Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego:

  • numer KRS: 0000004712
  • data rejestracji: 26 marca 2001 roku
  • sygnatura akt: ZG.VIII NS-REJ.KRS/13513/07/270
  • oznaczenie sądu: SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO