Wartość majątku 105. Kresowego SzWzP SP ZOZ określają:

  • fundusz założycielski
  • fundusz zakładu

Wszelkie zmiany w kapitale tj. zbycie, wydzierżawienie lub najem majątku trwałego jednostki dokonuje się na zasadach określonych przez organ założycielski.

Gospodarka finansowa szpitala prowadzona jest w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej zgodnie z Ustawą z dn. 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej.

Podstawą działania jest zatwierdzony przez Szefa Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia roczny plan finansowy i inwestycyjny ustalony przez dyrektora jednostki.

 

 

 

Wytworzył: Tomasz Bryjak (02 kwietnia 2009)
Wprowadził: Grzegorz Szuszczyński (24 września 2018, 10:00)
Zmodyfikował: ---

 

Wytworzył: Bartosz Podstawa (16 grudzień 2020, 13:52)
Wprowadził: Bartosz Podstawa (16 grudzień 2020, 13:52)
Zmodyfikował: Bartosz Podstawa (30 czerwiec 2022, 08:38)