Komendant - płk mgr inż. Mariusz Piwowarczyk

 KMP

 

p.o Zastępca Komendanta

lek. Jacek Dworak

 

p.o. Szef logistyki

Kierownik Wydziału Planowania i Zabezpieczenia Logistycznego mgr inż. Jerzy Bączyk

 

Główna Księgowa

mgr Lucyna Chmielewska

 

Kierownik ds. filii w Żaganiu

mgr inż. Jacek Wąsik

            
Kierownik Działu Kadrowo-Płacowego

inż. Mariola Majewska

                        

Kierownik Działu Statystycznego z Archiwum

mgr Renata Szot
             

Kierownik Działu Zamówień Publicznych

Maria Patrzylas


Kierownik Działu Zaopatrzenia Medycznego z Apteką

mgr farm. Bartłomiej Zawadzki

             

Kierownik Działu Obsługi Gospodarczo-Technicznej

mgr inż. Janusz Olszewski

 

Kierownik Działu Organizacyjno-Prawnego

mgr Monika Kogut

 

Kierownik Działu Informatycznego

mgr inż. Tomasz Bryjak

 

Kierownik Działu Jakości i Kontroli

mgr Daria Lidtke

 

Kierownik Działu Transportu

Andrzej Pawłowski

 

Naczelna Pielęgniarka

mgr Dorota Bieńkowska

  

 

 

Wytworzył: Tomasz Bryjak (02 kwietnia 2009 )
Wprowadził: Grzegorz Szuszczyński (24 września 2018, 10:00)
Zmodyfikował: Bartosz Podstawa (21 maja 2024, 07:38)
Kierownik - lek. Zbigniew Jaskóła specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej
Telefon: 68 477 12 02
Ordynator - płk lek. Artur Lipczyński specjalista chorób wewnętrznych, specjalista chorób zakaźnych
Telefon: 68 477 12 56

Oddział Pomocy Doraźnej

Kierownik - lek. Ryszard Smyk specjalista zdrowia publicznego, chirurg
Telefon: 68 477 12 58

Oddział Pulmonologiczny
z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych

Kierownik lek. Damian Hyla - specjalista chorób wewnętrznych, specjalista chorób płuc i specjalista medycyny lotniczej
Telefon: 68 477 12 41

Oddział Otolaryngologiczny
z Pododdziałem Okulistycznym

Kierownik - dr n. med. Sławomir Sztandera specjalista otolaryngolog
Telefon: 68 470 78 36
 
 
Wytworzył: Tomasz Bryjak (20 października 2010)
Wprowadził: Grzegorz Szuszczyński (24 września 2018, 10:00)
Zmodyfikował: Bartosz Podstawa (16 lutego 2025, 08:00)

 

 

105. Kresowy SzWzP SP ZOZ świadczy usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w ośrodkach:

  • POZ Żary 68-200, ul. Domańskiego 2, budynek nr 12, tel. 68 470 78 68,

Przyjęcia przez lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej odbywają się w godzinach 8:00 - 18:00, po uprzednim zarejestrowaniu. Rejestrować można się osobiście lub telefonicznie.

 

 

 

 

Wytworzył: Tomasz Bryjak (10 września 2012, 11:01)
Wprowadził: Grzegorz Szuszczyński (24 września 2018, 10:00)
Zmodyfikował: Bartosz Podstawa (17 listopada 2022, 12:30) 

 

Szpitalny Oddział Ratunkowy

 Kierownik- lek. Ewa Wójcik
Telefon: 68 470 78 88

Oddział Chorób Wewnętrznych
z Pododdziałem Gastroenterologicznym, Reumatologicznym, chorób Metabolicznych

Kierownik -  lek. Jacek Gryczyński specjalista chorób wewnętrznych i reumatologii
Telefon: 68 470 78 20

Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

Kierownik - lek. Piotr Zieliński specjalista ortopeda i traumatolog narządu ruchu
Telefon: 68 470 78 31

Oddział Dermatologiczny

Pełniąca obowiązki kierownika - : dr n. med. Samira Abu Faraj-Mączka specjalista dermatologii i wenerologii
Telefon: 68 470 78 42

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Ordynator - lek. Zdzisław Łacny specjalista anestezjolog i intensywnej terapii
Telefon: 68 470 78 49

Oddział Kardiologiczny,
Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego

Kierownik - lek. med. Grzegorz Adamiak
Telefon: 68 470 78 23

Oddział Neurologiczny,
Oddział
Udarowy
z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej

Ordynator - dr n. med.Waldemar Sobański specjalista neurolog
Telefon: 68 470 78 51

Oddział Psychiatryczny
z Pododdziałem Leczenia Zaburzeń Nerwicowych i Stresu Bojowego

Ordynator - lek. Adam Moniakowski specjalista psychiatra
Telefon: 68 470 78 45

Oddział Chirurgii Ogólnej
z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej i Urologii

Ordynator - lek. Zdzisław Ogrodowczyk specjalista chirurgii ogólnej
Telefon: 68 477 12 52
 
Wytworzył: Tomasz Bryjak (02 kwietnia 2009)
Wprowadził: Grzegorz Szuszczyński (22 sieprnia 2018, 09:20)
Zmodyfikował: Bartosz Podstawa (16 lutego 2024, 08::01)

 

 

Poradnia Alergologiczna

68 477 12 04, 68 477 12 05

Poradnia Chirurgii Ogólnej

68 477 12 04, 68 477 12 05

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

68 477 12 04, 68 477 12 05

Poradnia Chirurgii Onkologicznej

68 477 12 04, 68 477 12 05

Poradnia Dermatologiczno-Wenerologiczna

68 477 12 04, 68 477 12 05

Poradnia Diabetologiczna

68 477 12 04, 68 477 12 05

Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc

68 477 12 04, 68 477 12 05

Poradnia Endokrynologiczna

68 477 12 04, 68 477 12 05 

Poradnia Gastroenterologiczna

68 477 12 04, 68 477 12 05

Poradnia Kardiologiczna

68 477 12 04, 68 477 12 05

Poradnia Otolaryngologiczna

68 477 12 04, 68 477 12 05

Poradnia Urologiczna

68 477 12 04, 68 477 12 05

Poradnia Neurologiczna

68 477 12 04, 68 477 12 05

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza

68 477 12 04, 68 477 12 05

Poradnia Tlenoterapii Domowej

68 477 12 32

Poradnia Zdrowia Psychicznego

68 477 12 20

 

 

 

Wytworzył: Tomasz Bryjak (20 października 2010)
Wprowadził: Grzegorz Szuszczyński (24 września 2018, 10:00)
Zmodyfikował: Tomasz Bryjak (02 października 2018, 09:06)