Kierownik - lek. Zbigniew Jaskóła specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej
Telefon: 68 477 12 02
Ordynator - płk lek. Artur Lipczyński specjalista chorób wewnętrznych, specjalista chorób zakaźnych
Telefon: 68 477 12 56

Oddział Pomocy Doraźnej

Kierownik - lek. Ryszard Smyk specjalista zdrowia publicznego, chirurg
Telefon: 68 477 12 58

Oddział Pulmonologiczny
z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych

Kierownik lek. Damian Hyla - specjalista chorób wewnętrznych, specjalista chorób płuc i specjalista medycyny lotniczej
Telefon: 68 477 12 41

Oddział Otolaryngologiczny
z Pododdziałem Okulistycznym

Kierownik - dr n. med. Sławomir Sztandera specjalista otolaryngolog
Telefon: 68 470 78 36
 
 
Wytworzył: Tomasz Bryjak (20 października 2010)
Wprowadził: Grzegorz Szuszczyński (24 września 2018, 10:00)
Zmodyfikował: Bartosz Podstawa (16 lutego 2025, 08:00)