ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - ROK 2020

NAZWA
OGŁOSZENIA
DATA PUBLIKACJI OGŁOSZENIA
TERMIN
SKŁADANIA
OFERT
SIWZ/Klucz Publiczny
PYTANIA
ODWOŁANIA
ROZSTRZY-GNIĘCIA
INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT
ZAWIADOMIENIE
O
WYBORZE
OFERTY

 Dostawa cyfrowego aparatu rtg kostno płucnego, cyfrowego mammmografu i zestawu EBUS. (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-01-2020) 

ZMIANA OGŁOSZENIA 

ZMIANA OGŁOSZENIA 

ZMIANA OGŁOSZENIA 

ZMIANA OGŁOSZENIA 

ZMIANA OGŁOSZENIA 

ZMIANA OGŁOSZENIA

07.01.2020

07.02.2020

18.02.2020

20.02.2020

24.02.2020

27.02.2020

03.03.2020

04.03.2020

SIWZ

KLUCZ

KLUCZ 

 ODP.1

 ODP.2

 Zmiana SIWZ

 ODP.4

ODP.5

ODP.6

 OTWARCIE

WYNIK

Korekta ogłoszenia o wyborze oferty
WYNIK na zadanie nr 2

 Świadczenie usług w zakresie ochrony fizycznej obiektów i terenów 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach. (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-02-2020) 

ZMIANA OGŁOSZENIA  

09.01.2020

17.01.2020

20.01.2020

SIWZ    ODP.1  OTWARCIE WYNIK
Dostawa materiałów izotopowych . (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-03-2020) 

16.01.2020

24.01.2020

SIWZ  OTWARCIE WYNIK
Dostawa materiałów opatrunkowych (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-04-2020)

14.02.2020

20.03.2020

 SIWZ

KLUCZ

 ODP.1

ODP.2

 OTWARCIE  WYNIK

Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora immunochemicznego . (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-05-2020) 

ZMIANA OGŁOSZENIA  

23.01.2020

31.01.2020

04.02.2020

SIWZ  ODP.1 OTWARCIE WYNIK
Dostawa implantów ortopedycznych, endoprotez i zespoleń kostnych na potrzeby oddziału ortopedycznego (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-06-2020)

21.02.2020

25.03.2020

SIWZ

KLUCZ

  ODP.1  OTWARCIE  WYNIK
Dostawa produktów leczniczych objętych programem lekowym dotyczącym - leczenia umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej (105.KSzWzP SP ZOZ - DZP-2612-07-2020)

25.02.2020

05.03.2020

SIWZ  ODP.1  OTWARCIE  WYNIK

Świadczenie usługw zakresie specjalistycznego sprzątania szpitalnych Zamawiającego, współdziałanie z personelem medycznym w zakresie opieki nad pacjentem, utrzymanie w czystości terenów zewnątrznych, ciągłego utrzymania w gotowości lądowiska dla śmigłowców, świadczenie usług całodziennego żywienia pacjentów oraz świadczenie usług transportu wewnątrzszpitalnego w 105. Kresowym Szpitalu Wojskowym z Przychdnią SP ZOZ w Żarach (105.KSzWzP SP ZOZ - DZP-2612-08-2020)

ZMIANA OGŁOSZENIA  

06.03.2020

07.04.2020

10.04.2020

SIWZ

KLUCZ

ODP.1

ODP.2

 OTWARCIE  WYNIK - unieważnienie

Dostawa sterylizatorów medycznych dla potrzeb 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach. (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-09-2020) 

ZMIANA OGŁOSZENIA  

13.03.2020

23.03.2020

27.03.2020

SIWZ  ODP.1  OTWARCIE

 WYNIK

Korekta ogłoszenia o wyborze oferty

Odbiór , transport odpadów medycznych pochodzących z działalności 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żarach w celu przekazania ich do termicznego unieszkodliwiania(105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-10-2020) 

ZMIANA OGŁOSZENIA

ZMIANA OGŁOSZENIA

07.04.2020

16.04.2020

21.04.2020

23.04.2020

SIWZ

 ODP.1

ODP.2

  OTWARCIE  unieważnienie
Dostawa wody i odprowadzanie ścieków dla 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ filia w Żaganiu. (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-11-2020          

Dostawa materiałów opatrunkowych dla 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach. (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-12-2020

ZMIANA OGŁOSZENIA

16.04.2020

24.04.2020

28.04.2020

SIWZ 

KLUCZ

 ODP.1 

ODP.2

 OTWARCIE   WYNIK
Odbiór , transport odpadów medycznych pochodzących z działalności 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żarach w celu przekazania ich do termicznego unieszkodliwiania(105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-14-2020)

27.04.2020

06.05.2020

SIWZ  ODP.1    OTWARCIE   WYNIK
Dostawa różnych produktów leczniczych dla 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach. (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-15-2020

07.05.2020

09.06.2020

SIWZ

KLUCZ 

 ODP.1

ODP.2

ODP.3

ODP.4

ODP.5 

ODP.6 korekta

 OTWARCIE  WYNIK 

Dostawa sterylizatorów i myjni do narzędzi dla potrzeb 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach. (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-16-2020

ZMIANA OGŁOSZENIA 

12.05.2020

15.06.2020

SIWZ

KLUCZ

 ODP.1   OTWARCIE  WYNIK

Dostawa rękawic medycznych dla 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach. (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-17-2020

ZMIANA OGŁOSZENIA  

12.05.2020

21.05.2020

22.05.2020

SIWZ

 ODP.1

ODP.2 

ODP.3

 OTWARCIE  WYNIK

Dostawa sprzetu i aparatury medycznej i ambulansu sanitarnego dla potrzeb 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach. (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-18-2020

ZMIANA OGŁOSZENIA

20.05.2020

22.06.2020

25.06.2020

SIWZ

KLUCZ

 ODP.1

ODP.2 

 OTWARCIE

  unieważnienie zadanie nr 6,7,8,9,10

WYNIK

Dostawa łóżek szpitalnych, płuczko dezynfektorów i stołów zabiegowych dla potrzeb 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach. (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-19-2020

ZMIANA OGŁOSZENIA  

12.05.2020

22.05.2020

25.05.2020

SIWZ

 ODP.1

ODP.2

 OTWARCIE  WYNIK

 Świadczenie usług w zakresie specjalistycznego sprzątania obiektów szpitalnych Zamawiającego, współdziałania z personelem medycznym w zakresie opieki nad pacjentami, utrzymania w czystości terenów zewnątrznych, świadczenie usług całodziennego żywienia pacjentów oraz świadczenie usług w zakresie transportu wewnątrzszpitalnego w 105. Kresowym Szpitalu Wojskowym z Przychdnią SP ZOZ w Żarach (105.KSzWzP SP ZOZ - DZP-2612-20-2020)

ZMIANA OGŁOSZENIA 

ZMIANA OGŁOSZENIA 

ZMIANA OGŁOSZENIA 

 

16.06.2020

20.07.2020

27.07.2020

30.07.2020

07.08.2020

 

SIWZ 

KLUCZ

ODP.1

ODP.2

ODP.3

Odwołanie

ODP.4

 OTWARCIE  WYNIK
Dostawa stołu operacyjnego, zestawu laparoskopowego oraz noża harmonicznego dla potrzeb 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach. (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-21-2020

18.06.2020

26.06.2020

SIWZ       unieważnienie
Dostawa różnych artykułów biurowych oraz kaset do drukarek do identyfikacji pacjentów dla 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach. (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-22-2020

19.06.2020

30.06.2020

SIWZ   ODP.1 

  OTWARCIE

 OTWARCIE ofert dodatkowych

 WYNIK

Sukcesywna dostawa środków dezynfekcyjnych i materiałów do sterylizacji (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-23-2020

ZMIANA OGŁOSZENIA  

25.06.2020

03.07.2020

08.07.2020

SIWZ 

 ODP.1 

ODP.2

ODP.3

  OTWARCIE

  WYNIK

Korekta ogłoszenia o wyborze oferty zad 7,8

 Dostawa stołu operacyjnego oraz noża harmonicznego dla potrzeb 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach. (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-24-2020

ZMIANA OGŁOSZENIA 

 

26.06.2020

06.07.2020

08.07.2020

 SIWZ    ODP.1    OTWARCIE   WYNIK
Sukcesywna dostawa róznych produktów leczniczych i środków kontrastowych(105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-25-2020

26.06.2020

07.07.2020

SIWZ 

 ODP.1

ODP.2

 OTWARCIE  WYNIK
Dostawa materiałów medycznych i sprzętu medycznego jednorazowego użytku 105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-26-2020  

08.07.2020

11.08.2020

 SIWZ 

KLUCZ

 Zmiana SIWZ  nr 1

Zmiana SIWZ nr 2

ODP.3

ODP.4

ODP.5

 OTWARCIE

 unieważnienie zadania nr 18, 21, 26, 31, 32

WYNIK

Korekta ogłoszenia o wyborze oferty

 Dostawa aparatu do znieczulenia ogólnego oraz aparatu RTG ramię C dla potrzeb 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach. (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-27-2020

ZMIANA OGŁOSZENIA 

06.07.2020

14.07.2020

16.07.2020

SIWZ    ODP.1  OTWARCIE  WYNIK
 Objęcie nadzorem autorskim modułów Oprogramowania Aplikacyjnego AMMS i InfoMedica (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-28-2020          Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa aparatury do badań urologicznych dla potrzeb 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach. (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-29-2020

ZMIANA OGŁOSZENIA 

13.07.2020

21.07.2020

24.07.2020

SIWZ 

  ODP.1

 ODP.2

 OTWARCIE  WYNIK
Dostawa aparatury do badań urologicznychnawigacji elektromagnetycznej laryngologicznej dla potrzeb 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach. (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-30-2020

13.07.2020

21.07.2020

SIWZ     OTWARCIE  WYNIK

 Dostawa zestawu laparaskopowego w systemie HD dla potrzeb 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach. (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-31-2020

ZMIANA OGŁOSZENIA 

16.07.2020

24.07.2020

28.07.2020

SIWZ    ODP.1  OTWARCIE  WYNIK

Dostawa aparatu ultrasonograficznego ogólnodiagnostycznego dla potrzeb 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach. (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-32-2020

ZMIANA OGŁOSZENIA

ZMIANA OGŁOSZENIA

ZMIANA OGŁOSZENIA

04.08.2020

12.08.2020

14.08.2020

21.08.2020

25.08.2020

SIWZ 

ODP.1

ODP.2

ODP.3

ODP.4

ODP.5

 OTWARCIE   WYNIK

Dostawa sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach. (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-33-2020

ZMIANA OGŁOSZENIA

11.08.2020

21.08.2020

24.08.2020

SIWZ 

 ODP.1

 ODP.2

 OTWARCIE   WYNIK
Usługi serwisowe pogwarancyjne dla gamma kamery Nucline X-RING, Nucline Spirit DH-V oraz Nucline TH-33 wraz z dodatkowym wyposażeniem firmy Mediso Ltd. (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-34-2020

19.08.2020

27.08.2020

SIWZ   ODP.1   OTWARCIE  WYNIK

Dostawa kardiomonitorów wraz z centralą do monitorowania i łóżek szpitalnych do intensywnej terapii dla potrzeb 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach. (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-35-2020

ZMIANA OGŁOSZENIA

27.08.2020

04.09.2020

07.09.2020

SIWZ   ODP.1   OTWARCIE  WYNIK

Dostawa odczynników do wykonywania badań morfologii krwi, wraz z dzierżawą analizatorów . (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-36-2020) 

ZMIANA OGŁOSZENIA

ZMIANA OGŁOSZENIA

14.09.2020

22.09.2020

24.09.2020

25.09.2020

SIWZ

 ODP.1 

ODP.2 

ODP.3

 OTWARCIE   WYNIK 

Dostawa tonerów,atramentów oraz innych materiałów eksploatacyjnych. (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-37-2020) 

ZMIANA OGŁOSZENIA

23.09.2020

01.10.2020

05.10.2020

SIWZ

 ODP.1 

ODP.2

 OTWARCIE    WYNIK 

Dostawa materiałów medycznych (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-38-2020) 

ZMIANA OGŁOSZENIA

23.09.2020

01.10.2020

02.10.2020

SIWZ

ODP.1 

ODP.2

 OTWARCIE    WYNIK 

Bezgotówkowe tankowanie paliw do samochodów będących na wyposażeniu 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-39-2020) 

ZMIANA OGŁOSZENIA

ZMIANA OGŁOSZENIA nr2

ZMIANA OGŁOSZENIA nr3

ZMIANA OGŁOSZENIA nr4

06.10.2020

16.10.2020

23.10.2020

05.11.2020

12.11.2020

13.11.2020

SIWZ

Modyfikacja

Modyfikacja nr2

Modyfikacja nr3

ODP.4

Modyfikacja nr5

 OTWARCIE  WYNIK 

Świadczenie kompleksowych usług pralniczych wraz z dzierżawą bielizny szpitalnej i bielizny operacyjnej dla 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach (105.KSzWzP SP ZOZ - DZP-2612-40-2020) 

ZMIANA OGŁOSZENIA

ZMIANA OGŁOSZENIA nr2

ZMIANA OGŁOSZENIA nr2

 

07.10.2020

09.11.2020

11.11.2020

13.11.2020

SIWZ 

KLUCZ

ODP.1

ODP.2

 OTWARCIE  WYNIK 

Dostawa gazów medycznych (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-41-2020)

ZMIANA OGŁOSZENIA

ZMIANA OGŁOSZENIA nr2

ZMIANA OGŁOSZENIA nr3

ZMIANA OGŁOSZENIA nr4

06.10.2020

16.10.2020

23.10.2020

05.11.2020

12.11.2020

13.11.2020

SIWZ

Modyfikacja

Modyfikacja nr2

Modyfikacja nr3

ODP.4

   unieważnienie
Dostawa dwóch sztuk Videobronchoskopów dla potrzeb 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach” 105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-42-2020  ogłoszenie o zamówieniu 18.12.2020

SIWZ

modyfikacja nr 1

 ODP.1  OTWARCIE  WYNIK
 Dostawa zestawu narzędzi chirurgicznych  dla potrzeb 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach. (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-43-2020

26.11.2020

04.12.2020

SIWZ

 ODP.1 

ODP.2

  OTWARCIE

 

 WYNIK 

„Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żarach” znak sparwy 105.KSzWzP SP ZOZ - DZP-2612-44-2020

zmiana ogłoszenia nr 1

10.12.2020

SIWZ

modyfikacja nr 1

 informacja nr 1   OTWARCIE

 WYNIK część 1,2,3

WYNIK część 4

„Sukcesywna dostawa produktów odzwierzęcych do 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żarach” znak sparwy 105.KSzWzP SP ZOZ - DZP-2612-45-2020 10.12.2020 SIWZ     OTWARCIE

 unieważnienie

WYNIK część 1

WYNIK część 2 i 3

Dostawa gazów medycznych (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-46-2020)

10.12.2020

18.12.2020

SIWZ     OTWARCIE   WYNIK

Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora biochemicznego oraz materiałów laboratoryjnych (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-47-2020)

ZMIANA OGŁOSZENIA

15.12.2020

23.12.2020

30.12.2020

SIWZ

 Modyfikacja

ODP.2

ODP.3

 OTWARCIE  WYNIK

 

 

Wytworzył: Tomasz Bryjak (03 stycznia 2018, 10:20)
Wprowadził: Bartosz Podstawa (07 stycznia 2020, 08:40)
Zmodyfikował: Danuta Popiell (11 stycznia 2021, 12:15)