Konkursy - rok 2021

 

KOMENDANT

105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ

ul. Domańskiego 2, 68-200 Żary

 

Status: zakończony

22.12.2021r.

ogłasza konkurs

zadanie nr 1 - udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę  w dziedzinie kardiologii posiadającego tytuł samodzielnego operatora, wykonującego samodzielne zabiegi z zakresu kardiologii interwencyjnej, pełniącego dyżury hemodynamiczne oraz sprawującego opiekę nad pacjentami w Pracowni Hemodynamiki.

zadanie nr 2 - Kierowanie Pracownią Hemodynamiki

Nazwa pliku
Pliki
Ogłoszenie

Załączniki

Format ZIP: POBIERZ

Wynik  POBIERZ
 
Status: zakończony

22.12.2021r.

ogłasza konkurs

na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie świadczeń realizowanych przez technika elektroradiologii  w Pracowni Hemodynamiki  na rzecz pacjentów 105. KSWzP SPZOZ w Żarach.

 

Nazwa pliku
Pliki
Ogłoszenie

Załączniki

Format ZIP: POBIERZ

Wynik  POBIERZ

 

 

Status: zakończony

22.12.2021r.

ogłasza konkurs

na wykonywanie świadczeń pielęgniarskich w Pracowni Hemodynamiki  na rzecz pacjentów 105. KSWzP SPZOZ w Żarach.

 

Nazwa pliku
Pliki
Ogłoszenie

Załączniki

Format ZIP: POBIERZ

Wynik  POBIERZ

 

Status: W trakcie

17.12.2021r.

ogłasza konkurs

zadanie nr 1 - udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie procedur i badań wykonanych w Zakładzie Medycyny Nuklearnej oraz jednoczesne pełnienie obowiązków kierownika Zakładu Medycyny Nuklearnej i Poradni Medycyny Nuklearnej

zadanie nr 2 - udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę chorób wewnętrznych w zakresie pełnienia dyżurów medycznych w Oddziale Chorób Wewnętrznych z pododdziałem Gastroenterologicznym, Reumatologicznym i Chorób Metabolicznych

zadanie nr 3 – udzielani świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie porad/konsultacji w Poradni położniczo – ginekologicznej w 105. SzWzP SPZOZ w filii Żagań ul. Żelazna 1 a ,

zadanie nr 4 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie konsultacji specjalistycznych pacjentów hospitalizowanych w Oddziale Neurologicznym i Oddziale Udarowym z pododdziałem Rehabilitacji Udarowej

zadanie nr 5 - udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie badań bronchoskopii inwazyjnej (EBUS – TBNA) , aktywnego szkolenia personelu medycznego dotyczącego przeprowadzenia badań oraz udzielanie konsultacji torakochirurgicznych pacjentom Szpitala.

Nazwa pliku
Pliki
Ogłoszenie

Załączniki

Format ZIP: POBIERZ

Status: zakończony

13.10.2021r.

ogłasza konkurs

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

zadanie nr 1 - udzielanie całodobowych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu przez lekarza specjalistę ortopedii i traumatologii narządu ruchu oraz jednoczesnym pełnieniem obowiązków kierownika oddziału w Oddziale Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu z Pododdziałem Chirurgii Ogólnej w 105. Kresowym Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SP ZOZ w Żarach

zadanie nr 2 - udzielanie całodobowych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu przez lekarza specjalistę ortopedii i traumatologii narządu ruchu lub lekarza będącego w trakcie specjalizacji z dziedziny ortopedii i traumatologii narządu ruchu w Oddziale Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu z Pododdziałem Chirurgii Ogólnej Szpitala

zadanie nr 3 - udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu w Poradni chirurgii urazowo – ortopedycznej

Nazwa pliku
Pliki
Ogłoszenie

Załączniki

Format ZIP: POBIERZ

Wynik  POBIERZ
 
Status: zakończony

18.08.2021r.

ogłasza konkurs

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

zadanie nr 1 - udzielanie stacjonarnych i całodobowych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie kardiologii przez lekarza specjalistę kardiologii i pełnienie obowiązków kierownika oddziału w Oddziale Kardiologicznym i Oddziale Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego

zadanie nr 2 - udzielanie stacjonarnych i całodobowych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie kardiologii przez lekarza specjalistę kardiologii lub lekarza będącego w trakcie specjalizacji w dziedzinie kardiologii w Oddziale Kardiologicznym i Oddziale Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego

zadanie nr 3 - udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie kardiologii w Poradni Kardiologicznej w Żarach i fili w Żagań.

Nazwa pliku
Pliki
Ogłoszenie

Załączniki

Format ZIP: POBIERZ

Wynik POBIERZ
 
Status: zakończony

18.08.2021r.

ogłasza konkurs

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

zadanie nr 1 - udzielanie stacjonarnych i całodobowych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób wewnętrznych przez lekarza specjalistę chorób wewnętrznych i pełnienie obowiązków kierownika oddziału w Oddziale Chorób Wewnętrznych z pododdziałem Gastroenterologicznym, Reumatologicznym i Chorób Metabolicznych

zadanie nr 2 - udzielanie stacjonarnych i całodobowych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób wewnętrznych przez lekarza specjalistę chorób wewnętrznych lub lekarza będącego w trakcie specjalizacji w dziedzinie chorób wewnętrznych w Oddziale Chorób Wewnętrznych z pododdziałem Gastroenterologicznym, Reumatologicznym i Chorób Metabolicznych

zadanie nr 3 - udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie reumatologii w Poradni reumatologicznej w Żarach 

zadanie nr 4 – udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie gastroenterologii w Poradni gastroenterologicznej w Żarach i filii Żagań oraz wykonywanie badań w Pracowni endoskopowej

zadanie nr 5 – udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji onkologicznych

Nazwa pliku
Pliki
Ogłoszenie

Załączniki

Format ZIP: POBIERZ

Wynik POBIERZ
 
Status: zakończony

21.07.2021r.

ogłasza konkurs

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dermatologii

Nazwa pliku
Pliki
Ogłoszenie

Załączniki

Format ZIP: POBIERZ

Wynik POBIERZ

 

Status: zakończony

21.07.2021r.

ogłasza konkurs

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie otolaryngologii

Nazwa pliku
Pliki
Ogłoszenie

Załączniki

Format ZIP: POBIERZ

Wynik POBIERZ

 

Status: W trakcie

15.07.2021r.

ogłasza konkurs

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie

Zadanie nr 1 leczenia neowaskularnej ( wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanej z wiekiem (AMD) w poradni okulistycznej – (8514300-3 – usługi ambulatoryjne , 85121200-5 specjalistyczne usługi medyczne). Zadanie nr 2 wykonywanie przez Przyjmującego zamówienie procedur medycznych z zakresu chirurgii oka – operacje zaćmy.

Zadanie nr 3 realizacja procedur medycznych obejmujących diagnostykę i leczenie w zakresie schorzeń okulistycznych w trybie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Zadanie nr 4 wykonanie przez Przyjmującego zamówienie procedur medycznych w zakresie schorzeń okulistycznych w trybie ambulatoryjnym w ramach Pracowni Laseroterapii i Laserowej Tomografii Komputerowej OCT)

Nazwa pliku
Pliki
Ogłoszenie

Załączniki

Format ZIP: POBIERZ

Wynik
 
Status: zakończony

14.06.2021r.

ogłasza konkurs

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii przez lekarzy i psychologów

Nazwa pliku
Pliki
Ogłoszenie

Załączniki

Format ZIP: POBIERZ

Wynik POBIERZ
Status: zakończony

14.06.2021r.

ogłasza konkurs

na udzielanie całodobowych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii dla lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii lub lekarza w trakcie specjalizacji z dziedziny psychiatrii w Oddziale Psychiatrycznym z Pododdziałem Leczenia Zaburzeń Nerwicowych i Stresu Bojowego i innych komórek organizacyjnych Szpitala

Nazwa pliku
Pliki
Ogłoszenie

Załączniki

Format ZIP: POBIERZ

Wynik POBIERZ
Status: zakończony

14.06.2021r.

ogłasza konkurs

na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie diabetologii w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

Nazwa pliku
Pliki
Ogłoszenie

Załączniki

Format ZIP: POBIERZ

Wynik POBIERZ
Status: zakończony

14.06.2021r.

ogłasza konkurs

na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w Poradni Lekarza POZ dla dorosłych i dzieci w 105.Kresowym Szpitalu Wojskowym z Przychodnia Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Żarach

Nazwa pliku
Pliki
Ogłoszenie

Załączniki

Format ZIP: POBIERZ

Wynik  POBIERZ
Status: zakończony

14.06.2021r.

ogłasza konkurs

na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie chirurgii ogólnej i chirurgii onkologicznej

Nazwa pliku
Pliki
Ogłoszenie

Załączniki

Format ZIP: POBIERZ

Wynik  POBIERZ

 

Status: zakończony

14.06.2021r.

ogłasza konkurs

na udzielanie zamówienia na świadczenie usług medycznych w zakresie otolaryngologii

Nazwa pliku
Pliki
Ogłoszenie

Załączniki

Format ZIP: POBIERZ

Wynik  POBIERZ

 

Status: zakończony

14.06.2021r.

ogłasza konkurs

DLA:

RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH, PIELĘGNIAREK SYSTEMU NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

1. W zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w rodzaju ratownictwo medyczne w Oddziale Pomocy Doraźnej w obrębie rejonu operacyjnego ( Żagań, Szprotawa, Iłowa, Żary, Trzebiel, Lubsko) oraz w obrębie wewnętrznego transportu sanitarnego w zakresie pełnienia dyżurów medycznych przez ratowników medycznych, ratowników medycznych-kierowców. (zadanie Nr 1)

2. W zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w rodzaju ratownictwo medyczne w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Izbą Przyjęć w Żarach w obrębie wewnętrznego transportu sanitarnego w zakresie pełnienia dyżurów medycznych przez ratowników medycznych, ratowników medycznych-kierowców. (zadanie Nr 2)

3. W zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w rodzaju ratownictwo medyczne w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym , oraz wewnętrznego transportu sanitarnego w zakresie pełnienia dyżurów medycznych przez pielęgniarki. (zadanie nr 3 )

4. W zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w rodzaju ratownictwo medyczne w Oddziale Pomocy Doraźnej oraz w obrębie wewnętrznego transportu sanitarnego w zakresie pełnienia dyżurów medycznych przez pielęgniarki. (zadanie nr 4 )

5. W zakresie koordynowania pracą pielęgniarek, ratowników, sekretarek medycznych i personelu pomocniczego wraz z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale ratunkowym przez pielęgniarkę systemu ( zadanie nr 5)

6. W zakresie koordynowania średnim personelem medycznym w Oddziale pomocy Doraźnej przez pielęgniarkę systemu ( zadanie nr 6)

Nazwa pliku
Pliki
Ogłoszenie

Załączniki

Format ZIP: POBIERZ

Wynik POBIERZ

 

Status: otwarty

10.06.2021r.

ogłasza konkurs

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia konkursu:

Zadanie nr 1 – udzielania całodobowych świadczeń zdrowotnych przez lekarza systemu w rozumieniu ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 08.09.2006 r. w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Izbą Przyjęć 105 KSzWzP – SPZOZ w Żarach

Zadanie nr 2 – na pełnienie dyżurów medycznych przez lekarza po drugim roku szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie zgodnej z wymogami określonymi w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 08.09.2006 r. w SOR 105. KSzWzP- SPZOZ w Żarach

Zadanie nr 3 - kierowanie i nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z Izbą Przyjęć 105.KSzWzP – SPZOZ w Żarach w ramach zadań lekarza systemu

Nazwa pliku
Pliki
Ogłoszenie

Załączniki

Format ZIP: POBIERZ

Status: zakończony

09.06.2021r.

ogłasza konkurs

1. W zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w rodzaju ratownictwo medyczne w Oddziale Pomocy Doraźnej – w specjalistyczny zespole wyjazdowym w Żaganiu i w Żarach w zakresie pełnienia dyżurów medycznych przez lekarzy systemu. ( zadanie nr 1)

2. W zakresie kierowania i zarządzania Oddziałem Pomocy Doraźnej przez lekarza systemu ( zadanie nr 2)

Nazwa pliku
Pliki
Ogłoszenie

Załączniki

Format ZIP: POBIERZ

Wynik POBIERZ
Status: otwarty

29.03.2021r.

ogłasza konkurs

na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielanej w warunkach ambulatoryjnych

Nazwa pliku
Pliki
Ogłoszenie

Załączniki

Format ZIP: POBIERZ

Status: otwarty

29.03.2021r.

ogłasza konkurs

na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w Poradni Lekarza POZ dla dorosłych i dzieci

Nazwa pliku
Pliki
Ogłoszenie

Załączniki

Format ZIP: POBIERZ

Status: otwarty

26.03.2021r.

ogłasza konkurs

na udzielanie świadczeń w zakresie radiologii

Nazwa pliku
Pliki
Ogłoszenie

Załączniki

Format ZIP: POBIERZ

 
 
Status: otwarty

22.03.2021r.

ogłasza konkurs

na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w Pododdziale Urologii Oddziału Chirurgii Ogólnej oraz w Poradni Urologicznej

Nazwa pliku
Pliki
Ogłoszenie

Załączniki

Format ZIP: POBIERZ

Zmiana terminu składania ofert POBIERZ
Status: otwarty

22.03.2021r.

ogłasza konkurs

na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w Oddziale Pulmonologii z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych oraz w Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc

Nazwa pliku
Pliki
Ogłoszenie

Załączniki

Format ZIP: POBIERZ

Zmiana terminu składania ofert POBIERZ
Status: otwarty

22.03.2021r.

ogłasza konkurs

na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w Gabinetach Specjalistycznych

Nazwa pliku
Pliki
Ogłoszenie

Załączniki

Format ZIP: POBIERZ

Status: otwarty

22.03.2021r.

ogłasza konkurs

na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie ortopedii w Oddziale Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu oraz w Poradnii Ortopedycznej

Nazwa pliku
Pliki
Ogłoszenie

Załączniki

Format ZIP: POBIERZ

Zmiana terminów składania ofert POBIERZ
Status: otwarty

22.03.2021r.

ogłasza konkurs

na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie neurologii w Oddziale Neurologii, Oddziale Udarowym z Pododdziałem Rehabilitacji Udarowej oraz w Poradnii Neurologicznej

Nazwa pliku
Pliki
Ogłoszenie

Załączniki

Format ZIP: POBIERZ

Zmiana terminu składania ofert POBIERZ
Status: otwarty

22.03.2021r.

ogłasza konkurs

na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie otolaryngologii w Oddziale Otolaryngologii z Pododdziałem Okulistyki oraz w Poradnii Otolaryngologicznej

Nazwa pliku
Pliki
Ogłoszenie

Załączniki

Format ZIP: POBIERZ

Zmiana terminu składania ofert POBIERZ
Status: otwarty

22.03.2021r.

ogłasza konkurs

na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie kardiologii w Oddziale Kardiologii oraz w Poradnii Kardiologicznej

Nazwa pliku
Pliki
Ogłoszenie

Załączniki

Format ZIP: POBIERZ

Zmiana terminu składania ofert POBIERZ
Status: otwarty

22.03.2021r.

ogłasza konkurs

na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej w Oddziale Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Urologii i Chirurgii Onkologicznej oraz w Poradnii Chirurgicznej

Nazwa pliku
Pliki
Ogłoszenie

Załączniki

Format ZIP: POBIERZ

Zmiana terminu składania ofert POBIERZ
Status: otwarty

22.03.2021r.

ogłasza konkurs

na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w siedzibie 105.Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żarach przez indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie
w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego Udarowej

Nazwa pliku
Pliki
Ogłoszenie

Załączniki

Format ZIP: POBIERZ

Zmiana terminu składania ofert POBIERZ
Status: otwarty

15.03.2021r.

ogłasza konkurs

na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez fizjoterapeutów w zakresie rehabilitacji na rzecz pacjentów Oddziału Neurologicznego i Oddziału Udarowego z Pododdziałem Rehabilitacji Udarowej

Nazwa pliku
Pliki
Ogłoszenie

Załączniki

Format ZIP: POBIERZ

 
Status: otwarty

15.03.2021r.

ogłasza konkurs

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie logopedii w Oddziale Neurologicznym i Oddziale Udarowym z Pododdziałem Rehabilitacji Udarowej

Nazwa pliku
Pliki
Ogłoszenie

Załączniki

Format ZIP: POBIERZ

Wynik POBIERZ
 
Status: otwarty

15.03.2021r.

ogłasza konkurs

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychologii w Oddziale Neurologicznym i Oddziale Udarowym z Pododdziałem Rehabilitacji Udarowej

Nazwa pliku
Pliki
Ogłoszenie

Załączniki

Format ZIP: POBIERZ

Wynik POBIERZ
 
Status: otwarty

15.03.2021r.

ogłasza konkurs

na udzielanie całodobowych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie elektroradiologii w Pracowni Diagnostyki Obrazowej na rzecz pacjentów Szpitala przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie elektroradiologii

Nazwa pliku
Pliki
Ogłoszenie

Załączniki

Format ZIP: POBIERZ
 

 

Status: zakończony

05.03.2021r.

ogłasza konkurs

na dzierżawę gruntu z przeznaczeniem na prowadzenie działalności w zakresie zainstalowania i obsługi automatycznego systemu parkowania

Nazwa pliku
Pliki
Ogłoszenie
POBIERZ - nieaktualne

Załączniki

Format ZIP: POBIERZ - nieaktualne

Format ZIP: POBIERZ
Wynik POBIERZ
 
 

 

 

 

Wytworzył: Mariola Majewska (15 stycznia 2018, 15:38)
Wprowadził: Bartosz Podstawa (05 marca 2021, 14:20)
Zmodyfikował: Tomasz Bryjak (07 stycznia 2022, 14:35)

Konkursy - rok 2022

 

KOMENDANT

105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ

ul. Domańskiego 2, 68-200 Żary

 

 

Status: otwarty

01.08.2022r.

ogłasza konkurs

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Kardiologii i Oddziale Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego oraz pozostałych komórkach organizacyjnych Szpitala w formie dyżurów dziennych, zwykłych i świątecznych przez lekarzy w trakcie specjalizacji w zakresie kardiologii w 105 Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnia SPZOZ w Żarach.

Nazwa pliku
Pliki
Ogłoszenie

Załączniki

Format ZIP: POBIERZ 

Wynik
Status: otwarty

01.08.2022r.

ogłasza konkurs

na udzielanie świadczeń zdrowotnych ( również w stanach nadzwyczajnych ) polegających na ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia pacjentów w zakresie kardiologii – leczenie szpitalne w Oddziale Kardiologicznym , Oddziale Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Poradni kardiologicznej w 105 Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnia SPZOZ w Żarach.

Nazwa pliku
Pliki
Ogłoszenie

Załączniki

Format ZIP: POBIERZ 

Wynik
Status: otwarty

01.08.2022r.

ogłasza konkurs

na udzielanie świadczeń zdrowotnych ( również w stanach nadzwyczajnych ) polegających na ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia pacjentów w zakresie chorób wewnętrznych – leczenie szpitalne w Oddziale Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Gastroenterologicznym, Reumatologicznym, Chorób Metabolicznych oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Poradni reumatologicznej w Żarach , Poradni gastroenterologicznej w Żarach i w filii Żagań 105 Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnia SPZOZ w Żarach.

Nazwa pliku
Pliki
Ogłoszenie

Załączniki

Format ZIP: POBIERZ 

Wynik
Status: otwarty

18.07.2022r.

ogłasza konkurs

na udzielanie świadczeń w zakresie okulistyki.

Nazwa pliku
Pliki
Ogłoszenie

Załączniki

Format ZIP: POBIERZ 

Wynik
Status: otwarty

15.07.2022r.

ogłasza konkurs

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Izbie Przyjęć oraz jednocześnie pełnie funkcji lekarza kierującego Izbą Przyjęć 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnia SPZOZ w filii Żagań ul. Żelazna 1 a.

Nazwa pliku
Pliki
Ogłoszenie

Załączniki

Format ZIP: POBIERZ 

Wynik
Status: otwarty

15.07.2022r.

ogłasza konkurs

na udzielanie świadczeń zdrowotnych ( również w stanach nadzwyczajnych ) polegających na ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia pacjentów w zakresie chirurgii ogólnej w formie dyżurów zwykłych i świątecznych w ramach lecznictwa szpitalnego w Oddziale Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej i Urologii w 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnia SPZOZ w Żarach

Nazwa pliku
Pliki
Ogłoszenie

Załączniki

Format ZIP: POBIERZ 

Wynik
Status: otwarty

15.07.2022r.

ogłasza konkurs

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie :

zadanie 1 – dermatologii - ambulatoryjna opieka specjalistyczna w Poradni Dermatologicznej w Żarach

zadanie 2 – chirurgii ogólnej - ambulatoryjna opieka specjalistyczna w Poradni Chirurgicznej w filii Żagań

zadanie 3 – chirurgii onkologicznej - ambulatoryjna opieka specjalistyczna w Poradni Chirurgii Onkologicznej w filii Żagań

Nazwa pliku
Pliki
Ogłoszenie

Załączniki

Format ZIP: POBIERZ 

Wynik

 

Status: otwarty

15.07.2022r.

ogłasza konkurs

na udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających na ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia pacjentów w zakresie dermatologii – leczenie szpitalne oraz pełnienie funkcji lekarza kierującego Oddziałem Dermatologicznym w 105 Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnia SPZOZ w Żarach.

Nazwa pliku
Pliki
Ogłoszenie

Załączniki

Format ZIP: POBIERZ 

Wynik
Status: otwarty

14.06.2022r.

ogłasza konkurs

w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w rodzaju ratownictwo medyczne w Oddziale Pomocy Doraźnej – w specjalistyczny zespole wyjazdowym w Żaganiu i w Żarach w zakresie pełnienia dyżurów medycznych przez lekarzy systemu

Nazwa pliku
Pliki
Ogłoszenie

Załączniki

Format ZIP: POBIERZ 

Wynik
Status: zakończony

06.06.2022r.

ogłasza konkurs

na udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających na ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia pacjentów w zakresie diabetologii – ambulatoryjna opieka specjalistyczna w Poradni Diabetologicznej w Żarach i filii Żagań 105 Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Żarach

Nazwa pliku
Pliki
Ogłoszenie

Załączniki

Format ZIP: POBIERZ 

Wynik
POBIERZ 
Status: zakończony

06.06.2022r.

ogłasza konkurs

na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologa na rzecz pacjentów 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żarach.

Nazwa pliku
Pliki
Ogłoszenie

Załączniki

Format ZIP: POBIERZ 

Wynik POBIERZ
Status: zakończony

01.06.2022r.

ogłasza konkurs

na udzielanie świadczeń zdrowotnych ( również w stanach nadzwyczajnych ) polegających na ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia pacjentów w zakresie psychiatrii – leczenie szpitalne w Oddziale Psychiatrycznym z Pododdziałem Leczenia Zaburzeń Nerwicowych i Stresu Bojowego oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Poradni Zdrowia Psychicznego 105 Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnia SPZOZ w Żarach.

Nazwa pliku
Pliki
Ogłoszenie

Załączniki

Format ZIP: POBIERZ 

Wynik
POBIERZ 
Status: otwarty

01.06.2022r.

ogłasza konkurs

na udzielanie świadczeń zdrowotnych ( również w stanach nadzwyczajnych ) polegających na ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia pacjentów w zakresie otolaryngologii – leczenie szpitalne w Oddziale Otolaryngologicznym z Pododdziałem Okulistycznym w filii Żagań 105 Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnia SPZOZ w Żarach

Nazwa pliku
Pliki
Ogłoszenie

Załączniki

Format ZIP: POBIERZ 

Przesunięcie terminu POBIERZ
Wynik
Status: otwarty

16.05.2022r.

ogłasza konkurs

na leczenie szpitalne w Oddziale Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruch oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Poradni Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej 105 Szpitala Wojskowego z Przychodnia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żarach.

Nazwa pliku
Pliki
Ogłoszenie

Załączniki

Format ZIP: POBIERZ 

Wynik
Status: otwarty

25.03.2022r.

ogłasza konkurs

na opisywanie badań radiologicznych (RTG) oraz opisywanie badań tomografi komputerowej (TK) w oparciu o teleradiologię dla pacjentów 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żarach

Nazwa pliku
Pliki
Ogłoszenie

Załączniki

Format ZIP: POBIERZ 

Zmiana terminu POBIERZ
Odpowiedzi na pytania 1

Format ZIP: POBIERZ 

Odpowiedzi na pytania 2  POBIERZ 
Informacje z otwarcia POBIERZ 
Wynik POBIERZ  
Status: otwarty

17.03.2022r.

ogłasza konkurs

zaprasza do składania ofert poprzez podmioty o których mowa w art.26 ust.1 ustawy o działalności leczniczej na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie :

zadanie 1 - alergologii - ambulatoryjna opieka specjalistyczna w Poradni Specjalistycznej w filii Żagań

zadanie 2 – diabetologii - ambulatoryjna opieka specjalistyczna w Poradni Specjalistycznej w Żarach i filii Żagań

zadanie 3 – dermatologii - ambulatoryjna opieka specjalistyczna w Poradni Specjalistycznej w Żarach i filii Żagań

zadanie 4 – kardiologii - ambulatoryjna opieka specjalistyczna w Poradni Specjalistycznej w Żarach i filii Żagań

zadanie 5 - endokrynologii - ambulatoryjna opieka specjalistyczna w Poradni Specjalistycznej w Żarach i filii Żagań

zadanie 6 – chorób płuc - ambulatoryjna opieka specjalistyczna w Poradni Specjalistycznej w Żarach i Poradni Chorób Płuc i Gruźlicy w filii Żagań

zadanie 7 – laryngologii / otolaryngologii - ambulatoryjna opieka specjalistyczna w Poradni Specjalistycznej w Zarach i filii Żagań

zadanie 8 – medycyny nuklearnej - ambulatoryjna opieka specjalistyczna w Poradni Specjalistycznej w Żarach

Nazwa pliku
Pliki
Ogłoszenie

Załączniki

Format ZIP: POBIERZ 

Wynik

 

Status: otwarty

17.03.2022r.

ogłasza konkurs

zaprasza do składania ofert poprzez podmioty o których mowa w art.26 ust.1 ustawy o działalności leczniczej wykonywanych przez lekarza w zakresie :

zadanie 1 – radiologii i diagnostyki obrazowej w Pracowni Diagnostyki Obrazowej w siedzibie i filii 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ

zadanie 2 - kierowanie Pracownią Diagnostyki Obrazowej

Nazwa pliku
Pliki
Ogłoszenie

Załączniki

Format ZIP: POBIERZ 

Wynik
Status: otwarty

17.03.2022r.

ogłasza konkurs

na udzielanie świadczeń zdrowotnych (również w stanach nadzwyczajnych) wykonywanych przez lekarzy w zakresie:

zadanie 1 - anestezjologii i intensywnej terapii w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii i Anestezjologii, na Bloku Operacyjnym oraz w innych komórkach organizacyjnych wraz z pełnieniem dyżurów medycznych w siedzibie Szpitala

zadanie 2 – anestezjologii i intensywnej terapii w ramach zabezpieczenia Oddziału Otolaryngologicznego z Pododdziałem Okulistycznym, Oddziału Pulmonologicznego z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych , Izby Przyjęć w formie dyżurów zwykłego oraz pozostawanie w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych dla potrzeb filii Żagań 105.Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ

zadanie 3 – kierowanie Centralnym Blokiem Operacyjnym

Nazwa pliku
Pliki
Ogłoszenie

Załączniki

Format ZIP: POBIERZ

Wynik
Status: otwarty

16.03.2022r.

ogłasza konkurs

na leczenie szpitalne w Oddziale Kardiologicznym i Oddziale Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Poradni Kardiologicznej w siedzibie 105 Szpitala Wojskowego z Przychodnia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żarach.

Nazwa pliku
Pliki
Ogłoszenie

Załączniki

Format ZIP: POBIERZ

Wynik
Status: otwarty

16.03.2022r.

ogłasza konkurs

Wykonywanie na rzecz pacjentów 105.Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnia SP ZOZ w Żarach świadczeń zdrowotnych w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w części dotyczącej :

• opieki lekarskiej w Żarach , Żaganiu, Lubsku

• opieki pielęgniarskiej w Lubsku obejmującej Brody, Jasień ,Lubsko

Nazwa pliku
Pliki
Ogłoszenie

Załączniki

Format ZIP: POBIERZ

Wynik
Status: otwarty

15.03.2022r.

ogłasza konkurs

na udzielanie świadczeń zdrowotnych ( również w stanach nadzwyczajnych ) polegających na ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia pacjentów w zakresie chorób płuc – leczenie szpitalne w Oddziale Pulmonologii z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych oraz ambulatoryjna opieka specjalistyczna w Poradni Oddziału w filii Żagań 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnia SPZOZ w Żarach.

Nazwa pliku
Pliki
Ogłoszenie

Załączniki

Format ZIP: POBIERZ

Wynik
Status: otwarty

15.03.2022r.

ogłasza konkurs

na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w Poradni Lekarza POZ dla dorosłych i dzieci 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnia SPZOZ w Żarach.

Nazwa pliku
Pliki
Ogłoszenie

Załączniki

Format ZIP: POBIERZ

Wynik

 

Status: otwarty

11.03.2022r.

ogłasza konkurs

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie otolaryngologii – leczenie szpitalne w Oddziale Otolaryngologicznym z Pododdziałem Okulistyki oraz ambulatoryjna opieka specjalistyczna w Poradni Otolaryngologicznej w filii Żagań 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnia SPZOZ  w Żarach.

Nazwa pliku
Pliki
Ogłoszenie

Załączniki

Format ZIP: POBIERZ

Wynik
 
Status: otwarty

11.03.2022r.

ogłasza konkurs

na leczenie szpitalne w Oddziale Kardiologicznym i Oddziale Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego  oraz ambulatoryjnej  opieki specjalistycznej w Poradni  Kardiologicznej w siedzibie 105 Szpitala Wojskowego                                      z Przychodnia Samodzielnego Publicznego  Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żarach.

Nazwa pliku
Pliki
Ogłoszenie

Załączniki

Format ZIP: POBIERZ

Wynik
 
Status: otwarty

10.03.2022r.

ogłasza konkurs

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie neurologii – leczenie szpitalne w Oddziale Neurologicznym , Oddziale Udarowym  z  Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej oraz ambulatoryjna opieka specjalistyczna w Poradni Neurologicznej 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnia SPZOZ  w Żarach.

Nazwa pliku
Pliki
Ogłoszenie

Załączniki

Format ZIP: POBIERZ

Wynik
 
 
Status: otwarty

10.03.2022r.

ogłasza konkurs

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie  udzielania świadczeń zdrowotnych ( również w stanach nadzwyczajnych ) polegających na ratowaniu, przywracaniu zdrowia pacjentów w zakresie chirurgii ogólnej , chirurgii onkologicznej i urologii – leczenie szpitalne w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej w Oddziale Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej i Urologii oraz Poradniach  Oddziału 105.Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Żarach i filii w Żaganiu

.

Nazwa pliku
Pliki
Ogłoszenie

Załączniki

Format ZIP: POBIERZ

Wynik

 

Status: otwarty

03.03.2022r.

ogłasza konkurs

na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologa na rzecz pacjentów 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żarach.

Nazwa pliku
Pliki
Ogłoszenie

Załączniki

Format ZIP: POBIERZ

Wynik
 
Status: otwarty

02.03.2022r.

ogłasza konkurs

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji medycznej wykonywanych przez fizjoterapeutę na rzecz pacjentów 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żarach.

Nazwa pliku
Pliki
Ogłoszenie

Załączniki

Format ZIP: POBIERZ

Wynik
 
Status: otwarty

02.03.2022r.

ogłasza konkurs

na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez technika elekroradiologii w Pracowni Diagnostyki Obrazowej 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żarach.

Nazwa pliku
Pliki
Ogłoszenie

Załączniki

Format ZIP: POBIERZ

Wynik
 
Status: unieważniony

10.02.2022r.

ogłasza konkurs

na leczenie szpitalne w Oddziale Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruch oraz ambulatoryjnej  opieki specjalistycznej w Poradni Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej 

Nazwa pliku
Pliki
Ogłoszenie

Załączniki

Format ZIP: POBIERZ

Wynik POBIERZ 
 
Status: otwarty

14.01.2022r.

ogłasza konkurs

na  udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy z zakresu urologii polegający na wykonywaniu zabiegów operacyjnych oraz prowadzeniu konsultacji i porad w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w poradni urologicznej , wykonywanie dyżurów medycznych

Nazwa pliku
Pliki
Ogłoszenie

Załączniki

Format ZIP: POBIERZ

Wynik
 

 

Wytworzył: Mariola Majewska (15 stycznia 2018, 15:38)
Wprowadził: Bartosz Podstawa (03 stycznia 2022, 14:20)
Zmodyfikował: Bartosz Podstawa (01 sierpnia 2022, 09:00)