Poradnia Alergologiczna
68 477 12 04, 68 477 12 05
 
Poradnia Chirurgii Ogólnej
68 477 12 04, 68 477 12 05
 
Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
68 477 12 04, 68 477 12 05
 
Poradnia Chirurgii Onkologicznej
68 477 12 04, 68 477 12 05
 
Poradnia Dermatologiczno-Wenerologiczna
68 477 12 04, 68 477 12 05
 
Poradnia Diabetologiczna
68 477 12 04, 68 477 12 05
 
Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc
68 477 12 04, 68 477 12 05
 
Poradnia Endokrynologiczna
68 477 12 04, 68 477 12 05 
 
Poradnia Gastroenterologiczna
68 477 12 04, 68 477 12 05
 
Poradnia Kardiologiczna
68 477 12 04, 68 477 12 05
 
Poradnia Otolaryngologiczna
68 477 12 04, 68 477 12 05
 
Poradnia Urologiczna
68 477 12 04, 68 477 12 05
 
Poradnia Neurologiczna
68 477 12 04, 68 477 12 05
 
Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
68 477 12 04, 68 477 12 05
 
Poradnia Tlenoterapii Domowej
68 477 12 32
 
Poradnia Zdrowia Psychicznego
68 477 12 20