ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - ROK 2019

NAZWA
OGŁOSZENIA
DATA PUBLIKACJI OGŁOSZENIA
TERMIN
SKŁADANIA
OFERT
SIWZ/Klucz Publiczny
PYTANIA
ODWOŁANIA
ROZSTRZY-GNIĘCIA
INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT
ZAWIADOMIENIE
O
WYBORZE
OFERTY

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego obejmująca - sprzedaż i dystrybucję gazu dla potrzeb 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach (DZP 3830/34/18)

ZMIANA OGŁOSZENIA   

12.12.2018

21.01.2019

SIWZ

KLUCZ

 ODP.1 

ODP.2

 OTWARCIE   WYNIK
Dostawa materiałów izotopowych(105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-01-2019) 

08.01.2019

17.01.2019

SIWZ    ODP.1

 

OTWARCIE

OTWARCIE OFERT DODATKOWYCH

 WYNIK

UNIEWAŻNIENIE W ZAKRESIE ZADANIA 3

Dostawa produktów leczniczych objętych programem lekowym dotyczącym - leczenia umiarkowanej i ciężkiej łuszczycy plackowatej (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-02-2019) 

09.01.2019

17.01.2019

SIWZ    ODP.1   OTWARCIE   WYNIK
Dostawa odczynników i dzierżawa systemu zintegrowanego do wykonywania badań biochemicznych i immunochemicznych wraz z analizatorami zastępczymi (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-03-2019) 

16.01.2019

19.02.2019

SIWZ

KLUCZ

 ODP.1  OTWARCIE  WYNIK
Świadczenie usług w zakresie ochrony fizycznej obiektów i terenów 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarsch (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-05-2019)

15.01.2019

23.01.2019

SIWZ  ODP.1    OTWARCIE   WYNIK
Dostawa materiałów opatrunkowych dla 105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-04-2019)

22.01.2019

25.02.2019

SIWZ

KLUCZ

 ODP.1

ODP.2

ODP.3

 OTWARCIE  WYNIK
Dostawa implantów ortopedycznych , endoprotez i zespoleń kostnych na potrzeby oddziału ortopedycznego DZP- 2612-06-2019) 

14.02.2019

19.03.2019

SIWZ

KLUCZ

 ODP.1

ODP.2

 OTWARCIE  WYNIK

Dostawa ambulansu z wyposażeniem dla 105.Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ(105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-07-2019)   ZMIANA OGŁOSZENIA 

ZMIANA OGŁOSZENIA 2 

01.03.2019

11.03.2019 14.03.2019

SIWZ

 ODP.1

ODP.2

 OTWARCIE   WYNIK
Dostawa defibrylatorów dla potrzeb 105.Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ(105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-08-2019)

26.02.2019

06.03.2019

SIWZ    OTWARCIE  WYNIK
Dostawa leku biologicznego ixekizumab objętego programem lekowym dotyczącym - leczenia umiarkowanej i ciężkiej łuszczycy plackowatej (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-10-2019) 

25.03.2019

02.04.2019

SIWZ     OTWARCIE   WYNIK 
Dostawa leku Ranibizumab objętego programem lekowym dotyczącym leczenia neowaskularnej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-11-2019) 

03.04.2019

11.04.2019

SIWZ    OTWARCIE  WYNIK
Dostawa materialów szewnych oraz materiałów medycznych (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-12-2019) 

05.04.2019

15.04.2019

SIWZ

 ODP.1

 ODP.2

  OTWARCIE  WYNIK
Odbiór, transport odpadów medycznych pochodzących z działalności 105. Kresowego Szpitala Wojskowego SP ZOZ w Żarach w celu przekazania ich do termicznego unieszkodliwienia (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-13-2019)

04.04.2019

12.04.2019

SIWZ  ODP.1  OTWARCIE  WYNIK
Dostawa rękawic medycznych (DZP- 2612-14-2019) 

04.04.2019

12.04.2019

SIWZ    ODP.1  OTWARCIE  WYNIK
Dostawa różnych produktów leczniczych (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-15-2019)

05.04.2019

17.05.2019

SIWZ       UNIEWAŻNIENIE

Dostawa ambulansów sanitarnych z wyposażeniem (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-16-2019)

ZMIANA OGŁOSZENIA 

30.04.2019

03.06.2019 14.06.2019

SIWZ

KLUCZ

 ODP.1  OTWARCIE  WYNIK
Sukcesywna dostawa różnych produktów leczniczych (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-17-2019)

30.04.2019

03.06.2019

SIWZ

KLUCZ

 ODP.1

 ODP.2

 OTWARCIE

 WYNIK

Korekta wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie zad. 7,12,14, 32

Dostawa matriałów medycznych i sprzętu medycznego jednorazowego użytku (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-18-2019)

06.06.2019

10.07.2019

SIWZ

KLUCZ

  ODP.1

 ODP.2

ODP.3

 OTWARCIE   WYNIK

Dostawa sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb 105.Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-19-2019)

ZMIANA OGŁOSZENIA 

06.06.2019

14.06.2019 18.06.2019

SIWZ

 ODP.1

ODP.2

 OTWARCIE

 WYNIK

  WYNIK-SPROSTOWANIE W ZAKRESIE ZAD. 5

Dostawa środków dezynfekcyjnych, materiałów do sterylizacji oraz środków kontrastowych (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-20-2019)

ZMIANA OGŁOSZENIA 

13.06.2019

21.06.2019

25.06.2019

SIWZ

 ODP.1

ODP.2

ODP.3

 OTWARCIE  WYNIK
Dostawa różnych artykułów biurowych oraz kaset do drukarek di identyfikacji pacjentów dla 105.Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-21-2019

13.06.2019

21.06.2019

SIWZ    OTWARCIE  WYNIK
Objęcie nadzorem autorskim modułów oprogramowania aplikacyjnego AMMS i InfoMedica (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-22-2019          
Dostawa różnych produktów leczniczych (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-23-2019

10.07.2019

18.07.2019

SIWZ  ODP.1   OTWARCIE  WYNIK

Dostawa rodczynników i materiałów laboratoryjnych (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-24-2019

ZMIANA OGŁOSZENIA 

09.07.2019

17.07.2019

18.07.2019

SIWZ

 ODP.1

ODP.2

ODP.3

 OTWARCIE   WYNIK
Dostawa gazów medycznych (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-26-2019

22.08.2019

30.08.2019

SIWZ   ODP.1   OTWARCIE  WYNIK

Dostawa materiałów medycznych i sprzętu jednorazowego użytku oraz stabilizatorów zewnętrznych (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-27-2019

ZMIANA OGŁOSZENIA 

22.08.2019

30.08.2019

02.09.2019

SIWZ  ODP.3   OTWARCIE  WYNIK
Dostawa ambulansów sanitarnych (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-28-2019)

04.09.2019

04.10.2019

 

SIWZ

KLUCZ

  ODP.1  OTWARCIE  WYNIK

Bezgotówkowe tankowanie paliw do samochodów będących na wyposażeniu szpitala105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-29-2019)

ZMIANA OGŁOSZENIA  

18.09.2019

26.09.2019

30.09.2019

SIWZ

 ODP.1

ODP.2

 OTWARCIE   UNIEWAŻNIENIE
Dostawa tonerów, atramentów oraz innych materiałów eksploatacyjnych (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-30-2019)

18.09.2019

26.09.2019

SIWZ   ODP.1    OTWARCIE   WYNIK
Bezgotówkowe tankowanie paliw do samochodów będących na wyposażeniu szpitala105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-31-2019)

08.10.2019

16.10.2019

SIWZ  ODP.1   OTWARCIE  WYNIK
Dostawa akcesoriów do witrektomii i operacji usunięcia zaćmy 105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-32-2019)

13.11.2019

21.11.2019

SIWZ  ODP.1  OTWARCIE  WYNIK
Usługa ubezpieczenia 105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-33-2019)          
Dostawa lasera laryngologicznego dla potrzeb 105.Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-34-2019

28.10.2019

05.11.2019

SIWZ  ODP.1   OTWARCIE   WYNIK

Dostawa rodczynników do badań układu krzepnięcia wraz z dzierżawą analizatorów (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-35-2019

ZMIANA OGŁOSZENIA

30.12.2019

09.01.2020

SIWZ   ODP.1  OTWARCIE  WYNIK

 

 

Wytworzył: Tomasz Bryjak (03 stycznia 2018, 10:20)
Wprowadził: Bartosz Podstawa (08 stycznia 2019, 12:27)
Zmodyfikował: Danuta Popiel (14 stycznia 2020, 12:58)

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - ROK 2020

NAZWA
OGŁOSZENIA
DATA PUBLIKACJI OGŁOSZENIA
TERMIN
SKŁADANIA
OFERT
SIWZ/Klucz Publiczny
PYTANIA
ODWOŁANIA
ROZSTRZY-GNIĘCIA
INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT
ZAWIADOMIENIE
O
WYBORZE
OFERTY

 Dostawa cyfrowego aparatu rtg kostno płucnego, cyfrowego mammmografu i zestawu EBUS. (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-01-2020) 

ZMIANA OGŁOSZENIA 

ZMIANA OGŁOSZENIA 

ZMIANA OGŁOSZENIA 

ZMIANA OGŁOSZENIA 

ZMIANA OGŁOSZENIA 

ZMIANA OGŁOSZENIA

07.01.2020

07.02.2020

18.02.2020

20.02.2020

24.02.2020

27.02.2020

03.03.2020

04.03.2020

SIWZ

KLUCZ

KLUCZ 

 ODP.1

 ODP.2

 Zmiana SIWZ

 ODP.4

ODP.5

ODP.6

 OTWARCIE

WYNIK

Korekta ogłoszenia o wyborze oferty
WYNIK na zadanie nr 2

 Świadczenie usług w zakresie ochrony fizycznej obiektów i terenów 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach. (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-02-2020) 

ZMIANA OGŁOSZENIA  

09.01.2020

17.01.2020

20.01.2020

SIWZ    ODP.1  OTWARCIE WYNIK
Dostawa materiałów izotopowych . (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-03-2020) 

16.01.2020

24.01.2020

SIWZ  OTWARCIE WYNIK
Dostawa materiałów opatrunkowych (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-04-2020)

14.02.2020

20.03.2020

 SIWZ

KLUCZ

 ODP.1

ODP.2

 OTWARCIE  WYNIK

Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora immunochemicznego . (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-05-2020) 

ZMIANA OGŁOSZENIA  

23.01.2020

31.01.2020

04.02.2020

SIWZ  ODP.1 OTWARCIE WYNIK
Dostawa implantów ortopedycznych, endoprotez i zespoleń kostnych na potrzeby oddziału ortopedycznego (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-06-2020)

21.02.2020

25.03.2020

SIWZ

KLUCZ

  ODP.1  OTWARCIE  WYNIK
Dostawa produktów leczniczych objętych programem lekowym dotyczącym - leczenia umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej (105.KSzWzP SP ZOZ - DZP-2612-07-2020)

25.02.2020

05.03.2020

SIWZ  ODP.1  OTWARCIE  WYNIK

Świadczenie usługw zakresie specjalistycznego sprzątania szpitalnych Zamawiającego, współdziałanie z personelem medycznym w zakresie opieki nad pacjentem, utrzymanie w czystości terenów zewnątrznych, ciągłego utrzymania w gotowości lądowiska dla śmigłowców, świadczenie usług całodziennego żywienia pacjentów oraz świadczenie usług transportu wewnątrzszpitalnego w 105. Kresowym Szpitalu Wojskowym z Przychdnią SP ZOZ w Żarach (105.KSzWzP SP ZOZ - DZP-2612-08-2020)

ZMIANA OGŁOSZENIA  

06.03.2020

07.04.2020

10.04.2020

SIWZ

KLUCZ

ODP.1

ODP.2

 OTWARCIE  WYNIK - unieważnienie

Dostawa sterylizatorów medycznych dla potrzeb 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach. (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-09-2020) 

ZMIANA OGŁOSZENIA  

13.03.2020

23.03.2020

27.03.2020

SIWZ  ODP.1  OTWARCIE

 WYNIK

Korekta ogłoszenia o wyborze oferty

Odbiór , transport odpadów medycznych pochodzących z działalności 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żarach w celu przekazania ich do termicznego unieszkodliwiania(105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-10-2020) 

ZMIANA OGŁOSZENIA

ZMIANA OGŁOSZENIA

07.04.2020

16.04.2020

21.04.2020

23.04.2020

SIWZ

 ODP.1

ODP.2

  OTWARCIE  unieważnienie
Dostawa wody i odprowadzanie ścieków dla 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ filia w Żaganiu. (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-11-2020          

Dostawa materiałów opatrunkowych dla 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach. (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-12-2020

ZMIANA OGŁOSZENIA

16.04.2020

24.04.2020

28.04.2020

SIWZ 

KLUCZ

 ODP.1 

ODP.2

 OTWARCIE   WYNIK
Odbiór , transport odpadów medycznych pochodzących z działalności 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żarach w celu przekazania ich do termicznego unieszkodliwiania(105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-14-2020)

27.04.2020

06.05.2020

SIWZ  ODP.1    OTWARCIE   WYNIK
Dostawa różnych produktów leczniczych dla 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach. (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-15-2020

07.05.2020

09.06.2020

SIWZ

KLUCZ 

 ODP.1

ODP.2

ODP.3

ODP.4

ODP.5 

ODP.6 korekta

 OTWARCIE  WYNIK 

Dostawa sterylizatorów i myjni do narzędzi dla potrzeb 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach. (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-16-2020

ZMIANA OGŁOSZENIA 

12.05.2020

15.06.2020

SIWZ

KLUCZ

 ODP.1   OTWARCIE  WYNIK

Dostawa rękawic medycznych dla 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach. (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-17-2020

ZMIANA OGŁOSZENIA  

12.05.2020

21.05.2020

22.05.2020

SIWZ

 ODP.1

ODP.2 

ODP.3

 OTWARCIE  WYNIK

Dostawa sprzetu i aparatury medycznej i ambulansu sanitarnego dla potrzeb 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach. (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-18-2020

ZMIANA OGŁOSZENIA

20.05.2020

22.06.2020

25.06.2020

SIWZ

KLUCZ

 ODP.1

ODP.2 

 OTWARCIE

  unieważnienie zadanie nr 6,7,8,9,10

WYNIK

Dostawa łóżek szpitalnych, płuczko dezynfektorów i stołów zabiegowych dla potrzeb 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach. (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-19-2020

ZMIANA OGŁOSZENIA  

12.05.2020

22.05.2020

25.05.2020

SIWZ

 ODP.1

ODP.2

 OTWARCIE  WYNIK

 Świadczenie usług w zakresie specjalistycznego sprzątania obiektów szpitalnych Zamawiającego, współdziałania z personelem medycznym w zakresie opieki nad pacjentami, utrzymania w czystości terenów zewnątrznych, świadczenie usług całodziennego żywienia pacjentów oraz świadczenie usług w zakresie transportu wewnątrzszpitalnego w 105. Kresowym Szpitalu Wojskowym z Przychdnią SP ZOZ w Żarach (105.KSzWzP SP ZOZ - DZP-2612-20-2020)

ZMIANA OGŁOSZENIA 

ZMIANA OGŁOSZENIA 

ZMIANA OGŁOSZENIA 

 

16.06.2020

20.07.2020

27.07.2020

30.07.2020

07.08.2020

 

SIWZ 

KLUCZ

ODP.1

ODP.2

ODP.3

Odwołanie

ODP.4

 OTWARCIE  WYNIK
Dostawa stołu operacyjnego, zestawu laparoskopowego oraz noża harmonicznego dla potrzeb 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach. (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-21-2020

18.06.2020

26.06.2020

SIWZ       unieważnienie
Dostawa różnych artykułów biurowych oraz kaset do drukarek do identyfikacji pacjentów dla 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach. (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-22-2020

19.06.2020

30.06.2020

SIWZ   ODP.1 

  OTWARCIE

 OTWARCIE ofert dodatkowych

 WYNIK

Sukcesywna dostawa środków dezynfekcyjnych i materiałów do sterylizacji (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-23-2020

ZMIANA OGŁOSZENIA  

25.06.2020

03.07.2020

08.07.2020

SIWZ 

 ODP.1 

ODP.2

ODP.3

  OTWARCIE

  WYNIK

Korekta ogłoszenia o wyborze oferty zad 7,8

 Dostawa stołu operacyjnego oraz noża harmonicznego dla potrzeb 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach. (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-24-2020

ZMIANA OGŁOSZENIA 

 

26.06.2020

06.07.2020

08.07.2020

 SIWZ    ODP.1    OTWARCIE   WYNIK
Sukcesywna dostawa róznych produktów leczniczych i środków kontrastowych(105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-25-2020

26.06.2020

07.07.2020

SIWZ 

 ODP.1

ODP.2

 OTWARCIE  WYNIK
Dostawa materiałów medycznych i sprzętu medycznego jednorazowego użytku 105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-26-2020  

08.07.2020

11.08.2020

 SIWZ 

KLUCZ

 Zmiana SIWZ  nr 1

Zmiana SIWZ nr 2

ODP.3

ODP.4

ODP.5

 OTWARCIE

 unieważnienie zadania nr 18, 21, 26, 31, 32

WYNIK

Korekta ogłoszenia o wyborze oferty

 Dostawa aparatu do znieczulenia ogólnego oraz aparatu RTG ramię C dla potrzeb 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach. (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-27-2020

ZMIANA OGŁOSZENIA 

06.07.2020

14.07.2020

16.07.2020

SIWZ    ODP.1  OTWARCIE  WYNIK
 Objęcie nadzorem autorskim modułów Oprogramowania Aplikacyjnego AMMS i InfoMedica (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-28-2020          Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa aparatury do badań urologicznych dla potrzeb 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach. (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-29-2020

ZMIANA OGŁOSZENIA 

13.07.2020

21.07.2020

24.07.2020

SIWZ 

  ODP.1

 ODP.2

 OTWARCIE  WYNIK
Dostawa aparatury do badań urologicznychnawigacji elektromagnetycznej laryngologicznej dla potrzeb 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach. (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-30-2020

13.07.2020

21.07.2020

SIWZ     OTWARCIE  WYNIK

 Dostawa zestawu laparaskopowego w systemie HD dla potrzeb 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach. (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-31-2020

ZMIANA OGŁOSZENIA 

16.07.2020

24.07.2020

28.07.2020

SIWZ    ODP.1  OTWARCIE  WYNIK

Dostawa aparatu ultrasonograficznego ogólnodiagnostycznego dla potrzeb 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach. (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-32-2020

ZMIANA OGŁOSZENIA

ZMIANA OGŁOSZENIA

ZMIANA OGŁOSZENIA

04.08.2020

12.08.2020

14.08.2020

21.08.2020

25.08.2020

SIWZ 

ODP.1

ODP.2

ODP.3

ODP.4

ODP.5

 OTWARCIE   WYNIK

Dostawa sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach. (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-33-2020

ZMIANA OGŁOSZENIA

11.08.2020

21.08.2020

24.08.2020

SIWZ 

 ODP.1

 ODP.2

 OTWARCIE   WYNIK
Usługi serwisowe pogwarancyjne dla gamma kamery Nucline X-RING, Nucline Spirit DH-V oraz Nucline TH-33 wraz z dodatkowym wyposażeniem firmy Mediso Ltd. (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-34-2020

19.08.2020

27.08.2020

SIWZ   ODP.1   OTWARCIE  WYNIK

Dostawa kardiomonitorów wraz z centralą do monitorowania i łóżek szpitalnych do intensywnej terapii dla potrzeb 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach. (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-35-2020

ZMIANA OGŁOSZENIA

27.08.2020

04.09.2020

07.09.2020

SIWZ   ODP.1   OTWARCIE  WYNIK

Dostawa odczynników do wykonywania badań morfologii krwi, wraz z dzierżawą analizatorów . (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-36-2020) 

ZMIANA OGŁOSZENIA

ZMIANA OGŁOSZENIA

14.09.2020

22.09.2020

24.09.2020

25.09.2020

SIWZ

 ODP.1 

ODP.2 

ODP.3

 OTWARCIE   WYNIK 

Dostawa tonerów,atramentów oraz innych materiałów eksploatacyjnych. (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-37-2020) 

ZMIANA OGŁOSZENIA

23.09.2020

01.10.2020

05.10.2020

SIWZ

 ODP.1 

ODP.2

 OTWARCIE    WYNIK 

Dostawa materiałów medycznych (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-38-2020) 

ZMIANA OGŁOSZENIA

23.09.2020

01.10.2020

02.10.2020

SIWZ

ODP.1 

ODP.2

 OTWARCIE    WYNIK 

Bezgotówkowe tankowanie paliw do samochodów będących na wyposażeniu 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-39-2020) 

ZMIANA OGŁOSZENIA

ZMIANA OGŁOSZENIA nr2

ZMIANA OGŁOSZENIA nr3

ZMIANA OGŁOSZENIA nr4

06.10.2020

16.10.2020

23.10.2020

05.11.2020

12.11.2020

13.11.2020

SIWZ

Modyfikacja

Modyfikacja nr2

Modyfikacja nr3

ODP.4

Modyfikacja nr5

 OTWARCIE  WYNIK 

Świadczenie kompleksowych usług pralniczych wraz z dzierżawą bielizny szpitalnej i bielizny operacyjnej dla 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach (105.KSzWzP SP ZOZ - DZP-2612-40-2020) 

ZMIANA OGŁOSZENIA

ZMIANA OGŁOSZENIA nr2

ZMIANA OGŁOSZENIA nr2

 

07.10.2020

09.11.2020

11.11.2020

13.11.2020

SIWZ 

KLUCZ

ODP.1

ODP.2

 OTWARCIE  WYNIK 

Dostawa gazów medycznych (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-41-2020)

ZMIANA OGŁOSZENIA

ZMIANA OGŁOSZENIA nr2

ZMIANA OGŁOSZENIA nr3

ZMIANA OGŁOSZENIA nr4

06.10.2020

16.10.2020

23.10.2020

05.11.2020

12.11.2020

13.11.2020

SIWZ

Modyfikacja

Modyfikacja nr2

Modyfikacja nr3

ODP.4

   unieważnienie
Dostawa dwóch sztuk Videobronchoskopów dla potrzeb 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach” 105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-42-2020  ogłoszenie o zamówieniu 18.12.2020

SIWZ

modyfikacja nr 1

 ODP.1  OTWARCIE  WYNIK
 Dostawa zestawu narzędzi chirurgicznych  dla potrzeb 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach. (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-43-2020

26.11.2020

04.12.2020

SIWZ

 ODP.1 

ODP.2

  OTWARCIE

 

 WYNIK 

„Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żarach” znak sparwy 105.KSzWzP SP ZOZ - DZP-2612-44-2020

zmiana ogłoszenia nr 1

10.12.2020

SIWZ

modyfikacja nr 1

 informacja nr 1   OTWARCIE

 WYNIK część 1,2,3

WYNIK część 4

„Sukcesywna dostawa produktów odzwierzęcych do 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żarach” znak sparwy 105.KSzWzP SP ZOZ - DZP-2612-45-2020 10.12.2020 SIWZ     OTWARCIE

 unieważnienie

WYNIK część 1

WYNIK część 2 i 3

Dostawa gazów medycznych (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-46-2020)

10.12.2020

18.12.2020

SIWZ     OTWARCIE   WYNIK

Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora biochemicznego oraz materiałów laboratoryjnych (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-47-2020)

ZMIANA OGŁOSZENIA

15.12.2020

23.12.2020

30.12.2020

SIWZ

 Modyfikacja

ODP.2

ODP.3

 OTWARCIE  WYNIK

 

 

Wytworzył: Tomasz Bryjak (03 stycznia 2018, 10:20)
Wprowadził: Bartosz Podstawa (07 stycznia 2020, 08:40)
Zmodyfikował: Danuta Popiell (11 stycznia 2021, 12:15)

ZAMÓWIENIA USTAWOWE - ROK 2022

 

EZamowienia​

EZamowienia​

Nr postępowania

Nazwa postępowania

Tryb

Termin składania ofert

Link do postępowania

KRAJOWE

  105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-1/K/2022  Wykonywanie okresowych przeglądów serwisowych pogwarancyjnych aparatury i sprzętu
medycznego 105 Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach.
 Tryb podstawowy na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

  24.01.2022 r.

25.01.2022 r.

h 10:00

 https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/c93414e0-a7cf-445a-a6df-269bb7c6c6f9
105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-2/K/2022 Świadczenie usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych dla 105. Kresowego SzWzP SPZOZ w Żarach Tryb podstawowy na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 25.02.2022 r. h 10:00 https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/81ef4bd7-df53-40df-9a8f-551833b31cfb
105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-3/K/2022 Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do 105. Kresowego SzWzP SPZOZ w Żarach Tryb podstawowy na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 11.03.2022 r. h 10:00 https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/8e7d7207-bca2-41f0-8b46-05b6e21684bf
105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-4/K/2022 Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do 105. Kresowego SzWzP SPZOZ w Żarach Tryb podstawowy na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 21.03.2022 r. h 10:00 https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/46ed7bce-aa18-461c-b8e4-99fdcd95188f
105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-6/K/2022 Wykonywanie okresowych przeglądów serwisowych pogwarancyjnych aparatury i sprzętu medycznego firmy Dräger w 105 Kresowym Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SP ZOZ w Żarach Tryb podstawowy na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

 

05.04.2022 r. h 10:00

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/0bd53917-b04a-4738-85f4-9edf137eedf9
105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-7/K/2022 Sukcesywna dostawa materiałów izotopowych do 105 Kresowego SzWzP SPZOZ w Żarach Tryb podstawowy na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 29.04.2022 r. h 10:00 https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/294b8559-86d8-4262-b9c4-5786b4e2b617
105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-8/K/2022 Świadczenie usług w zakresie ochrony fizycznej obiektów i terenów105. Kresowy SzWzP SPZOZ w Żarach Tryb podstawowy na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 20.05.2022 r. h 10:00 https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/bdea8282-6d16-4e03-9461-c34129f1bcf5
105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-11/K/2022 Dostawa zestawu do wizualizacji przytarczyc dla 105 Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach Tryb podstawowy na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 19.05.2022 r. h 10:00 https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/433fdc88-7e72-46cb-8a43-356f9a2278f3
105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-12K/2022 Sukcesywna dostawa materiałów szewnych oraz materiałów medycznych dla 105 Kresowego SzWzP SPZOZ w Żarach Tryb podstawowy na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 23.05.2022 r. h 10:00 https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/6cadddf9-ec1c-4530-982e-7deadfccc896
105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-14/K/2022 Dostawa lasera naczyniowego dla 105 Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach Tryb podstawowy na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

20.06.2022 r.

23.06.2022 r. h 10:00

24.06.2022 r. h 10:00

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/c5119103-a409-40d9-aea0-e0abca961d3f
105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-13/K/2022 Sukcesywna dostawa artykułów biurowych oraz taśm do drukarek dla 105 Kresowego SzWzP SPZOZ w Żarach Tryb podstawowy na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 27.06.2022 r. h 10:00 https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/2995c2cd-9ed0-46ef-b6c4-62111ac4bf8f
105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-15/K/2022 Sukcesywna dostawa akcesoriów do witrektomii i operacji usunięcia zaćmy dla 105. Kresowego SzWzP SPZOZ w Żarach Tryb podstawowy na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 04.07.2022 r. h 10:00 https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/1d130618-e2d1-4129-aaa0-74f396fd2b2f
105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-16/K/2022 Dostawa defibrylatora z kardiomonitorem do 105. Kresowego SzWzP SPZOZ w Żarach Tryb podstawowy na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 12.07.2022 r. h 10:00 https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/744e7f80-f3c7-4048-9a29-95a2e48d0cf9
105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-17/K/2022 Dostawa defibrylatora z kardiomonitorem do 105. Kresowego SzWzP SPZOZ w Żarach Tryb podstawowy na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

26.07.2022 r. h 10:00

27.07.2022 r. h 10:00

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/80467a4e-1cb5-4dd3-a336-951f6c2020eb
105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-18/K/2022 Sukcesywna dostawa tonerów, atramentów oraz innych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń wielofunkcyjnych dla 105 Kresowego SzWzP SPZOZ w Żarach Tryb podstawowy na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 27.07.2022 r. h 10:00 https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/d4b7c592-2303-4464-9a38-38e10cc78aa5
105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-19/K/2022 „Sukcesywna dostawa odczynników i materiałów laboratoryjnych dla 105. Kresowego SzWzP SPZOZ w Żarach” Tryb podstawowy na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 01.08.2022 r. 03.08.2022 r. h 10:00 https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/40580869-8d36-4f7a-a303-5e18d1048d80
105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-20/K/2022 Remont stolarki okiennej w ramach inwestycji budowlanej dla zadania pn.: „Adaptacja części pomieszczeń budynku nr 23 na potrzeby gabinetów specjalistycznych i apteki szpitalnej” Tryb podstawowy na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 15.09.2022 r. h 10:00 https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/81ae9607-e302-4912-abcb-e9dbed5ed544
105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-21/K/2022 Sukcesywna dostawa odczynników i materiałów laboratoryjnych dla 105  Kresowego SzWzP SPZOZ w Żarach Tryb podstawowy na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 31.08.2022 r. h 10:00  
105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-22/K/2022 Sukcesywna dostawa rękawic medycznych dla 105 Kresowego SzWzP SPZOZ w Żarach Tryb podstawowy na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 30.09.2022 r. h 10:00 https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-acde0261-38b5-11ed-9171-f6b7c7d59353
105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-23/K/2022 „Wymiana sprzętu pod RiS/PACS wraz z rozszerzeniem licencji i migracją systemów na nową platformę sprzętową dla 105 Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach” Tryb podstawowy na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 03.10.2022 r. h 10:00 https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-c3e0ab87-3a4c-11ed-9171-f6b7c7d59353
105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-24/K/2022 Dostawa centrali do monitorowania pacjentów z monitorami dla 105 Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach Tryb podstawowy na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawyTryb podstawowy na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

20.10.2022

21.10.2022

24.10.2022 r. h 10:00

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-21cbea32-494b-11ed-9171-f6b7c7d59353
105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-25/K/2022 Dostawa zestawu endoskopowego dla 105 Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach Tryb podstawowy na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawyTryb podstawowy na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

20.10.2022

25.10.2022 r. h 12:00

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-84549018-4957-11ed-9171-f6b7c7d59353
105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-26/K/2022 Sukcesywna dostawa materiałów medycznych i sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla 105 Kresowego SzWzP SPZOZ w Żarach Tryb podstawowy na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

20.10.2022 r.
21.10.2022r.h 10:00

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-b70d7f5d-4872-11ed-8832-4e4740e186ac
105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-27/K/2022 Dostawa aparatu USG oraz lasera CO-2 dla 105 Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach Tryb podstawowy na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 20.10.2022 21.10.2022 r. h 10:00 https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-864f63d6-4959-11ed-9171-f6b7c7d59353
105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-28/K/2022 Dostawa urządzenia do oceny stopnia uszkodzenia wątroby metodą elastograficzną  dla 105 Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach Tryb podstawowy na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

20.10.2022 r.
24.10.2022 r.h 12:00

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0d5f314b-49f9-11ed-9171-f6b7c7d59353
105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-29/K/2022 Bezgotówkowe tankowanie paliw płynnych do samochodów oraz urządzeń będących na wyposażeniu  105 Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Żarach Tryb podstawowy na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

07.11.2022

10.11.2022

14.11.2022

r. h 10:00

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f5243bef-55d9-11ed-9171-f6b7c7d59353
105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-30/K/2022 Sukcesywna dostawa różnych produktów leczniczych oraz materiałów medycznych dla 105 Kresowego SzWzP SPZOZ w Żarach Tryb podstawowy na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

07.11.2022 r. h

08.11.2022

09.11.2022 r. h

10:00

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c2e0fabe-5060-11ed-8832-4e4740e186ac
105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-31/K/2022 Wyposażeniu gabinetu okulistycznego na potrzeby 105 Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach Tryb podstawowy na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 28.10.2022 r. 02.11.2022 r. h 10:00 https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f63fd661-505e-11ed-9171-f6b7c7d59353
105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-32/K/2022 Dostawa lasera CO-2 dla 105 Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach Tryb podstawowy na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 31.10.2022 r. h 10:00 https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8fc9dcde-512e-11ed-9171-f6b7c7d59353
105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-33/K/2022 Sukcesywna dostawa gazów medycznych, dzierżawa zbiornika do  ciekłego tlenu medycznego, dzierżawa butli na gazy medyczne dla 105 Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach Tryb podstawowy na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 04.01.2022 r. h 10:00 https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d8ed3628-7fa1-11ed-94da-6ae0fe5e7159
105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-34/K/2022 Sukcesywna dostawa odczynników do badań  układu krzepnięcia  wraz z dzierżawą analizatorów dla 105 Kresowego SzWzP SPZOZ w Żarach Tryb podstawowy na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

23.12.2022

29.12.2022

r. h 10:00

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1c5f128f-7b86-11ed-94da-6ae0fe5e7159
105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-35/K/2022 Zadanie nr 7 - Sukcesywna dostawa mięsa i produktów mięsnych do 105. Kresowego SzWzP SPZOZ w Żarach Tryb podstawowy na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 23.12.2022 r. h 10:00 https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-85e637f1-7c6d-11ed-b4ea-f64d350121d2

UNIJNE

 105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-1/UE/2022  Dostawa odczynników i dzierżawa systemu zintegrowanego do wykonania badań biochemicznych i immunochemicznych wraz z analizatorami zastępczymi  Przetarg nieograniczony na podstawie art. 132 ustawy Pzp  16.02.2022 r. h 10:00  https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/0aa26ab0-6ac1-433e-a63b-634c6d531e7a
105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-2/UE/2022 Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do 105. Kresowego SzWzP SPZOZ w Żarach Przetarg nieograniczony na podstawie art. 132 ustawy Pzp

16.02.2022 r.

21.02.2022 r. h 10:00

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/88f45957-1953-4ee3-b2ea-8c1cdfcfb2e2
105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-3/UE/2022 Sukcesywna dostawa leków objętych programem lekowym  dotyczącym  leczenia umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej u osób dorosłych, którzy kwalifikują się do leczenia ogólnego i dostawa wlewu do pęcherza moczowego szczepionki BCG ze wskazaniem do stosowania leczenia nieinwazyjnego raka nabłonka pęcherza moczowego Przetarg nieograniczony na podstawie art. 132 ustawy Pzp 21.02.2022 r. h 10:00 https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/f9f5f21b-2aa8-4b05-955e-4b0127d7cf0a
105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-4/UE/ 2022 Zakup i dostawa materiałów zużywalnych na potrzeby Pracowni Hemodynamiki 105 Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach Przetarg nieograniczony na podstawie art. 132 ustawy Pzp 15.03.2022 r. h 10:00 https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/8d83c336-0ce3-4fb2-8b9a-37794df314bd
105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-5/ UE/ 2022 Zakup i dostawa materiałów opatrunkowych, obłożeń operacyjnych i inne Przetarg nieograniczony na podstawie art. 132 ustawy Pzp 04.04.2022 r. h 10:00 https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/764b0d68-3950-4ae9-8a22-4debad1ae7ee
 105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-5/ UE/ 2022 Kompleksowa dostawa gazu ziemnego obejmująca – sprzedaż i dystrybucję gazu dla potrzeb 105. Kresowego SzWzP SPZOZ w Żarach  Przetarg nieograniczony na podstawie art. 132 ustawy Pzp

19.04.2022 r. 4.05.2022 r.

h 10:00

 https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/85c35f98-11a7-4fa7-a0dc-d7df754f364a
105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-8/ UE/ 2022 Odbiór, transport odpadów medycznych pochodzących z działalności 105 Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żarach w celu przekazania ich do termicznego unieszkodliwienia.  Przetarg nieograniczony na podstawie art. 132 ustawy Pzp 11.05.2022 r. h 10:00 https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/fe348483-48e8-43d6-b714-72cd0f553f89
 105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-9/ UE/ 2022 Sukcesywna dostawa leku biologicznego Dupilumab do leczenia chorych z ciężką postacią atopowego zapalenia skóry AZS oraz leków dotyczących leczenia umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej u osób dorosłych, objętych programem lekowym

Przetarg nieograniczony na podstawie art. 132 ustawy Pzp

 

 20.06.2022 r. h 10:00  https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/32fb9483-2d20-4bfc-9ccd-03eb725de7ad
105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-10/ UE/ 2022 Dostawa implantów ortopedycznych, endoprotez i zespoleń kostnych na potrzeby Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Przetarg nieograniczony na podstawie art. 132 ustawy Pzp 28.07.2022 r. h 10:00 https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/7c050df3-abee-42ad-9231-4fa8bbe9fe95
 105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-11/ UE/ 2022 Dostawa różnych produktów leczniczych Przetarg nieograniczony na podstawie art. 132 ustawy Pzp 20.07.2022 r. h 10:00 https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/0ad10b96-d283-4c58-954c-ae4fa2a0e7a8
105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-12/ UE/ 2022 Sukcesywna dostawa środków dezynfekcyjnych oraz środków kontrastowych  dla 105 Kresowego SzWzP SPZOZ w Żarach Przetarg nieograniczony na podstawie art. 132 ustawy Pzp 04.08.2022 r. h 10:00 https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/cd58eeb8-48c8-442f-bfaa-6c627a5a6e0e
105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-13/UE/2022 Sukcesywna dostawa materiałów medycznych i sprzętu medycznego jednorazowego użytku Przetarg nieograniczony na podstawie art. 132 ustawy Pzp 30.08.2022 r. h 10:00 https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/dd9ffb31-8362-482f-9e48-b7dacff78752
105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-14/UE/2022 Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do 105. Kresowego SzWzP SPZOZ w Żarach Przetarg nieograniczony na podstawie art. 132 ustawy Pzp 26.10.2022 r. h 10:00 https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4463f859-37f9-11ed-9171-f6b7c7d59353
105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-15/UE/2022 Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do 105. Kresowego SzWzP SPZOZ w Żarach Przetarg nieograniczony na podstawie art. 132 ustawy Pzp

08.12.2022 r.

14.12.2022 r.h 10:00

 informacja o awarii systemu (pobierz)

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4d7bf123-5ab2-11ed-8832-4e4740e186ac

105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-17/UE/2022 Dostawa odczynników i dzierżawa analizatora z modułem biochemicznym i immunochemicznym Przetarg nieograniczony na podstawie art. 132 ustawy Pzp 17.01.2023r.h 10:00  https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-945f014b-7a06-11ed-b4ea-f64d350121d2
105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-16/UE/2022 Bezgotówkowe tankowanie paliw płynnych do samochodów oraz urządzeń będących na wyposażeniu  105 Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Żarach Przetarg nieograniczony na podstawie art. 132 ustawy Pzp 22.12.2022 r. h 10:00 https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6627f69d-696d-11ed-aea3-5a7c432eaced
105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-18/UE/2022 „Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do 105. Kresowego SzWzP SPZOZ w Żarach Zamówienie z wolnej ręki art. 214 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp 20.12.2022 r. h 10:00 https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-18aaa2a6-7c5a-11ed-94da-6ae0fe5e7159

 

 Wytworzył Tomasz Bryjak  14 stycznia 2022, 09:22 
 Wprowadził Tomasz Bryjak 14 stycznia 2022, 09:22  
Zmodyfikował Maria Patrzylasl 27 grudnia 2022, 09:40

ZAMÓWIENIA USTAWOWE - ROK 2021


Nazwa i nr postępowania

Tryb

Ogłoszenia

Termin składania ofert

Dokumenty zamówienia

Informacje, zawiadomienia

Wynik

Zamówienia ustawowe

Świadczenie usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych dla 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach

105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-1-K-2021

Podstawowy art. 275 pkt 2 PZP

23.02.2021 r. ogłoszenie o zamówieniu

2.03.2021 r. ogłoszenie o zmianie

03.03.2021 r.
h: 12:00

05.03.2021 r
h: 12:00

SWZ

Zmiana treści SWZ 1.03

Odpowiedzi na pytania i Zmiana treści SWZ 2.03

Kwota 5.03

Informacja po otwarciu

Ogłoszenie 11.03

Ogłoszenie o wyniku postępowania 23.03

Sukcesywna dostawa leków objętych programem lekowym  dotyczącym  leczenia umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej u osób dorosłych, którzy kwalifikują się do leczenia ogólnego i dostawa wlewu do pęcherza moczowego szczepionki BCG ze wskazaniem do stosowania leczenia nieinwazyjnego raka nabłonka pęcherza moczowego

105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-2/K/2021

Podstawowy art. 275 pkt 1 PZP

03.03.2021 r. ogłoszenie o zamówieniu

11.03.2021 r. h: 12:00

12.03.2021 r. h: 12:00

SWZ

Odpowiedzi na pytania i Zmiana treści SWZ 9.03

Kwota 12.03

Informacja po otwarciu

Ogłoszenie 18.03

Ogłoszenie o wyniku postępowania 21.04

Sukcesywna dostawa preparatów do diagnostyki bakteriologicznej                        105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-3/K/2021 Podstawowy art. 275 pkt 1 PZP

04.03.2021

ogłoszenie o zamówieniu

10.03.2021

ogłoszenie o zmianie

12.03.2021 r. h: 12:00

15.03.2021 r. h: 12:00

SWZ

 Odpowiedzi na pytania i Zmiana treści SWZ 10.03

Kwota 15.03

Informacja po otwarciu

 Ogłoszenie 18.03

Ogłoszenie o wyniku postępowania 08.04

 Dostawa materiałów opatrunkowych
105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-1/UE/2021

Przetarg nieograniczony art. 132  PZP

 12.03.2021
ogłoszenie o zamówieniu

02.04.2021 ogłoszenie zmian

07.04.2021 ogłoszenie zmian

 09.04.2021 r.
h: 12:00

13.04.2021 r.
h: 12:00

 SWZ

SWZ-modyfikacja 1

 Odpowiedzi na pytania i Zmiana treści SWZ 2.04

Odpowiedzi na pytania 6.04

Kwota 13.04

Informacja po otwarciu

  Unieważnienie części 2

Ogłoszenie dla części 1, 5, 6, 11 i 15

Ogłoszenie dla części 4,7,13,16,17 i 18

Ogłoszenie dla części 3,8,9,10,12,14,19

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zmówienia 04.06

Sukcesywna dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów     
105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-4/K/2021
Podstawowy art. 275 pkt 1 PZP

25.03.2021

ogłoszenie o zamówieniu

02.04.2021r. h: 09:00 SWZ

 Odpowiedzi na pytania

kwota 02.04

Informacja po otwarciu

 Unieważnienie części 3

Ogłoszenie 07.04

Ogłoszenie o wyniku postępowania 21.04

Dostawa implantów ortopedycznych ,endoprotez i zespoleń kostnych na potrzeby oddziału ortopedycznego
105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-4/UE/2021
Przetarg nieograniczony art. 132  PZP ogłoszenie o zamówieniu 05.05.2021 r. h: 12:00 SWZ

Odpowiedzi na pytania i Zmiana treści SWZ 21.04

Odpowiedzi na pytania i Zmiana treści SWZ 23.04

Kwota 05.05

Informacja po otwarciu

 Unieważnienie części 7, 19, 24 i 26

Ogłoszenie o wyniku postępowania 14.05

Ogłoszenie  01.06

Sukcesywna dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów     
105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-5K/2021
Podstawowy art. 275 pkt 1 PZP ogłoszenie o zamówieniu 15.04.2021 r. h: 09:00 SWZ

 Odpowiedzi na pytania

Kwota 15.04

Informacja po otwarciu

Ogłoszenie  15.04

Ogłoszenie o wyniku postępowania 21.04

Dostawa rękawic medycznych
105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-3/UE/2021

Przetarg nieograniczony art. 132  PZP 12.04.2021
ogłoszenie o zamówieniu
12.05.2021 r. h: 12:00 SWZ

 Kwota 12.05

Informacja po otwarciu

 Ogłoszenie część 1 21.05

Ogłoszenei częśc 2 21.05

Ogłoszenie o udzieleniu zmówienia 04.06

Odbiór, transport odpadów medycznych pochodzących z działalności 105.Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Żarach w celu przekazania ich do termicznego unieszkodliwienia
105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-5/UE/2021
Przetarg nieograniczony art. 132  PZP ogłoszenie o zamówieniu 13.05.2021 r. h: 09:00 SWZ

  Odpowiedzi na pytania

Kwota 13.05

nformacja po otwarciu

 Ogłoszenie  18.05

Ogłoszenie 18.05 (sprostowanie)

Sukcesywna dostawa materiałow izotopowych     
105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-6K/2021
Podstawowy art. 275 pkt 1 PZP ogłoszenie o zamówieniu 28.04.2021 r. h: 09:00 SWZ

 Odpowiedzi na pytania i Zmiana treści SWZ 23.04

Kwota 28.04

Informacja po otwarciu

 Ogłoszenie 28.04

Ogłoszenie-sprostowanie 04.05

Ogłoszenie o wyniku postępowania 13.05

Świadczenie usług w zakresie ochrony fizycznej obiektów i terenów 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach
105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-7K/2021
Podstawowy art. 275 pkt 1 PZP

ogłoszenie o zamówieniu

07.05.2021 r.

ogłoszenie zmian

10.05.2021 r.

ogłoszenie zmian

10.05.2021 r. h: 09:00

11.05.2021 r.  h: 09:00

13.05.2021 r.  h: 09:00

SWZ

 Odpowiedzi na pytania i Zmiana treści SWZ

Odpowiedzi na pytania i Zmiana treści SWZ 10.05

Kwota 13.05

Informacja po otwarciu

 Ogłoszenie 02.06

Ogłoszenie o wyniku postępowania 17.06

Dostawa ambulansu sanitarnego z wyposażeniem 105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-8/K/2021 Podstawowy art. 275 pkt 1 PZP

ogłoszenie o zamówieniu

19.05.2021 r.
ogłoszenie zmian

21.05.2021 r.
h: 10:00

24.05.2021 r.
h: 10:00

SWZ

PPU-MOD1

 Odpowiedzi na pytania i Zmiana treści SWZ 19.05

Kwota 24.05

Informacja po otwarciu 24.05

 Unieważnienie 10.06

Ogłoszenie o wyniku 14.06

Dostawa sprzętu i aparatury medycznej 105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-9/K/2021 Podstawowy art. 275 pkt 1 PZP

ogłoszenie o zamówieniu
19.05.2021 r.
ogłoszenie zmian 25.05.2021 r.
ogłoszenie zmian
01.06.2021 r.

28.05.2021 r.
h: 10:00

02.06.2021 r.
h: 10:00

07.06.2021 r.
h: 10:00

SWZ

ZAŁ.2.3-MOD1

 Zmiana terminu składania ofert

Odpowiedzi na pytania i Zmiana treści SWZ 01.06

Kwota 07.06

Informacja po otwarciu ofert 7.06

  Ogłoszenie 10.06

Ogłoszenie o wyniku postępowania 21.06

Dostawa stacji diagnostycznej z oprogramowaniem oraz modułu wykonywania badańkardiologicznych do 80 rzędowego systemu tomografii komp[uterowej 105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-10/K/2021 Podstawowy art. 275 pkt 1 PZP

ogłoszenie o zamówieniu

31.05.2021 r.

08.06.2021 r.
h: 10:00

11.06.2021 r.
h: 10:00

SWZ

ZAŁ 4 PPU-MOD1

 Odpowiedzi na pytania i Zmiana treści SWZ 04.06

Zmiana terminu składania ofert

Odpowiedzi na pytania i Zmiana treści SWZ 08.06

Kwota 11.06

Informacja po otwarciu11.06

 Ogłoszenie o unieważnieniu 14.06

Ogłoszenie o wyniku postępowania 14.06

Dostawa różnych produktów leczniczych
105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-6/UE/2021
Przetarg nieograniczony art. 132  PZP ogłoszenie o zamówieniu 04.06.2021 r. 02.07.2021 r.
h 10:00
SWZ

 Odpowiedzi na pytania i Zmiana treści SWZ 14.06

Odpowiedzi na pytania i Zmiana treści nr 2 SWZ 17.06

Odpowiedzi na pytania i Zmiana treści nr 3 SWZ 24.06

 Kwota 02.07

Informacja po otwarciu 02.07

 Ogłoszenie o wyborze cz.9,10,12,13,14,15,16,18,19 i unieważnieniu cz. 8  13.07

Ogłoszenie o wyborze cz.1,2,3,5,6,7,11,17   04.08

Unieważnienie części 4, 05.08.21r

Ogłoszenie o udzieleniu zmówienia 11.08

Unieważnienie czynności wyboru13.08

Unieważnienie, 13.08.

Ogłoszenie o wyniku postępowania 27.08

Sukcesywna dostawa akcesoriów do witrektomii i operacji usunięcia zaćmy
105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-11K/2021
Podstawowy art. 275 pkt 1 PZP ogłoszenie o zamówieniu 17.06.2021 r.
h 09:00
SWZ

 Odpowiedzi na pytania i Zmiana treści SWZ 14.06

Kwota 17.06

Informacja po otwarciu ofert 17.06

 Wynik 26.07

Ogłoszenie o wyniku postępowania 03.08

 Dostawa implantów ortopedycznych i materiałów medycznych 
105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-12K/2021
Podstawowy art. 275 pkt 1 PZP ogłoszenie o zamówieniu 18.06.2021 r.
h 09:00
SWZ

 Odpowiedzi na pytania i Zmiana treści SWZ 15.06

Kwota 18.06

Informacja po otwarciu ofert 18.06

 Ogłoszenie o wyborze cz.1,4,5,6 i unieważnieniu cz. 2,3  21.06

Ogłoszenie o wyniku 13.07

Sukcesywna dostawa leków objętych programem lekowym dotyczącym leczenia umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej u osób dorosłych, którzy kwalifikują się do leczenia ogólnego  105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-7/UE/2021 Przetarg nieograniczony art. 132  PZP ogłoszenie o zamówieniu 15.06.2021 r. 13.07.2021 r.
h 10:00
SWZ

 Odpowiedzi na pytania i Zmiana treści nr 1 SWZ 18.06

Kwota 13.07

Informacja po otwarciu ofert 13.07

 Wynik 16.07

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Dostawa ambulansu sanitarnego z wyposażeniem

105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-13/K/2021

 Podstawowy art. 275 pkt 1 PZP

 ogłoszenie o zamówieniu

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 24.06.2021 r.

 25.06.2021 r. h:10:00

30.06.2021 r. h 10:00

 SWZ

 Odpowiedzi na pytania 22.06

Zmiana terminu 24.06

 Kwota 30.06

Informacja po otwarciu ofert 30.06

 Wynik 01.07

Ogłoszenie o wyniku 12.07

Ogłoszenie o wykonaniu umowy 10.09

Dostawa stacji diagnostycznej z oprogramowaniem oraz modułu wykonywania badań kardiologicznych do 80 rzędowego systemu tomografii komputerowej 105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-14/K/2021 Podstawowy art. 275 pkt 1 PZP ogłoszenie o zamówieniu 29.06.2021 r. h:10:00 SWZ

 Kwota 29.06

Informacja po otwarciu ofert 29.06

Wynik 01.07

Ogłoszenie o wyniku postępowania 30.07

 Dostawa podłoży, odczynników i testów dla pracowni bakteriologii wraz z dzierżawą analizatora do identyfikacji drobnoustrojów i oznaczania wrażliwości na antybiotyki i analizatora do posiewów krwi i płynów ustrojowych 105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-15/K/2021 Podstawowy art. 275 pkt 1 PZP

ogłoszenie o zamówieniu

ogłoszenie zmian

13.07.2021 r. h:09:00

15.07.2021 r. h:09:00

SWZ

 Odpowiedzi na pytania i Zmiana treści nr 1 SWZ 08.07

 Kwota 15.07

Informacja po otwarciu ofert 15.07

  Wynik 19.07

Ogłoszenie o wyniku 27.07

Dostawa różnych artykułów biurowych oraz taśm do drukarek do identyfikacji pacjentów dla 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach 105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-18/K/2021

Podstawowy art. 275 pkt 1 PZP

ogłoszenie o zamówieniu

ogłoszenie zmian

19.07.2021 r. h: 10:00

21.07.2021 r. h 10:00

SWZ

formularz ofertowy - modyfikacja

Odpowiedzi na pytania i Zmiana treści nr 1 SWZ 16.07

Kwota 21.07

Informacja po otwarciu ofert 21.07

  Wynik 23.07

Ogłoszenie o wyniku 03.08.

Objęcie nadzorem autorskim modułów Oprogramowania Aplikacyjnego AMMS i InfoMedica105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-16/K/2021 art. 305 pkt 1 w związku z art. 214 ust. 1 pkt 1) lit. a) PZP ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy 19.07.2021 r. h: 12:00  Ogłoszenie o wyniku 25.08
Sukcesywna dostawa środków dezynfekcyjnych, materiałów do sterylizacji, środków kontrastowych oraz implantów ortopedycznych 105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-17/K/2021 Podstawowy art. 275 pkt 1 PZP

ogłoszenie o zamówieniu

ogłoszenie zmian 26.07.2021 r.

ogłoszenie zmian 28.07.2021 r.

ogłoszenie zmian 02.08.2021 r.

28.07.2021 r. h 10:00

30.07.2021 r. h 10:00

04.08.2021 r. h 10:00

06.08.2021 r. h 10:00

SWZ

 Zmiana terminu 26.07

Zmiana terminu 28.07

Odpowiedzi na pytania i Zmiana treści SWZ 30.07

Odpowiedzi na pytania nr2 02.08.

Odpowiedzi na pytania nr3 02.08.

 Kwota 06.08

Informacja po otwarciu ofert 06.08

  Unieważnienie częsci 3 i 11  16.08

Ogłoszenie o wyborze cz.2,4,10,12  16,08.

Informacja korekta 17.08

Ogłoszenie o wyborze cz.1 25.08.

Ogłoszenie o wyniku postępowania 24.09.

Sprzedaż energii elektrycznej dla 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Żarach 105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-8/UE/2021 Przetarg nieograniczony art. 132  PZP

ogłoszenie o zamówieniu

ogłoszenie zmian 03.08

17.08.2021 r. h 10:00 SWZ

 Odpowiedzi na pytania i Zmiana treści SWZ 03.08

Odpowiedzi na pytania i Zmiana treści SWZ 05.08

Kwota 17.08

Informacja po otwarciu ofert 17.08

 Wynik 19.08

 Unieważnienie 13.09

Dostawa urządzenia do miechanicznej kompresji klatki piersiowej 105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-19/K/2021 Podstawowy art. 275 pkt 1 PZP ogłoszenie o zamówieniu 05.08.2021 r. h 10:00 SWZ

 Odpowiedzi na pytania  02.08.

Kwota 05.08.

Informacja po otwarciu ofert 05.08.

  Wynik 09.08
Sukcesywna dostawa materiałów medycznych i sprzętu medycznego jednorazowego użytku 105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-9/UE/2021 Przetarg nieograniczony art. 132  PZP ogłoszenie o zamówieniu 27.08.2021 r. h 10:00

SWZ

SWZ zmiana 18.08

formularz oferty zmiana 19.08

formularze asortymentowo -cenowe modyfikacja nr 2 dla zadania 21

  Odpowiedzi na pytania 18.08.

Kwota 27.08.

Informacja po otwarciu ofert 27.08

 Wynik 01.09

Ogłoszenie o wyborze cz.34 06.09.21

Ogłoszenie o wyborze 13.09

Ogłoszenie o wyborze 16.09.

Ogłoszenie o wyborze 22.09.

Ogłoszenie o wyniku postępowania 05.10

Dostawa różnych produktów leczniczych, środków do dezynfekcji oraz narzędzi do laparoskopii i materiałów medycznych  105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-10/UE/2021 Przetarg nieograniczony art. 132  PZP ogłoszenie o zamówieniu 20.09.2021 r. h 10:00

SWZ

formularz oferty zmiana 31.08

SWZ ZMIANA 10.09

Odpowiedzi na pytania 31.08.

Odpowiedzi na pytania 10.09.

Kwota 20.09.

 Informacja po otwarciu ofert 20.09

 Wynik 23.09

Ogłoszenie o wyborze 04.10

Ogłoszenie o wyborze 06.10

Dostawa odczynników laboratoryjnych 105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-20/K/2021 Podstawowy art. 275 pkt 1 PZP ogłoszenie o zamówieniu 03.09.2021 r. h 10:00 SWZ

  Odpowiedzi na pytania 31.08.

Kwota 3.09.

Informacja po otwarciu ofert 03.09

 Wynik 06.09

Ogłoszenie o wyniku 29.09

 „Zakup nowoczesnego angiografu do pracowni hemodynamiki wraz z demontażem starego i adaptacją pomieszczenia” 105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-11/UE/2021  Przetarg nieograniczony art. 132  PZP https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/bd713983-ebdf-4524-9467-f515ed996a56 28.10.2021 r. h 10:00  x  x  x
Dostawa rękawic medycznych
105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-13/UE/2021
Przetarg nieograniczony art. 132  PZP https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/ba550855-1c2a-40d1-b7f6-c3d02425ac01 29.10.2021 r. h 10:00 x x x
„Sprzedaż energii elektrycznej dla 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Żarach przez okres 4 miesięcy”

105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-21/K/2021

 Zamówienie z wolnej ręki art. 305 pkt 1 w związku z art. 214 ust. 1 pkt 5) ustawy PZP https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/920e0e71-976d-4c13-a470-6bad23726059  x  x  x  x

Sukcesywna dostawa owoców i warzyw do 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żarach

105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-12/UE/2021

Przetarg nieograniczony art. 132  PZP https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/e09a8980-d508-469d-a08d-c3d4b2cc2cec 2.11.2021 r. h 10:00 x x x

Zakup i dostawa tonerów, atramentów oraz innych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń wielofunkcyjnych dla 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach

105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-23/K/2021

Podstawowy art. 275 pkt 1 PZP https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/a2a87a44-227c-4a6b-8ede-63f54118bb36

29.10.2021r.

h 10:00

x x x

Bezgotówkowe tankowanie paliw płynnych do samochodów będących na wyposażeniu  105.Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Żarach

105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-22/K/2021

Podstawowy art. 275 pkt 1 PZP https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/ac0cd8c5-dc1f-427a-931b-1e8f32ece71b

03.11.2021r.

h 10:00

09.11.2021r h 10:00  10.11.2021r h 10:00

Sukcesywna dostawa materiałów medycznych i sprzętu medycznego jednorazowego użytku oraz różnych produktów leczniczych

105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-15/UE/2021

Przetarg nieograniczony art. 132  PZP https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/3d0389c5-e95d-4d32-933d-0d19f720e159 08.12.2021r. h: 10:00 X X X

Sprzedaż energii elektrycznej dla 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Żarach

105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-14/UE/2021

Przetarg nieograniczony art. 132  PZP https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/Edytuj/0e2a0879-aaa5-4839-baf9-9f6c0f9d6eb3 30.11.2021r. h: 10:00 X X X

Sukcesywna dostawa produktów odzwierzęcych do 105 Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach

105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-16/UE/2021

Przetarg nieograniczony art. 132  PZP

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/2f1438b2-edd3-4541-9c78-cb1e2afb36fe

6.12.2021 r. h: 10:00 x x x

Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do 105 Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach

105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-17/UE/2021

Przetarg nieograniczony art. 132  PZP

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/d6a3fd28-56e0-430d-a922-1f8ad403a88a

6.12.2021 r.h: 10:30 x x x

Sukcesywna dostawa gazów medycznych, dzierżawa zbiornika do  ciekłego tlenu medycznego, dzierżawa butli na gazy medyczne dla 105 Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach.

105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-24/K/2021

 Podstawowy art. 275 pkt 1 PZP https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/4891f784-00a3-4f28-a503-2306c5ad5da4  20.12.2021 r.h: 10:00  x  x  x

Zakup i dostawa materiałów zużywalnych na potrzeby Pracowni Hemodynamiki 105 Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach

105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-18/UE/2021

Przetarg nieograniczony art. 132  PZP

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/b966cdef-e7d5-4a58-8fc5-afd72805e881

27.01.2022 r. h: 10:00 x x x

Dostawa odczynników z zakresu immunochemii, diagnostyki chorób zakaźnych, gruźlicy utajonej TB-IGRA wraz z dzierżawą analizatora 

105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-25/K/2021

Podstawowy art. 275 pkt 1 PZP https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/c9211966-fb5a-4bd9-8000-f0fffc9f0aa1 12.01.2022 r. h: 10:00      

Wytworzył: Tomasz Bryjak (03 stycznia 2018, 10:20)
Wprowadził: Bartosz Podstawa (02 luty 2021, 11:00)
Zmodyfikował: Danuta Popiel(31 grudnia  2021, 9:20)

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - ROK 2018

NAZWA
OGŁOSZENIA
DATA PUBLIKACJI OGŁOSZENIA
TERMIN
SKŁADANIA
OFERT
SIWZ/Klucz Publiczny
PYTANIA
ODWOŁANIA
ROZSTRZY-GNIĘCIA
INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT
ZAWIADOMIENIE
O
WYBORZE
OFERTY
 Dostawa materiałów opatrunkowych (DZP 3830/01/18)

10.01.2018

20.02.2018

 POBIERZ

 ODP.1

ODP.2

OTWARCIE    WYNIK
 Świadczenie usług w zakresie ochrony fizycznej obiektów i terenów 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach (DZP 3830/02/18)

10.01.2018

18.01.2018

 POBIERZ OTWARCIE   WYNIK 

Dostawa materiałów izotopowych dla 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach (DZP 3830/03/18)

ZMIANA OGŁOSZENIA

16.01.2018

24.01.2018

25.01.2018

POBIERZ

ODP.1 

ODP.2

 OTWARCIE WYNIK 
 Dostawa produktów leczniczych objętych programem lekowym dotyczącym- leczenia ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej, astmy oskrzelowej oraz leczenia neowaskularnej (wysiękowej)postaci zwyrodnienia plamki (ADM) związanego z wiekiem (DZP 3830/04/18)

16.01.2018

25.01.2018

POBIERZ  ODP.1

 OTWARCIE

OTWARCIE - zmiana

WYNIK 

 Dostawa karetki dla 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach (DZP 3830/05/18)

ZMIANA OGŁOSZENIA

ZMIANA OGŁOSZENIA

15.01.2018

23.01.2018

25.01.2018

29.01.2018

POBIERZ

ODP.1 

ODP.2

ODP.3

OTWARCIE  UNIEWAŻNIENIE 

Dostawa karetki dla 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach (DZP 3830/07/18)

ZMIANA OGŁOSZENIA

30.01.2018

07.02.2018

POBIERZ

ODP.1

ODP.2 

OTWARCIE  WYNIK 
Dostawaimplantów ortopedycznych , endoprotez  i zespoleń kostnych na potrzeby oddziału ortopedycznego   (DZP 3830/06/18)

31.01.2018

12.03.2018

POBIERZ ODP.1  OTWARCIE   WYNIK  
Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów (DZP 3830/08/18)

13.03.2018

22.03.2018

POBIERZ  ODP.1  OTWARCIE WYNIK   
Dostawa różnych produktów leczniczych oraz mleka modyfikowanego dla niemowląt (DZP 3830/09/18)

20.03.2018

27.04.2018

POBIERZ

ODP.1

ODP.2

 OTWARCIE  WYNIK 
Dostawa materiałów szewnych oraz materiałów medycznych (DZP 3830/10/18)

22.03.2018

30.03.2018

POBIERZ ODP.1   OTWARCIE  WYNIK 

Dostawa aparatów ultrasonograficznych dla potrzeb 105. Kresowego szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach (DZP 3830/11/18)

ZMIANA OGŁOSZENIA

04.05.2018

14.05.2018

16.05.2018

POBIERZ  ODP.1 OTWARCIE  WYNIK 
Dostawa sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach (DZP 3830/12/18)

07.05.2018

18.05.2018

POBIERZ ODP.1  OTWARCIE 

WYNIK  w zakresie zadania 2,3,5

WYNIK  w zakresie zadania 1,4,6

Odbiór, transport odpadów medycznych pochodzących z działalności 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach w celu przekazania ich do termicznego unieszkodliwienia (DZP 3830/13/18)

ZMIANA OGŁOSZENIA

30.03.2018

09.04.2018

10.04.2018

POBIERZ  ODP.1   OTWARCIE   WYNIK
Dostawa rękawic medycznych (DZP 3830/14/18)     ZMIANA OGŁOSZENIA

17.04.2018

25.04.2018

27.04.2018

POBIERZ  ODP.1  OTWARCIE    WYNIK 
Dostawa materiałów medycznych i sprzętu medycznego jednorazowego użytku(DZP 3830/15/18)

05.06.2018

16.07.2018

POBIERZ

ODP.1

ODP.2  

ODP.3

OTWARCIE   WYNIK
Dostawa różnych materiałów biurowych oraz taśm do drukarek(DZP 3830/16/18)

07.06.2018

15.06.2018

POBIERZ  OTWARCIE WYNIK 

Dostawa środków dezynfekcyjnych, materiałów do sterylizacji oraz środków kontrastowych (DZP 3830/17/18)

ZMIANA OGŁOSZENIA

13.06.2018

21.06.2018

22.06.2018

POBIERZ

ODP.1

ODP.2

 OTWARCIE   WYNIK
Dostawa różnych produktów leczniczych (DZP 3830/18/18)

21.06.2018

31.07.2018

POBIERZ

 ODP.1(uwaga zmiana zadania nr 2)

ODP.2

ODP.3

 OTWARCIE    WYNIK 
Dostawa podłoży, odczynników i testów do pracown bakteriologii wraz z dzierżawą analizatora do identyfikacji drobnoustrojów i oznaczania wrażliwości na antybiotyki i analizatora do posiewów krwi i płynów ustrojowych(DZP 3830/21/18)

12.07.2018

20.07.2018

POBIERZ   ODP.1 OTWARCIE   WYNIK 
Sprzedaż energii elektrycznej dla 105.Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Żarach (DZP 3830/20/18)

13.07.2018

20.08.2018

POBIERZ ODP.1   OTWARCIE   WYNIK 
Przebudowa pokrycia dachowego w bud. 2 i 12 wraz z wymianą instalacji odgromowej, obróbek blacharskich oraz wykonanie elewacji (DZP 3830/22/18)

02.08.2018

17.08.2018

POBIERZ  OTWARCIE   WYNIK 
Dostawa gazów medycznych (DZP 3830/23/18)

16.08.2018

24.08.2018

POBIERZ ODP.1   OTWARCIE    WYNIK
Dostawa odczynników laboratoryjnych (DZP 3830/24/18)

16.08.2018

24.08.2018

POBIERZ    ODP.1 OTWARCIE    WYNIK  
Dostawa tonerów, atramentów oraz innych materiałów ekspoatacyjnych (DZP 3830/25/18)

10.09.2018

19.09.2018

POBIERZ  ODP.1 OTWARCIE   WYNIK

Dostawa preparatów do diagnostyki bakteriologicznej (DZP 3830/26/18)

ZMIANA OGŁOSZENIA

05.09.2018

13.09.2018

14.09.2018

POBIERZ  ODP.1   OTWARCIE   WYNIK
Bezgotówkowe tankowanie paliw do samochdów będących na wyposażeniu 105.Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ (DZP 3830/27/18)

13.09.2018

21.09.2018

POBIERZ  ODP.1    OTWARCIE   WYNIK
Przebudowa budynku 2 na potrzeby administracji wraz z utwardzeniem terenu wokół budynku w celu udostępnienia pomieszczeń w Poliklinice na rozszerzenie działalności w zakresie gabinetów specjalistycznych (DZP 3830/28/18)

01.10.2018

16.10.2018

POBIERZ  ODP.1    OTWARCIE  WYNIK
Dostawa wlewki dopęcherzowej BCG (DZP 3830/29/18)

11.10.2018

21.11.2018

POBIERZ    OTWARCIE  WYNIK 
Dostawa materiałów opatrunkowych (DZP 3830/30/18)

18.10.2018

29.11.2018

POBIERZ

 ODP.1

ODP.2

   UNIEWAŻNIENIE
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego obejmująca - sprzedaż i dystrybucję gazu dla potrzeb 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach (DZP 3830/31/18)

19.10.2018

27.11.2018

POBIERZ  ODP.1    UNIEWAŻNIENIE
Dostawa akcesoriów do witrektomii i operacji usunięcia zaćmy (DZP 3830/32/18)

19.11.2018

27.11.2018

POBIERZ   ODP.1  OTWARCIE  WYNIK

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego obejmująca - sprzedaż i dystrybucję gazu dla potrzeb 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach (DZP 3830/34/18)  

ZMIANA OGŁOSZENIA

12.12.2018

21.01.2019

SIWZ

KLUCZ

 ODP.1

ODP.2

 OTWARCIE   WYNIK

 

 

Wytworzył: Tomasz Bryjak (03 stycznia 2018, 10:20)
Wprowadził: Grzegorz Szuszczyński (24 września 2018, 10:00)
Zmodyfikował:

Mieczysław Tomków (12 luty 2019, 12:45)