1. Mam prawo do traktowania mnie jak istoty żywej aż do chwili śmierci.

2. Mam prawo do zachowania nadziei bez względu na jej zmienność.

3. Mam prawo do wyrażania uczuć i emocji w dowolny sposób wobec faktu zbliżającej się śmierci.

4. Mam prawo do uczestniczenia w podejmowaniu decyzji dotyczących sprawowanej nade mną opieki.

5. Mam prawo do stałej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej nawet jeśli jej cele lecznicze muszą ustąpić miejsce celom zapewnienia komfortu psychicznego.

6. Mam prawo do tego by nie umierać w samotności.

7. Mam prawo do życia bez bólu.

8. Mam prawo do otrzymywania uczciwych odpowiedzi na zadawane przeze mnie pytania.

9. Mam prawo do tego by nie wprowadzano mnie w błąd.10. Mam prawo do otrzymywania wsparcia ze strony rodziny w zaakceptowaniu faktu zbliżającej się śmierci.

11. Mam prawo do spokojnej i godnej śmierci.

12. Mam prawo do poszanowania mojej indywidualności i nie osadzania moich decyzji , które mogą być niezgodne z oczekiwaniami innych.

13. Mam prawo do dyskusji na tematy religijne i prawo do praktyk religijnych.

14. Mam prawo do troskliwej, wrażliwej opieki, sprawowanej przez kompetentne osoby, które będą starać się zrozumieć moje potrzeby i będą czerpać zadowolenie z faktu pomocy jaką mi wyświadczają w obliczu nadchodzącej śmierci.