Konkursy - rok 2023

 

KOMENDANT

105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ

ul. Domańskiego 2, 68-200 Żary

 

 

Status: otwarty

10.03.2023r.

ogłasza konkurs

na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów 105 Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Żarach w ramach podstawowej opieki lekarskiej w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej realizowanej przez lekarzy prowadzących indywidualną specjalistyczną praktykię lekarską lub indywidualną praktykę lekarską wpisaną do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzoną przez właściwą okręgową izbę lekarską.
Nazwa pliku
Pliki
Ogłoszenie
Załączniki POBIERZ
Wynik
Status: otwarty

08.03.2023r.

ogłasza konkurs

na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów 105 Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w czasie podstawowej ordynacji i/lub czasie dyżuru przez lekarzy specjalistów lub przez lekarzy z I i II stopniem specjalizacji oraz przez lekarzy posiadających otwartą specjalizację (minimum 2 lata) z zakresu medycyny ratunkowej, chirurgii ogólnej, chorób wewnętrznych, ortopedii i traumatologii narządu ruchu oraz lekarzy systemu w rozumieniu art. 3 pkt.3 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 08 września 2006r. oraz kierowanie Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym przez okres dwóch lat.
Nazwa pliku
Pliki
Ogłoszenie
Załączniki POBIERZ
Wynik
Status: otwarty

01.03.2023r.

ogłasza konkurs

na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w ramach indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej lub indywidualnej praktyki lekarskiej w zakresie chorób zakaźnych lub chorób wewnętrznych na rzecz pacjentów 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żarach.
Nazwa pliku
Pliki
Ogłoszenie
Załączniki POBIERZ
Wynik
Status: zakończony

13.01.2023r.

ogłasza konkurs

na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, w trybie art. 26 ustawy z dnia
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2022 poz. 633) w 105 Kresowym Szpitalu
Wojskowym z Przychodnią SP ZOZ w Żarach.
Nazwa pliku
Pliki
Ogłoszenie
Załączniki POBIERZ
Modyfikacja załączników POBIERZ
Wynik POBIERZ
 

 

Status: otwarty

13.01.2023r.

ogłasza konkurs

na świadczeń zdrowotnych przez podmiot wykonujący działalność
leczniczą lub osobę legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń
zdrowotnych w zakresie: wykonywania badań przy użyciu mobilnego rezonansu magnetycznego.
Nazwa pliku
Pliki
Ogłoszenie
Załączniki POBIERZ
Modyfikacja załączników POBIERZ
Wynik
 

 

Wytworzył: Bartosz Podstawa (13 stycznia 2023 12:50)
Wprowadził: Bartosz Podstawa (13 stycznia 2023, 12:50)
Zmodyfikował: Bartosz Podstawa (10 marca 2023, 13:55)