Deklaracja dostępności serwisu

105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ - zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej bip.105szpital.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego bip.105szpital.pl

Data publikacji strony internetowej: 24.09.2018

Data ostatniej dużej aktualizacji:  -

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

          - brak audiodeskrypcji

Strona została zrealizowane z uwzględnieniem wytycznych WCAG 2.0 i zgodnie ze standardami sieciowymi.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • możliwość zmiany wielkości tekstu
  • ustawienia zwiększonego kontrastu
  • tryb nocny
  • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 Oświadczenie sporządzono dnia 13.11.2019. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracowników podmiotu.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

105. KSzWzP SP ZOZ, ul. Domańskiego 2, 68-200 Żary.

Dostęp architektoniczny do siedziby 105. KSzWzP SP ZOZ stanowi brama wjazdowa przy ul. Domańskiego 2 w Żarach.

Wytworzył: Bartosz Podstawa (13 listopada 2019, 13:36)
Wprowadził: Bartosz Podstawa (13 listopada 2019, 13:36)
Zmodyfikował:  

Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies, tj. informacje zapisywane przez serwer na urządzeniu użytkownika, które to informacje mogą być odczytane przez serwery przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia użytkownika.

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego.

W tym serwisie pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  • optymalizacji korzystania z witryny (np. zaznaczenie odwiedzanych linków),
  • tworzenia statystyk.

W większości przypadków oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu użytkownika.

Użytkownicy serwisu mogą dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego.

Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych cookies.

 

 
Wytworzył: Tomasz Bryjak (03 czerwca 2013, 13:27)
Wprowadził: Grzegorz Szuszczyński (24 września 2018, 10:00)
Zmodyfikował: ---

 email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

tel. 68 470 78 74  

 

 Plan zamówień publicznych na rok 2021:

Lp.

Plan zamówień z dnia

Plik

1

8 lutego 2021 r

pobierz

2

25 lutego 2021 r.

pobierz

3

19 marca 2021 r.

pobierz

4 7 kwietnia 2021 r. pobierz
5 12 kwietnia 2021 r. pobierz
6 13 kwietnia 2021 r. pobierz
7 31 maja 2021 r. pobierz
8 09 czerwca 2021 r. pobierz
9 17 czerwca 2021 r. pobierz
10 21 czerwca 2021 r. pobierz
11 08 lipca 2021 r. pobierz
12 20 lipca 2021 r. pobierz
13 20 sierpnień 2021 r. pobierz
14 17 września 2021 r. pobierz

.
wersja nr 2 pobierz

 

 

Plan zamówień publicznych na rok 2019: pobierz.

Plan zamówień publicznych na rok 2018: pobierz.

 

 

 

Wytworzył: Mieczysław Tomków (15 stycznia 2018, 8:25)
Wprowadził: Grzegorz Szuszczyński (24 września 2018, 10:00)
Zmodyfikował: Maria Patrzylas (20 sierpnia 2021, 14:20)

w budowie...

STRONA STARTOWA

 

 

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001r. Nr 112, poz. 1198) 105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej zobowiązany jest prowadzić stronę Biuletynu Informacji Publicznej. Wychodząc na przeciw wymaganiom mamy przyjemność zaprosić na stronę Biuletynu Informacji Publicznej naszego szpitala.

Na stronie znajdą Państwo wszelkie informacje publiczne dotyczące działania naszego zakładu, które są na bieżąco aktualizowane. Proszę jednak pamiętać, że prawo do informacji publicznej podlega pewnym ograniczeniom. Mamy nadzieje, że trud włożony w budowę strony pozwoli Państwu szybko znaleźć każdą potrzebną informację na temat naszego szpitala.

 

 

 

Wytworzył: Tomasz Bryjak (17 kwietnia 2009)
Wprowadził: Grzegorz Szuszczyński (24 września 2018, 10:00)
Zmodyfikował: ---