Komendant - płk mgr inż. Mariusz Piwowarczyk

płk Mariusz Piwowarczyk
p.o Zastępca Komendanta

lek. Jacek Dworak

 

p.o. Szef logistyki

Kierownik Wydziału Planowania i Zabezpieczenia Logistycznego mgr inż. Jerzy Bączyk

 

Główna Księgowa

mgr Lucyna Chmielewska

 

Kierownik ds. filii w Żaganiu

 

Kierownik Działu Kadrowo-Płacowego

inż. Mariola Majewska

 

Kierownik Działu Statystycznego z Archiwum

mgr Renata Szot

 

Kierownik Działu Zamówień Publicznych

Maria Patrzylas

 

Kierownik Działu Zaopatrzenia Medycznego z Apteką

mgr farm. Krzysztof Lis

 

Kierownik Działu Obsługi Gospodarczo-Technicznej

mgr inż. Janusz Olszewski

 

Kierownik Działu Organizacyjno-Prawnego

mgr Monika Kogut

 

Kierownik Działu Informatycznego

mgr inż. Tomasz Bryjak

 

Kierownik Działu Jakości i Kontroli

mgr Daria Lidtke

 

Kierownik Działu Transportu

Andrzej Pawłowski

 

Kierownik Działu Żywienia

mgr Anna Marciniak

 

Naczelna Pielęgniarka

mgr Dorota Bieńkowska