Poradnia Chirurgii Ogólnej

68 470 78 30

Poradnia Dermatologiczna

68 470 78 44

Poradnia Diabetologiczna

68 470 78 90

Poradnia Endykrynologiczna

68 470 79 09

Poradnia Gastroentrologiczna

68 470 78 13

Poradnia Chorób Wewnętrznych

68 470 78 13

Poradnia Kardiologiczna

68 470 78 25

Poradnia Laryngologiczna

68 470 78 38

Poradnia Medycyny Nuklearnej

68 470 79 09 

Poradnia Neurologiczna

68 470 78 54

Poradnia Okulistyczna

68 470 78 62

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

68 470 78 34

Poradnia Psychologiczna

515 278 104

Poradnia Zdrowia Psychiatrycznego

68 470 78 47

Poradnia Pulmonologiczna

68 470 78 63

Poradnia Reumatologiczna

68 470 78 13

Poradnia Urologiczna

68 470 78 30

 

 

 

Wytworzył: Tomasz Bryjak (02 marca 2009)
Wprowadził: Grzegorz Szuszczyński (24 września 2018, 10:00)
Zmodyfikował: Bartosz Podstawa (24 października 2022, 09:30)