ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - ROK 2019

NAZWA
OGŁOSZENIA
DATA PUBLIKACJI OGŁOSZENIA
TERMIN
SKŁADANIA
OFERT
SIWZ/Klucz Publiczny
PYTANIA
ODWOŁANIA
ROZSTRZY-GNIĘCIA
INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT
ZAWIADOMIENIE
O
WYBORZE
OFERTY

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego obejmująca - sprzedaż i dystrybucję gazu dla potrzeb 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach (DZP 3830/34/18)

ZMIANA OGŁOSZENIA   

12.12.2018

21.01.2019

SIWZ

KLUCZ

 ODP.1 

ODP.2

 OTWARCIE   WYNIK
Dostawa materiałów izotopowych(105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-01-2019) 

08.01.2019

17.01.2019

SIWZ    ODP.1

 

OTWARCIE

OTWARCIE OFERT DODATKOWYCH

 WYNIK

UNIEWAŻNIENIE W ZAKRESIE ZADANIA 3

Dostawa produktów leczniczych objętych programem lekowym dotyczącym - leczenia umiarkowanej i ciężkiej łuszczycy plackowatej (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-02-2019) 

09.01.2019

17.01.2019

SIWZ    ODP.1   OTWARCIE   WYNIK
Dostawa odczynników i dzierżawa systemu zintegrowanego do wykonywania badań biochemicznych i immunochemicznych wraz z analizatorami zastępczymi (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-03-2019) 

16.01.2019

19.02.2019

SIWZ

KLUCZ

 ODP.1  OTWARCIE  WYNIK
Świadczenie usług w zakresie ochrony fizycznej obiektów i terenów 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarsch (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-05-2019)

15.01.2019

23.01.2019

SIWZ  ODP.1    OTWARCIE   WYNIK
Dostawa materiałów opatrunkowych dla 105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-04-2019)

22.01.2019

25.02.2019

SIWZ

KLUCZ

 ODP.1

ODP.2

ODP.3

 OTWARCIE  WYNIK
Dostawa implantów ortopedycznych , endoprotez i zespoleń kostnych na potrzeby oddziału ortopedycznego DZP- 2612-06-2019) 

14.02.2019

19.03.2019

SIWZ

KLUCZ

 ODP.1

ODP.2

 OTWARCIE  WYNIK

Dostawa ambulansu z wyposażeniem dla 105.Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ(105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-07-2019)   ZMIANA OGŁOSZENIA 

ZMIANA OGŁOSZENIA 2 

01.03.2019

11.03.2019 14.03.2019

SIWZ

 ODP.1

ODP.2

 OTWARCIE   WYNIK
Dostawa defibrylatorów dla potrzeb 105.Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ(105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-08-2019)

26.02.2019

06.03.2019

SIWZ    OTWARCIE  WYNIK
Dostawa leku biologicznego ixekizumab objętego programem lekowym dotyczącym - leczenia umiarkowanej i ciężkiej łuszczycy plackowatej (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-10-2019) 

25.03.2019

02.04.2019

SIWZ     OTWARCIE   WYNIK 
Dostawa leku Ranibizumab objętego programem lekowym dotyczącym leczenia neowaskularnej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-11-2019) 

03.04.2019

11.04.2019

SIWZ    OTWARCIE  WYNIK
Dostawa materialów szewnych oraz materiałów medycznych (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-12-2019) 

05.04.2019

15.04.2019

SIWZ

 ODP.1

 ODP.2

  OTWARCIE  WYNIK
Odbiór, transport odpadów medycznych pochodzących z działalności 105. Kresowego Szpitala Wojskowego SP ZOZ w Żarach w celu przekazania ich do termicznego unieszkodliwienia (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-13-2019)

04.04.2019

12.04.2019

SIWZ  ODP.1  OTWARCIE  WYNIK
Dostawa rękawic medycznych (DZP- 2612-14-2019) 

04.04.2019

12.04.2019

SIWZ    ODP.1  OTWARCIE  WYNIK
Dostawa różnych produktów leczniczych (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-15-2019)

05.04.2019

17.05.2019

SIWZ       UNIEWAŻNIENIE

Dostawa ambulansów sanitarnych z wyposażeniem (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-16-2019)

ZMIANA OGŁOSZENIA 

30.04.2019

03.06.2019 14.06.2019

SIWZ

KLUCZ

 ODP.1  OTWARCIE  WYNIK
Sukcesywna dostawa różnych produktów leczniczych (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-17-2019)

30.04.2019

03.06.2019

SIWZ

KLUCZ

 ODP.1

 ODP.2

 OTWARCIE

 WYNIK

Korekta wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie zad. 7,12,14, 32

Dostawa matriałów medycznych i sprzętu medycznego jednorazowego użytku (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-18-2019)

06.06.2019

10.07.2019

SIWZ

KLUCZ

  ODP.1

 ODP.2

ODP.3

 OTWARCIE   WYNIK

Dostawa sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb 105.Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-19-2019)

ZMIANA OGŁOSZENIA 

06.06.2019

14.06.2019 18.06.2019

SIWZ

 ODP.1

ODP.2

 OTWARCIE

 WYNIK

  WYNIK-SPROSTOWANIE W ZAKRESIE ZAD. 5

Dostawa środków dezynfekcyjnych, materiałów do sterylizacji oraz środków kontrastowych (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-20-2019)

ZMIANA OGŁOSZENIA 

13.06.2019

21.06.2019

25.06.2019

SIWZ

 ODP.1

ODP.2

ODP.3

 OTWARCIE  WYNIK
Dostawa różnych artykułów biurowych oraz kaset do drukarek di identyfikacji pacjentów dla 105.Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-21-2019

13.06.2019

21.06.2019

SIWZ    OTWARCIE  WYNIK
Objęcie nadzorem autorskim modułów oprogramowania aplikacyjnego AMMS i InfoMedica (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-22-2019          
Dostawa różnych produktów leczniczych (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-23-2019

10.07.2019

18.07.2019

SIWZ  ODP.1   OTWARCIE  WYNIK

Dostawa rodczynników i materiałów laboratoryjnych (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-24-2019

ZMIANA OGŁOSZENIA 

09.07.2019

17.07.2019

18.07.2019

SIWZ

 ODP.1

ODP.2

ODP.3

 OTWARCIE   WYNIK
Dostawa gazów medycznych (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-26-2019

22.08.2019

30.08.2019

SIWZ   ODP.1   OTWARCIE  WYNIK

Dostawa materiałów medycznych i sprzętu jednorazowego użytku oraz stabilizatorów zewnętrznych (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-27-2019

ZMIANA OGŁOSZENIA 

22.08.2019

30.08.2019

02.09.2019

SIWZ  ODP.3   OTWARCIE  WYNIK
Dostawa ambulansów sanitarnych (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-28-2019)

04.09.2019

04.10.2019

 

SIWZ

KLUCZ

  ODP.1  OTWARCIE  WYNIK

Bezgotówkowe tankowanie paliw do samochodów będących na wyposażeniu szpitala105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-29-2019)

ZMIANA OGŁOSZENIA  

18.09.2019

26.09.2019

30.09.2019

SIWZ

 ODP.1

ODP.2

 OTWARCIE   UNIEWAŻNIENIE
Dostawa tonerów, atramentów oraz innych materiałów eksploatacyjnych (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-30-2019)

18.09.2019

26.09.2019

SIWZ   ODP.1    OTWARCIE   WYNIK
Bezgotówkowe tankowanie paliw do samochodów będących na wyposażeniu szpitala105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-31-2019)

08.10.2019

16.10.2019

SIWZ  ODP.1   OTWARCIE  WYNIK
Dostawa akcesoriów do witrektomii i operacji usunięcia zaćmy 105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-32-2019)

13.11.2019

21.11.2019

SIWZ  ODP.1  OTWARCIE  WYNIK
Usługa ubezpieczenia 105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-33-2019)          
Dostawa lasera laryngologicznego dla potrzeb 105.Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-34-2019

28.10.2019

05.11.2019

SIWZ  ODP.1   OTWARCIE   WYNIK

Dostawa rodczynników do badań układu krzepnięcia wraz z dzierżawą analizatorów (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-35-2019

ZMIANA OGŁOSZENIA

30.12.2019

09.01.2020

SIWZ   ODP.1  OTWARCIE  WYNIK

 

 

Wytworzył: Tomasz Bryjak (03 stycznia 2018, 10:20)
Wprowadził: Bartosz Podstawa (08 stycznia 2019, 12:27)
Zmodyfikował: Danuta Popiel (14 stycznia 2020, 12:58)

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - ROK 2020

NAZWA
OGŁOSZENIA
DATA PUBLIKACJI OGŁOSZENIA
TERMIN
SKŁADANIA
OFERT
SIWZ/Klucz Publiczny
PYTANIA
ODWOŁANIA
ROZSTRZY-GNIĘCIA
INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT
ZAWIADOMIENIE
O
WYBORZE
OFERTY

 Dostawa cyfrowego aparatu rtg kostno płucnego, cyfrowego mammmografu i zestawu EBUS. (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-01-2020) 

ZMIANA OGŁOSZENIA 

ZMIANA OGŁOSZENIA 

ZMIANA OGŁOSZENIA 

ZMIANA OGŁOSZENIA 

ZMIANA OGŁOSZENIA 

ZMIANA OGŁOSZENIA

07.01.2020

07.02.2020

18.02.2020

20.02.2020

24.02.2020

27.02.2020

03.03.2020

04.03.2020

SIWZ

KLUCZ

KLUCZ 

 ODP.1

 ODP.2

 Zmiana SIWZ

 ODP.4

ODP.5

ODP.6

 OTWARCIE

WYNIK

Korekta ogłoszenia o wyborze oferty
WYNIK na zadanie nr 2

 Świadczenie usług w zakresie ochrony fizycznej obiektów i terenów 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach. (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-02-2020) 

ZMIANA OGŁOSZENIA  

09.01.2020

17.01.2020

20.01.2020

SIWZ    ODP.1  OTWARCIE WYNIK
Dostawa materiałów izotopowych . (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-03-2020) 

16.01.2020

24.01.2020

SIWZ  OTWARCIE WYNIK
Dostawa materiałów opatrunkowych (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-04-2020)

14.02.2020

20.03.2020

 SIWZ

KLUCZ

 ODP.1

ODP.2

 OTWARCIE  WYNIK

Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora immunochemicznego . (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-05-2020) 

ZMIANA OGŁOSZENIA  

23.01.2020

31.01.2020

04.02.2020

SIWZ  ODP.1 OTWARCIE WYNIK
Dostawa implantów ortopedycznych, endoprotez i zespoleń kostnych na potrzeby oddziału ortopedycznego (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-06-2020)

21.02.2020

25.03.2020

SIWZ

KLUCZ

  ODP.1  OTWARCIE  WYNIK
Dostawa produktów leczniczych objętych programem lekowym dotyczącym - leczenia umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej (105.KSzWzP SP ZOZ - DZP-2612-07-2020)

25.02.2020

05.03.2020

SIWZ  ODP.1  OTWARCIE  WYNIK

Świadczenie usługw zakresie specjalistycznego sprzątania szpitalnych Zamawiającego, współdziałanie z personelem medycznym w zakresie opieki nad pacjentem, utrzymanie w czystości terenów zewnątrznych, ciągłego utrzymania w gotowości lądowiska dla śmigłowców, świadczenie usług całodziennego żywienia pacjentów oraz świadczenie usług transportu wewnątrzszpitalnego w 105. Kresowym Szpitalu Wojskowym z Przychdnią SP ZOZ w Żarach (105.KSzWzP SP ZOZ - DZP-2612-08-2020)

ZMIANA OGŁOSZENIA  

06.03.2020

07.04.2020

10.04.2020

SIWZ

KLUCZ

ODP.1

ODP.2

 OTWARCIE  WYNIK - unieważnienie

Dostawa sterylizatorów medycznych dla potrzeb 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach. (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-09-2020) 

ZMIANA OGŁOSZENIA  

13.03.2020

23.03.2020

27.03.2020

SIWZ  ODP.1  OTWARCIE

 WYNIK

Korekta ogłoszenia o wyborze oferty

Odbiór , transport odpadów medycznych pochodzących z działalności 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żarach w celu przekazania ich do termicznego unieszkodliwiania(105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-10-2020) 

ZMIANA OGŁOSZENIA

ZMIANA OGŁOSZENIA

07.04.2020

16.04.2020

21.04.2020

23.04.2020

SIWZ

 ODP.1

ODP.2

  OTWARCIE  unieważnienie
Dostawa wody i odprowadzanie ścieków dla 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ filia w Żaganiu. (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-11-2020          

Dostawa materiałów opatrunkowych dla 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach. (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-12-2020

ZMIANA OGŁOSZENIA

16.04.2020

24.04.2020

28.04.2020

SIWZ 

KLUCZ

 ODP.1 

ODP.2

 OTWARCIE   WYNIK
Odbiór , transport odpadów medycznych pochodzących z działalności 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żarach w celu przekazania ich do termicznego unieszkodliwiania(105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-14-2020)

27.04.2020

06.05.2020

SIWZ  ODP.1    OTWARCIE   WYNIK
Dostawa różnych produktów leczniczych dla 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach. (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-15-2020

07.05.2020

09.06.2020

SIWZ

KLUCZ 

 ODP.1

ODP.2

ODP.3

ODP.4

ODP.5 

ODP.6 korekta

 OTWARCIE  WYNIK 

Dostawa sterylizatorów i myjni do narzędzi dla potrzeb 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach. (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-16-2020

ZMIANA OGŁOSZENIA 

12.05.2020

15.06.2020

SIWZ

KLUCZ

 ODP.1   OTWARCIE  WYNIK

Dostawa rękawic medycznych dla 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach. (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-17-2020

ZMIANA OGŁOSZENIA  

12.05.2020

21.05.2020

22.05.2020

SIWZ

 ODP.1

ODP.2 

ODP.3

 OTWARCIE  WYNIK

Dostawa sprzetu i aparatury medycznej i ambulansu sanitarnego dla potrzeb 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach. (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-18-2020

ZMIANA OGŁOSZENIA

20.05.2020

22.06.2020

25.06.2020

SIWZ

KLUCZ

 ODP.1

ODP.2 

 OTWARCIE

  unieważnienie zadanie nr 6,7,8,9,10

WYNIK

Dostawa łóżek szpitalnych, płuczko dezynfektorów i stołów zabiegowych dla potrzeb 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach. (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-19-2020

ZMIANA OGŁOSZENIA  

12.05.2020

22.05.2020

25.05.2020

SIWZ

 ODP.1

ODP.2

 OTWARCIE  WYNIK

 Świadczenie usług w zakresie specjalistycznego sprzątania obiektów szpitalnych Zamawiającego, współdziałania z personelem medycznym w zakresie opieki nad pacjentami, utrzymania w czystości terenów zewnątrznych, świadczenie usług całodziennego żywienia pacjentów oraz świadczenie usług w zakresie transportu wewnątrzszpitalnego w 105. Kresowym Szpitalu Wojskowym z Przychdnią SP ZOZ w Żarach (105.KSzWzP SP ZOZ - DZP-2612-20-2020)

ZMIANA OGŁOSZENIA 

ZMIANA OGŁOSZENIA 

ZMIANA OGŁOSZENIA 

 

16.06.2020

20.07.2020

27.07.2020

30.07.2020

07.08.2020

 

SIWZ 

KLUCZ

ODP.1

ODP.2

ODP.3

Odwołanie

ODP.4

 OTWARCIE  WYNIK
Dostawa stołu operacyjnego, zestawu laparoskopowego oraz noża harmonicznego dla potrzeb 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach. (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-21-2020

18.06.2020

26.06.2020

SIWZ       unieważnienie
Dostawa różnych artykułów biurowych oraz kaset do drukarek do identyfikacji pacjentów dla 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach. (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-22-2020

19.06.2020

30.06.2020

SIWZ   ODP.1 

  OTWARCIE

 OTWARCIE ofert dodatkowych

 WYNIK

Sukcesywna dostawa środków dezynfekcyjnych i materiałów do sterylizacji (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-23-2020

ZMIANA OGŁOSZENIA  

25.06.2020

03.07.2020

08.07.2020

SIWZ 

 ODP.1 

ODP.2

ODP.3

  OTWARCIE

  WYNIK

Korekta ogłoszenia o wyborze oferty zad 7,8

 Dostawa stołu operacyjnego oraz noża harmonicznego dla potrzeb 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach. (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-24-2020

ZMIANA OGŁOSZENIA 

 

26.06.2020

06.07.2020

08.07.2020

 SIWZ    ODP.1    OTWARCIE   WYNIK
Sukcesywna dostawa róznych produktów leczniczych i środków kontrastowych(105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-25-2020

26.06.2020

07.07.2020

SIWZ 

 ODP.1

ODP.2

 OTWARCIE  WYNIK
Dostawa materiałów medycznych i sprzętu medycznego jednorazowego użytku 105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-26-2020  

08.07.2020

11.08.2020

 SIWZ 

KLUCZ

 Zmiana SIWZ  nr 1

Zmiana SIWZ nr 2

ODP.3

ODP.4

ODP.5

 OTWARCIE

 unieważnienie zadania nr 18, 21, 26, 31, 32

WYNIK

Korekta ogłoszenia o wyborze oferty

 Dostawa aparatu do znieczulenia ogólnego oraz aparatu RTG ramię C dla potrzeb 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach. (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-27-2020

ZMIANA OGŁOSZENIA 

06.07.2020

14.07.2020

16.07.2020

SIWZ    ODP.1  OTWARCIE  WYNIK
 Objęcie nadzorem autorskim modułów Oprogramowania Aplikacyjnego AMMS i InfoMedica (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-28-2020          Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa aparatury do badań urologicznych dla potrzeb 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach. (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-29-2020

ZMIANA OGŁOSZENIA 

13.07.2020

21.07.2020

24.07.2020

SIWZ 

  ODP.1

 ODP.2

 OTWARCIE  WYNIK
Dostawa aparatury do badań urologicznychnawigacji elektromagnetycznej laryngologicznej dla potrzeb 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach. (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-30-2020

13.07.2020

21.07.2020

SIWZ     OTWARCIE  WYNIK

 Dostawa zestawu laparaskopowego w systemie HD dla potrzeb 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach. (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-31-2020

ZMIANA OGŁOSZENIA 

16.07.2020

24.07.2020

28.07.2020

SIWZ    ODP.1  OTWARCIE  WYNIK

Dostawa aparatu ultrasonograficznego ogólnodiagnostycznego dla potrzeb 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach. (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-32-2020

ZMIANA OGŁOSZENIA

ZMIANA OGŁOSZENIA

ZMIANA OGŁOSZENIA

04.08.2020

12.08.2020

14.08.2020

21.08.2020

25.08.2020

SIWZ 

ODP.1

ODP.2

ODP.3

ODP.4

ODP.5

 OTWARCIE   WYNIK

Dostawa sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach. (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-33-2020

ZMIANA OGŁOSZENIA

11.08.2020

21.08.2020

24.08.2020

SIWZ 

 ODP.1

 ODP.2

 OTWARCIE   WYNIK
Usługi serwisowe pogwarancyjne dla gamma kamery Nucline X-RING, Nucline Spirit DH-V oraz Nucline TH-33 wraz z dodatkowym wyposażeniem firmy Mediso Ltd. (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-34-2020

19.08.2020

27.08.2020

SIWZ   ODP.1   OTWARCIE  WYNIK

Dostawa kardiomonitorów wraz z centralą do monitorowania i łóżek szpitalnych do intensywnej terapii dla potrzeb 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach. (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-35-2020

ZMIANA OGŁOSZENIA

27.08.2020

04.09.2020

07.09.2020

SIWZ   ODP.1   OTWARCIE  WYNIK

Dostawa odczynników do wykonywania badań morfologii krwi, wraz z dzierżawą analizatorów . (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-36-2020) 

ZMIANA OGŁOSZENIA

ZMIANA OGŁOSZENIA

14.09.2020

22.09.2020

24.09.2020

25.09.2020

SIWZ

 ODP.1 

ODP.2 

ODP.3

 OTWARCIE   WYNIK 

Dostawa tonerów,atramentów oraz innych materiałów eksploatacyjnych. (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-37-2020) 

ZMIANA OGŁOSZENIA

23.09.2020

01.10.2020

05.10.2020

SIWZ

 ODP.1 

ODP.2

 OTWARCIE    WYNIK 

Dostawa materiałów medycznych (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-38-2020) 

ZMIANA OGŁOSZENIA

23.09.2020

01.10.2020

02.10.2020

SIWZ

ODP.1 

ODP.2

 OTWARCIE    WYNIK 

Bezgotówkowe tankowanie paliw do samochodów będących na wyposażeniu 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-39-2020) 

ZMIANA OGŁOSZENIA

ZMIANA OGŁOSZENIA nr2

ZMIANA OGŁOSZENIA nr3

ZMIANA OGŁOSZENIA nr4

06.10.2020

16.10.2020

23.10.2020

05.11.2020

12.11.2020

13.11.2020

SIWZ

Modyfikacja

Modyfikacja nr2

Modyfikacja nr3

ODP.4

Modyfikacja nr5

 OTWARCIE  WYNIK 

Świadczenie kompleksowych usług pralniczych wraz z dzierżawą bielizny szpitalnej i bielizny operacyjnej dla 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach (105.KSzWzP SP ZOZ - DZP-2612-40-2020) 

ZMIANA OGŁOSZENIA

ZMIANA OGŁOSZENIA nr2

ZMIANA OGŁOSZENIA nr2

 

07.10.2020

09.11.2020

11.11.2020

13.11.2020

SIWZ 

KLUCZ

ODP.1

ODP.2

 OTWARCIE  WYNIK 

Dostawa gazów medycznych (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-41-2020)

ZMIANA OGŁOSZENIA

ZMIANA OGŁOSZENIA nr2

ZMIANA OGŁOSZENIA nr3

ZMIANA OGŁOSZENIA nr4

06.10.2020

16.10.2020

23.10.2020

05.11.2020

12.11.2020

13.11.2020

SIWZ

Modyfikacja

Modyfikacja nr2

Modyfikacja nr3

ODP.4

   unieważnienie
Dostawa dwóch sztuk Videobronchoskopów dla potrzeb 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach” 105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-42-2020  ogłoszenie o zamówieniu 18.12.2020

SIWZ

modyfikacja nr 1

 ODP.1  OTWARCIE  WYNIK
 Dostawa zestawu narzędzi chirurgicznych  dla potrzeb 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach. (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-43-2020

26.11.2020

04.12.2020

SIWZ

 ODP.1 

ODP.2

  OTWARCIE

 

 WYNIK 

„Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żarach” znak sparwy 105.KSzWzP SP ZOZ - DZP-2612-44-2020

zmiana ogłoszenia nr 1

10.12.2020

SIWZ

modyfikacja nr 1

 informacja nr 1   OTWARCIE

 WYNIK część 1,2,3

WYNIK część 4

„Sukcesywna dostawa produktów odzwierzęcych do 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żarach” znak sparwy 105.KSzWzP SP ZOZ - DZP-2612-45-2020 10.12.2020 SIWZ     OTWARCIE

 unieważnienie

WYNIK część 1

WYNIK część 2 i 3

Dostawa gazów medycznych (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-46-2020)

10.12.2020

18.12.2020

SIWZ     OTWARCIE   WYNIK

Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora biochemicznego oraz materiałów laboratoryjnych (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-47-2020)

ZMIANA OGŁOSZENIA

15.12.2020

23.12.2020

30.12.2020

SIWZ

 Modyfikacja

ODP.2

ODP.3

 OTWARCIE  WYNIK

 

 

Wytworzył: Tomasz Bryjak (03 stycznia 2018, 10:20)
Wprowadził: Bartosz Podstawa (07 stycznia 2020, 08:40)
Zmodyfikował: Danuta Popiell (11 stycznia 2021, 12:15)

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - ROK 2018

NAZWA
OGŁOSZENIA
DATA PUBLIKACJI OGŁOSZENIA
TERMIN
SKŁADANIA
OFERT
SIWZ/Klucz Publiczny
PYTANIA
ODWOŁANIA
ROZSTRZY-GNIĘCIA
INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT
ZAWIADOMIENIE
O
WYBORZE
OFERTY
 Dostawa materiałów opatrunkowych (DZP 3830/01/18)

10.01.2018

20.02.2018

 POBIERZ

 ODP.1

ODP.2

OTWARCIE    WYNIK
 Świadczenie usług w zakresie ochrony fizycznej obiektów i terenów 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach (DZP 3830/02/18)

10.01.2018

18.01.2018

 POBIERZ OTWARCIE   WYNIK 

Dostawa materiałów izotopowych dla 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach (DZP 3830/03/18)

ZMIANA OGŁOSZENIA

16.01.2018

24.01.2018

25.01.2018

POBIERZ

ODP.1 

ODP.2

 OTWARCIE WYNIK 
 Dostawa produktów leczniczych objętych programem lekowym dotyczącym- leczenia ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej, astmy oskrzelowej oraz leczenia neowaskularnej (wysiękowej)postaci zwyrodnienia plamki (ADM) związanego z wiekiem (DZP 3830/04/18)

16.01.2018

25.01.2018

POBIERZ  ODP.1

 OTWARCIE

OTWARCIE - zmiana

WYNIK 

 Dostawa karetki dla 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach (DZP 3830/05/18)

ZMIANA OGŁOSZENIA

ZMIANA OGŁOSZENIA

15.01.2018

23.01.2018

25.01.2018

29.01.2018

POBIERZ

ODP.1 

ODP.2

ODP.3

OTWARCIE  UNIEWAŻNIENIE 

Dostawa karetki dla 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach (DZP 3830/07/18)

ZMIANA OGŁOSZENIA

30.01.2018

07.02.2018

POBIERZ

ODP.1

ODP.2 

OTWARCIE  WYNIK 
Dostawaimplantów ortopedycznych , endoprotez  i zespoleń kostnych na potrzeby oddziału ortopedycznego   (DZP 3830/06/18)

31.01.2018

12.03.2018

POBIERZ ODP.1  OTWARCIE   WYNIK  
Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów (DZP 3830/08/18)

13.03.2018

22.03.2018

POBIERZ  ODP.1  OTWARCIE WYNIK   
Dostawa różnych produktów leczniczych oraz mleka modyfikowanego dla niemowląt (DZP 3830/09/18)

20.03.2018

27.04.2018

POBIERZ

ODP.1

ODP.2

 OTWARCIE  WYNIK 
Dostawa materiałów szewnych oraz materiałów medycznych (DZP 3830/10/18)

22.03.2018

30.03.2018

POBIERZ ODP.1   OTWARCIE  WYNIK 

Dostawa aparatów ultrasonograficznych dla potrzeb 105. Kresowego szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach (DZP 3830/11/18)

ZMIANA OGŁOSZENIA

04.05.2018

14.05.2018

16.05.2018

POBIERZ  ODP.1 OTWARCIE  WYNIK 
Dostawa sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach (DZP 3830/12/18)

07.05.2018

18.05.2018

POBIERZ ODP.1  OTWARCIE 

WYNIK  w zakresie zadania 2,3,5

WYNIK  w zakresie zadania 1,4,6

Odbiór, transport odpadów medycznych pochodzących z działalności 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach w celu przekazania ich do termicznego unieszkodliwienia (DZP 3830/13/18)

ZMIANA OGŁOSZENIA

30.03.2018

09.04.2018

10.04.2018

POBIERZ  ODP.1   OTWARCIE   WYNIK
Dostawa rękawic medycznych (DZP 3830/14/18)     ZMIANA OGŁOSZENIA

17.04.2018

25.04.2018

27.04.2018

POBIERZ  ODP.1  OTWARCIE    WYNIK 
Dostawa materiałów medycznych i sprzętu medycznego jednorazowego użytku(DZP 3830/15/18)

05.06.2018

16.07.2018

POBIERZ

ODP.1

ODP.2  

ODP.3

OTWARCIE   WYNIK
Dostawa różnych materiałów biurowych oraz taśm do drukarek(DZP 3830/16/18)

07.06.2018

15.06.2018

POBIERZ  OTWARCIE WYNIK 

Dostawa środków dezynfekcyjnych, materiałów do sterylizacji oraz środków kontrastowych (DZP 3830/17/18)

ZMIANA OGŁOSZENIA

13.06.2018

21.06.2018

22.06.2018

POBIERZ

ODP.1

ODP.2

 OTWARCIE   WYNIK
Dostawa różnych produktów leczniczych (DZP 3830/18/18)

21.06.2018

31.07.2018

POBIERZ

 ODP.1(uwaga zmiana zadania nr 2)

ODP.2

ODP.3

 OTWARCIE    WYNIK 
Dostawa podłoży, odczynników i testów do pracown bakteriologii wraz z dzierżawą analizatora do identyfikacji drobnoustrojów i oznaczania wrażliwości na antybiotyki i analizatora do posiewów krwi i płynów ustrojowych(DZP 3830/21/18)

12.07.2018

20.07.2018

POBIERZ   ODP.1 OTWARCIE   WYNIK 
Sprzedaż energii elektrycznej dla 105.Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Żarach (DZP 3830/20/18)

13.07.2018

20.08.2018

POBIERZ ODP.1   OTWARCIE   WYNIK 
Przebudowa pokrycia dachowego w bud. 2 i 12 wraz z wymianą instalacji odgromowej, obróbek blacharskich oraz wykonanie elewacji (DZP 3830/22/18)

02.08.2018

17.08.2018

POBIERZ  OTWARCIE   WYNIK 
Dostawa gazów medycznych (DZP 3830/23/18)

16.08.2018

24.08.2018

POBIERZ ODP.1   OTWARCIE    WYNIK
Dostawa odczynników laboratoryjnych (DZP 3830/24/18)

16.08.2018

24.08.2018

POBIERZ    ODP.1 OTWARCIE    WYNIK  
Dostawa tonerów, atramentów oraz innych materiałów ekspoatacyjnych (DZP 3830/25/18)

10.09.2018

19.09.2018

POBIERZ  ODP.1 OTWARCIE   WYNIK

Dostawa preparatów do diagnostyki bakteriologicznej (DZP 3830/26/18)

ZMIANA OGŁOSZENIA

05.09.2018

13.09.2018

14.09.2018

POBIERZ  ODP.1   OTWARCIE   WYNIK
Bezgotówkowe tankowanie paliw do samochdów będących na wyposażeniu 105.Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ (DZP 3830/27/18)

13.09.2018

21.09.2018

POBIERZ  ODP.1    OTWARCIE   WYNIK
Przebudowa budynku 2 na potrzeby administracji wraz z utwardzeniem terenu wokół budynku w celu udostępnienia pomieszczeń w Poliklinice na rozszerzenie działalności w zakresie gabinetów specjalistycznych (DZP 3830/28/18)

01.10.2018

16.10.2018

POBIERZ  ODP.1    OTWARCIE  WYNIK
Dostawa wlewki dopęcherzowej BCG (DZP 3830/29/18)

11.10.2018

21.11.2018

POBIERZ    OTWARCIE  WYNIK 
Dostawa materiałów opatrunkowych (DZP 3830/30/18)

18.10.2018

29.11.2018

POBIERZ

 ODP.1

ODP.2

   UNIEWAŻNIENIE
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego obejmująca - sprzedaż i dystrybucję gazu dla potrzeb 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach (DZP 3830/31/18)

19.10.2018

27.11.2018

POBIERZ  ODP.1    UNIEWAŻNIENIE
Dostawa akcesoriów do witrektomii i operacji usunięcia zaćmy (DZP 3830/32/18)

19.11.2018

27.11.2018

POBIERZ   ODP.1  OTWARCIE  WYNIK

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego obejmująca - sprzedaż i dystrybucję gazu dla potrzeb 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach (DZP 3830/34/18)  

ZMIANA OGŁOSZENIA

12.12.2018

21.01.2019

SIWZ

KLUCZ

 ODP.1

ODP.2

 OTWARCIE   WYNIK

 

 

Wytworzył: Tomasz Bryjak (03 stycznia 2018, 10:20)
Wprowadził: Grzegorz Szuszczyński (24 września 2018, 10:00)
Zmodyfikował:

Mieczysław Tomków (12 luty 2019, 12:45)