Zgodnie z § 16 – 18 Zarządzenia nr 73/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 października 2021 r. w sprawie nadania statutu 105 Kresowemu Szpitalowi Wojskowemu z Przychodnią Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej
w Żarach:

  1. Szpital prowadzi gospodarkę finansową na zasadach przewidzianych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2023 r. poz, 991 t.j.).
  2. Podstawą gospodarki Szpitala jest plan finansowy ustalany przez Komendanta.
  3. Sprawozdanie finansowe zatwierdza Minister Obrony Narodowej.
  4. Szpital pokrywa koszty działalności i reguluje zobowiązania z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów.
  5. Szpital gospodaruje posiadanym mieniem.
  6. Zbycie aktywów trwałych Szpitala, oddanie ich w najem, dzierżawę, użytkowanie oraz użyczenie może nastąpić wyłącznie na zasadach określonych przez podmiot tworzący.
  7. Szpital może uzyskiwać środki finansowe określone w art. 55 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2023 r. poz, 991 t.j.).
  8. Wartość majątku Szpitala określają:

1)fundusz założycielski,

2)fundusz zakładu.

 

 

Wytworzył: Tomasz Bryjak (02 kwietnia 2009)
Wprowadził: Grzegorz Szuszczyński (24 września 2018, 10:00)
Zmodyfikował: Bartosz Podstawa (28 czerwca 2023r., 14:06)

 

Wytworzył: Bartosz Podstawa (16 grudzień 2020, 13:52)
Wprowadził: Bartosz Podstawa (16 grudzień 2020, 13:52)
Zmodyfikował: Bartosz Podstawa (07 czerwca 2023, 13:16)