Konkursy - rok 2023

 

KOMENDANT

105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ

ul. Domańskiego 2, 68-200 Żary

 

 

Status: zakończony

20.12.2023r.

ogłasza konkurs

na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez technika elektroradiologii w Pracowni Hemodynamiki na rzecz pacjentów 105. KSzWzP SP ZOZ w Żarach.
Nazwa pliku
Pliki
Ogłoszenie
Załączniki POBIERZ
Zmiana terminu POBIERZ
Wynik
Status: zakończony

20.12.2023r.

ogłasza konkurs

na wykonywanie świadczeń pielęgniarskich w Pracowni Hemodynamiki na rzecz pacjentów 105. KSzWzP SP ZOZ w Żarach.
Nazwa pliku
Pliki
Ogłoszenie
Załączniki POBIERZ
Modyfikacja POBIERZ
Zmiana terminu POBIERZ
Wynik
Status: zakończony

30.11.2023r.

ogłasza konkurs

na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez podmioty wykonujące działalność leczniczą w zakresie: udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie kardiologii posiadającego uprawnienia PTK samodzielnego operatora, wykonującego samodzielnie zabiegi z zakresu kardiologii interwencyjnej, konsultującego pacjentów oddziałów szpitalnych, pełniącego dyżury hemodynamiczne oraz sprawującego opiekę nad pacjentami w Pracowni Hemodynamiki.
Nazwa pliku
Pliki
Ogłoszenie
Załączniki POBIERZ
Wynik POBIERZ
Status: otwarty

11.04.2023r.

ogłasza konkurs

na dzierżawę gruntu z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowej w zakresie zainstalowania i obsługi automatycznego systemu parkowania na terenie 105 Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach ul. Domańskiego 2
Nazwa pliku
Pliki
Ogłoszenie
Załączniki POBIERZ
Modyfikacja POBIERZ 
Wynik
 
Status: zakończony

05.04.2023r.

ogłasza konkurs

na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w ramach indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej lub indywidualnej praktyki lekarskiej w zakresie położnictwa i ginekologii na rzecz pacjentów 105 Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żarach, a dotyczy w szczególności udzielania świadczeń zdrowotnych w Poradnii w filii Szpitala w Żaganiu.
Nazwa pliku
Pliki
Ogłoszenie
Załączniki POBIERZ
Wynik
POBIERZ 
 
Status: zakończony

04.04.2023r.

ogłasza konkurs

na opisywanie badań radiologicznych (RTG) oraz opisywanie badań tomografii komputerowej (TK) w oparciu o teleradiologię dla pacjentów 105 Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żarach 
Nazwa pliku
Pliki
Ogłoszenie
Załączniki POBIERZ
Otwarcie ofert POBIERZ
Wynik
 
Status: zakończony

10.03.2023r.

ogłasza konkurs

na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów 105 Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Żarach w ramach podstawowej opieki lekarskiej w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej realizowanej przez lekarzy prowadzących indywidualną specjalistyczną praktykię lekarską lub indywidualną praktykę lekarską wpisaną do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzoną przez właściwą okręgową izbę lekarską.
Nazwa pliku
Pliki
Ogłoszenie
Załączniki POBIERZ
Wynik
POBIERZ 
Status: zakończony

08.03.2023r.

ogłasza konkurs

na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów 105 Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w czasie podstawowej ordynacji i/lub czasie dyżuru przez lekarzy specjalistów lub przez lekarzy z I i II stopniem specjalizacji oraz przez lekarzy posiadających otwartą specjalizację (minimum 2 lata) z zakresu medycyny ratunkowej, chirurgii ogólnej, chorób wewnętrznych, ortopedii i traumatologii narządu ruchu oraz lekarzy systemu w rozumieniu art. 3 pkt.3 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 08 września 2006r. oraz kierowanie Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym przez okres dwóch lat.
Nazwa pliku
Pliki
Ogłoszenie
Załączniki POBIERZ
Wynik
POBIERZ
Status: zakończony

01.03.2023r.

ogłasza konkurs

na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w ramach indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej lub indywidualnej praktyki lekarskiej w zakresie chorób zakaźnych lub chorób wewnętrznych na rzecz pacjentów 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żarach.
Nazwa pliku
Pliki
Ogłoszenie
Załączniki POBIERZ
Wynik POBIERZ
Status: zakończony

13.01.2023r.

ogłasza konkurs

na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, w trybie art. 26 ustawy z dnia
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2022 poz. 633) w 105 Kresowym Szpitalu
Wojskowym z Przychodnią SP ZOZ w Żarach.
Nazwa pliku
Pliki
Ogłoszenie
Załączniki POBIERZ
Modyfikacja załączników POBIERZ
Wynik POBIERZ
 

 

Status: otwarty

13.01.2023r.

ogłasza konkurs

na świadczeń zdrowotnych przez podmiot wykonujący działalność
leczniczą lub osobę legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń
zdrowotnych w zakresie: wykonywania badań przy użyciu mobilnego rezonansu magnetycznego.
Nazwa pliku
Pliki
Ogłoszenie
Załączniki POBIERZ
Modyfikacja załączników POBIERZ
Wynik
 

 

Wytworzył: Bartosz Podstawa (13 stycznia 2023 12:50)
Wprowadził: Bartosz Podstawa (13 stycznia 2023, 12:50)
Zmodyfikował: Bartosz Podstawa (18 stycznia 2024, 14:38)