Szpitalny Oddział Ratunkowy
Kierownik- lek. Ewa Wójcik specjalista medycyny ratunkowej

Telefon: 68 470 78 88

Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Gastroentrologicznym, Reumatologicznym, chorób Metabolicznych
Kierownik -  lek. Jacek Gryczyński specjalista chorób wewnętrznych i reumatologii
Telefon: 68 470 78 20
 
Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
Kierownik - lek. Piotr Zieliński specjalista ortopeda i traumatolog narządu ruchu
Telefon: 68 470 78 31
 
Oddział Dermatologiczny
Pełniąca obowiązki kierownika - : dr n. med. Samira Abu Faraj-Mączka specjalista dermatologii i wenerologii
Telefon: 68 470 78 42
 
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Ordynator - lek. Zdzisław Łacny specjalista anestezjolog i intensywnej terapii
Telefon: 68 470 78 49
 
Oddział Kardiologiczny, Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego
Kierownik - lek. med. Grzegorz Adamiak specjalista kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych
Telefon: 68 470 78 23
 
Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym
Ordynator - dr n. med. Waldemar Sobański specjalista neurolog
Telefon: 68 470 78 51
 
Oddział Psychiatryczny z Pododdziałem Leczenia Zaburzeń Nerwicowych i Stresu Bojowego
Ordynator - lek. Adam Moniakowski specjalista psychiatra
Telefon: 68 470 78 45
 
Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej i Urologii
Ordynator - lek. Zdzisław Ogrodowczyk specjalista chirurgii ogólnej

Telefon: 68 477 12 52