Indywidualny numer rejestrowy w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO):

000028159