ZAMÓWIENIA USTAWOWE - ROK 2024

EZamowienia​

 

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d92e7bd9-fb9e-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b​

Nr postępowania

Nazwa postępowania

Tryb

Termin składania ofert

Link do postępowania

KRAJOWE

105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-1/K/2024/AN Sukcesywna dostawa gazów medycznych, dzierżawa zbiornika do  ciekłego tlenu medycznego, dzierżawa butli na gazy medyczne dla 105 Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach

art. 275 pkt 1 ustawy Pzp 

19.01.2024r. godz. 10:00  https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d4079c74-b068-11ee-a06e-7a3efa199397
105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-2/K/2024/AN Remont pomieszczeń pododdziału chorób wewnętrznych filii 105 Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ, ul. Żelazna 1A, 68-100 Żagań art. 275 pkt 1 ustawy Pzp  02.02.24r. godz. 10:00 https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-cb333b62-b5e3-11ee-b628-1a85378e6c0a
105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-3/K/2024/DP

Świadczenie usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych dla 105 Kresowego SzWzP SPZOZ w Żarach

art. 275 pkt 1 ustawy Pzp  07.03.24r. godz. 10:00 https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a000d0d7-d611-11ee-8305-7e4937eb936d
105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-4/K/2024/DP Dostawa materiałów medycznych art. 275 pkt 1 ustawy Pzp

25.03.24r. godz. 10:00

28.03.24r. godz. 10:00

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b2c6484e-e2ae-11ee-9fce-3adbe5eb3a3d
105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-5/K/2024/MT Wykonywanie okresowych przeglądów serwisowych pogwarancyjnych aparatury i sprzętu medycznego 105 Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach. art. 275 pkt 1 ustawy Pzp  07.03.24r.     11.03.24r. 12.03.24r.godz. 10:00 https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-74530852-d615-11ee-a3b5-e25d731b0da9
105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-6/K/2024/DP

Świadczenie usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych dla 105 Kresowego SzWzP SPZOZ w Żarach

art. 275 pkt 1 ustawy Pzp 20.03.24r. godz. 10:00 https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-279627be-e063-11ee-a01e-f641a8763d5f
105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-7/K/2024/DP Dostawa pasków testowych i dzierżawa analizatorów do badania ogólnego moczu art. 275 pkt 1 ustawy Pzp

29.03.24r. godz. 10:00 03.04.24r. godz. 10:00

05.04.24r. godz. 10:00

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7078c9f2-e778-11ee-a01e-f641a8763d5f
105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-8/K/2024/DP Dostawa odczynników na 30 000 oznaczeń wraz z dzierżawą trzech analizatorów do badania równowagi kwasowo-zasadowej i parametrów krytycznych art. 275 pkt 1 ustawy Pzp 16.04.24r. godz. 10:00 https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ff4e47bd-f25b-11ee-b016-82aaee56c84c
105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-11/K/2024/AN Sukcesywna dostawa materiałów izotopowych dla 105 Kresowego SzWzP SPZOZ w Żarach art. 275 pkt 1 ustawy Pzp 12.04.24r.16.04.2024r.godz. 10:00  https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-39ed4e62-f18d-11ee-ac52-ee29f86ffd4f
         

UNIJNE

 105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-1/UE/2024/MT  Świadczenie usług serwisu pogwarancyjnego systemu sercowo –naczyniowego AZURION 7 M12 w 105 Kresowym Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SP ZOZ w Żarach  art. 132 ustawy Pzp 

 14.03.2024 r. godz. 10:00

 https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-f6ec1fd2-ca53-11ee-875e-a22221c84ba7
105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-2/UE/2024/AN Zakup i dostawa materiałów opatrunkowych, obłożeń operacyjnych i inne dla 105 Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach art. 132 ustawy Pzp 08.04.2024 r. godz. 10:00  https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-76d6aabf-d796-11ee-a3b5-e25d731b0da9

105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-3/UE/2024/AN

Sukcesywna dostawa leków objętych programem lekowym dotyczącym leczenia umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej, atopowego zapalenia skóry AZS oraz hipercholesterolemii dla 105 Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach

art. 132 ustawy Pzp 24.04.2024 r. godz. 10:00  https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f383487e-e5e6-11ee-a01e-f641a8763d5f
105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-4/UE/2024/AN

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego obejmująca – sprzedaż i dystrybucję gazu dla potrzeb 105 Kresowego SzWzP SPZOZ w Żarach

art. 132 ustawy Pzp 06.05.2024 r. godz. 10:00 https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b1252554-ec34-11ee-9c02-ce2b643d361d

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wytworzył Bartosz Podstawa 12 stycznia 2024, 07:48 
 Wprowadził Bartosz Podstawa 12 stycznia 2024, 07:48
Zmodyfikował  Danuta Popiel 8 kwiecień 2024 r. 10:55