Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. Nr 206, poz. 1216) 105. Kresowy SzWzP SP ZOZ uruchomił Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej ePUAP:

http://epuap.gov.pl/ 

W celu złożenia pisma w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta na platformie ePUAP. Przekazanie dokumentu następuje poprzez wypełnienie formularza udostępnionego na platformie ePUAP.

Wymogi dla dokumentów elektronicznych:

 1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP.
 2. Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami możliwy do doręczenia za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej wynosi 10 MB.
 3. Pisma wnoszone za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej sporządzane są w formacie XML na podstawie ogólnego wzoru dokumentu elektronicznego umieszczonego w centralnym repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych.

Formaty danych, w jakich zapisuje się załączniki dodawane do pism (załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. (Dz. U. Nr 206, poz. 1216):

 • .doc -sformatowany tekst lub sformatowany tekst z grafiką,
 • .docx - sformatowany tekst lub sformatowany tekst z grafiką,
 • .gif - grafika rastrowa,
 • .jpg (.jpeg) - grafika rastrowa,
 • .ods - arkusz kalkulacyjny,
 • .odt - sformatowany tekst lub sformatowany tekst z grafiką,
 • .pdf - sformatowany tekst lub sformatowany tekst z grafiką,
 • .png - grafika rastrowa,
 • .rtf - sformatowany tekst,
 • .svg - grafika wektorowa,
 • .tif (.tiff) - grafika rastrowa,
 • .txt - niesformatowany tekst,
 • .xls - arkusz kalkulacyjny,
 • .xlsx - arkusz kalkulacyjny,
 • .xml - sformatowany tekst.

Dokument w wersji elektronicznej może zostać doręczony na następujących informatycznych nośnikach danych:

 • Płyta CD/DVD,
 • Pamięć USB.

Uwaga:

 • dokument elektroniczny doręczany na informatycznym nośniku danych jest przekazywany odbiorcy wraz z tym nośnikiem,
 • nośnik musi być trwale oznakowany w sposób umożliwiający jego jednoznaczną identyfikację,
 • jeżeli zachodzi potrzeba przekazania więcej niż jednego pliku, pliki należy umieścić spakowane w jednym pliku (zip).

Doręczenie dokumentu elektronicznego na informatycznym nośniku danych zostanie potwierdzone dokumentem w postaci papierowej sporządzonym przez pracownika Szpitala.

Pisma skierowane na adres poczty elektronicznej Szpitala (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dowolny inny adres w domenie 105szpital.pl) traktuje się jako przesyłki złożone w trybie niewymagającym potwierdzenia wniesienia podania, w szczególności takiego, o którym mowa w art. 63 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami możliwy do przesłania pocztą elektroniczną wynosi 10 MB.

Dokumenty w formie elektroczninej lub papierowej można dostarczać w siedzibie głównej 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ do Kancelarii Ogólnej, bud. nr 12 - I piętro, a w przypadku filii do sekretariatu danej filii.