadkobierców i wzywa do odbioru niepodjętego depozytu.

 

1. Depozyt 20.02.2013r. (plik w formacie PDF)

2. Depozyt 17.08.2019r. (plik w formacie PDF)

 
 
 
Wytworzył: Bartosz Podstawa (07 marca 2024 14:30)
Wprowadził: Bartosz Podstawa (07 marca 2024 14:30)
Zmodyfikował: Bartosz Podstawa (08 marca 2024 11:22)

Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies, tj. informacje zapisywane przez serwer na urządzeniu użytkownika, które to informacje mogą być odczytane przez serwery przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia użytkownika.

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego.

W tym serwisie pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  • optymalizacji korzystania z witryny (np. zaznaczenie odwiedzanych linków),
  • tworzenia statystyk.

W większości przypadków oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu użytkownika.

Użytkownicy serwisu mogą dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego.

Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych cookies.

 

 
Wytworzył: Tomasz Bryjak (03 czerwca 2013, 13:27)
Wprowadził: Grzegorz Szuszczyński (24 września 2018, 10:00)
Zmodyfikował: ---

Deklaracja dostępności serwisu

105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ - zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej bip.105szpital.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego bip.105szpital.pl

Data publikacji strony internetowej: 24.09.2018

Data ostatniej dużej aktualizacji:  -

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

          - brak audiodeskrypcji

Strona została zrealizowane z uwzględnieniem wytycznych WCAG 2.0 i zgodnie ze standardami sieciowymi.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • możliwość zmiany wielkości tekstu
  • ustawienia zwiększonego kontrastu
  • tryb nocny
  • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 Oświadczenie sporządzono dnia 13.11.2019. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracowników podmiotu.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

105. KSzWzP SP ZOZ, ul. Domańskiego 2, 68-200 Żary.

Dostęp architektoniczny do siedziby 105. KSzWzP SP ZOZ stanowi brama wjazdowa przy ul. Domańskiego 2 w Żarach.

Wytworzył: Bartosz Podstawa (13 listopada 2019, 13:36)
Wprowadził: Bartosz Podstawa (13 listopada 2019, 13:36)
Zmodyfikował:  

w budowie...