Konkursy - rok 2022

 

KOMENDANT

105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ

ul. Domańskiego 2, 68-200 Żary

 

 

Status: otwarty

24.11.2022r.

ogłasza konkurs

ogłasza konkursy na stanowisko pielęgniarki naczelnej
Nazwa pliku
Pliki
Ogłoszenie
Status: otwarty

23.09.2022r.

ogłasza konkurs

ogłasza konkursy na stanowisko pielęgniarki oddziałowej w oddziałach:
1. ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU
2. CHORÓB WEWNETRZNYCH Z PODODDZIAŁEM GASTREOENTEROLOGII, REUMATOLOGICZNYM I CHORÓB METABOLICZNYCH
3. NEUROLOGICZNYM Z PODODDZIALEM UDAROWYM
4. IZBIE PRZYJĘĆ
5. DERMATOLOGICZNYM
6. CHIRURGII OGÓLNEJ Z PODODDZIAŁEM CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ I UROLOGII
Nazwa pliku
Pliki
Ogłoszenie
Status: zakończony

08.08.2022r.

ogłasza konkurs

na udzielanie świadczeń zdrowotnych ( również w stanach nadzwyczajnych ) polegających na ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia pacjentów w zakresie chorób zakaźnych – leczenie szpitalne w Oddziale Chorób Zakaźnych oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Poradni chorób zakaźnych w filii Żagań 105 Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnia SPZOZ w Żarach.

Nazwa pliku
Pliki
Ogłoszenie

Załączniki

Format ZIP: POBIERZ 

Wynik POBIERZ
Status: zakończony

01.08.2022r.

ogłasza konkurs

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Kardiologii i Oddziale Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego oraz pozostałych komórkach organizacyjnych Szpitala w formie dyżurów dziennych, zwykłych i świątecznych przez lekarzy w trakcie specjalizacji w zakresie kardiologii w 105 Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnia SPZOZ w Żarach.

Nazwa pliku
Pliki
Ogłoszenie

Załączniki

Format ZIP: POBIERZ 

Wynik POBIERZ 
Status: zakończony

01.08.2022r.

ogłasza konkurs

na udzielanie świadczeń zdrowotnych ( również w stanach nadzwyczajnych ) polegających na ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia pacjentów w zakresie kardiologii – leczenie szpitalne w Oddziale Kardiologicznym , Oddziale Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Poradni kardiologicznej w 105 Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnia SPZOZ w Żarach.

Nazwa pliku
Pliki
Ogłoszenie

Załączniki

Format ZIP: POBIERZ 

Wynik POBIERZ
Status: zakończony

01.08.2022r.

ogłasza konkurs

na udzielanie świadczeń zdrowotnych ( również w stanach nadzwyczajnych ) polegających na ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia pacjentów w zakresie chorób wewnętrznych – leczenie szpitalne w Oddziale Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Gastroenterologicznym, Reumatologicznym, Chorób Metabolicznych oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Poradni reumatologicznej w Żarach , Poradni gastroenterologicznej w Żarach i w filii Żagań 105 Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnia SPZOZ w Żarach.

Nazwa pliku
Pliki
Ogłoszenie

Załączniki

Format ZIP: POBIERZ 

Wynik POBIERZ 
Status: zakończony

18.07.2022r.

ogłasza konkurs

na udzielanie świadczeń w zakresie okulistyki.

Nazwa pliku
Pliki
Ogłoszenie

Załączniki

Format ZIP: POBIERZ 

Wynik POBIERZ
Status: zakończony

15.07.2022r.

ogłasza konkurs

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Izbie Przyjęć oraz jednocześnie pełnie funkcji lekarza kierującego Izbą Przyjęć 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnia SPZOZ w filii Żagań ul. Żelazna 1 a.

Nazwa pliku
Pliki
Ogłoszenie

Załączniki

Format ZIP: POBIERZ 

Wynik POBIERZ 
Status: zakończony

15.07.2022r.

ogłasza konkurs

na udzielanie świadczeń zdrowotnych ( również w stanach nadzwyczajnych ) polegających na ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia pacjentów w zakresie chirurgii ogólnej w formie dyżurów zwykłych i świątecznych w ramach lecznictwa szpitalnego w Oddziale Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej i Urologii w 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnia SPZOZ w Żarach

Nazwa pliku
Pliki
Ogłoszenie

Załączniki

Format ZIP: POBIERZ 

Wynik POBIERZ
Status: zakończony

15.07.2022r.

ogłasza konkurs

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie :

zadanie 1 – dermatologii - ambulatoryjna opieka specjalistyczna w Poradni Dermatologicznej w Żarach

zadanie 2 – chirurgii ogólnej - ambulatoryjna opieka specjalistyczna w Poradni Chirurgicznej w filii Żagań

zadanie 3 – chirurgii onkologicznej - ambulatoryjna opieka specjalistyczna w Poradni Chirurgii Onkologicznej w filii Żagań

Nazwa pliku
Pliki
Ogłoszenie

Załączniki

Format ZIP: POBIERZ 

Wynik POBIERZ 

 

Status: zakończony

15.07.2022r.

ogłasza konkurs

na udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających na ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia pacjentów w zakresie dermatologii – leczenie szpitalne oraz pełnienie funkcji lekarza kierującego Oddziałem Dermatologicznym w 105 Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnia SPZOZ w Żarach.

Nazwa pliku
Pliki
Ogłoszenie

Załączniki

Format ZIP: POBIERZ 

Wynik POBIERZ  
Status: zakończony

14.06.2022r.

ogłasza konkurs

w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w rodzaju ratownictwo medyczne w Oddziale Pomocy Doraźnej – w specjalistyczny zespole wyjazdowym w Żaganiu i w Żarach w zakresie pełnienia dyżurów medycznych przez lekarzy systemu

Nazwa pliku
Pliki
Ogłoszenie

Załączniki

Format ZIP: POBIERZ 

Wynik POBIERZ
Status: zakończony

06.06.2022r.

ogłasza konkurs

na udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających na ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia pacjentów w zakresie diabetologii – ambulatoryjna opieka specjalistyczna w Poradni Diabetologicznej w Żarach i filii Żagań 105 Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Żarach

Nazwa pliku
Pliki
Ogłoszenie

Załączniki

Format ZIP: POBIERZ 

Wynik
POBIERZ 
Status: zakończony

06.06.2022r.

ogłasza konkurs

na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologa na rzecz pacjentów 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żarach.

Nazwa pliku
Pliki
Ogłoszenie

Załączniki

Format ZIP: POBIERZ 

Wynik POBIERZ
Status: zakończony

01.06.2022r.

ogłasza konkurs

na udzielanie świadczeń zdrowotnych ( również w stanach nadzwyczajnych ) polegających na ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia pacjentów w zakresie psychiatrii – leczenie szpitalne w Oddziale Psychiatrycznym z Pododdziałem Leczenia Zaburzeń Nerwicowych i Stresu Bojowego oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Poradni Zdrowia Psychicznego 105 Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnia SPZOZ w Żarach.

Nazwa pliku
Pliki
Ogłoszenie

Załączniki

Format ZIP: POBIERZ 

Wynik
POBIERZ 
Status: zakończony

01.06.2022r.

ogłasza konkurs

na udzielanie świadczeń zdrowotnych ( również w stanach nadzwyczajnych ) polegających na ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia pacjentów w zakresie otolaryngologii – leczenie szpitalne w Oddziale Otolaryngologicznym z Pododdziałem Okulistycznym w filii Żagań 105 Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnia SPZOZ w Żarach

Nazwa pliku
Pliki
Ogłoszenie

Załączniki

Format ZIP: POBIERZ 

Przesunięcie terminu POBIERZ
Wynik POBIERZ 
Status: zakończony

16.05.2022r.

ogłasza konkurs

na leczenie szpitalne w Oddziale Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruch oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Poradni Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej 105 Szpitala Wojskowego z Przychodnia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żarach.

Nazwa pliku
Pliki
Ogłoszenie

Załączniki

Format ZIP: POBIERZ 

Wynik POBIERZ 
Status: zakończony

25.03.2022r.

ogłasza konkurs

na opisywanie badań radiologicznych (RTG) oraz opisywanie badań tomografi komputerowej (TK) w oparciu o teleradiologię dla pacjentów 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żarach

Nazwa pliku
Pliki
Ogłoszenie

Załączniki

Format ZIP: POBIERZ 

Zmiana terminu POBIERZ
Odpowiedzi na pytania 1

Format ZIP: POBIERZ 

Odpowiedzi na pytania 2  POBIERZ 
Informacje z otwarcia POBIERZ 
Wynik POBIERZ  
Status: zakończony

17.03.2022r.

ogłasza konkurs

zaprasza do składania ofert poprzez podmioty o których mowa w art.26 ust.1 ustawy o działalności leczniczej na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie :

zadanie 1 - alergologii - ambulatoryjna opieka specjalistyczna w Poradni Specjalistycznej w filii Żagań

zadanie 2 – diabetologii - ambulatoryjna opieka specjalistyczna w Poradni Specjalistycznej w Żarach i filii Żagań

zadanie 3 – dermatologii - ambulatoryjna opieka specjalistyczna w Poradni Specjalistycznej w Żarach i filii Żagań

zadanie 4 – kardiologii - ambulatoryjna opieka specjalistyczna w Poradni Specjalistycznej w Żarach i filii Żagań

zadanie 5 - endokrynologii - ambulatoryjna opieka specjalistyczna w Poradni Specjalistycznej w Żarach i filii Żagań

zadanie 6 – chorób płuc - ambulatoryjna opieka specjalistyczna w Poradni Specjalistycznej w Żarach i Poradni Chorób Płuc i Gruźlicy w filii Żagań

zadanie 7 – laryngologii / otolaryngologii - ambulatoryjna opieka specjalistyczna w Poradni Specjalistycznej w Zarach i filii Żagań

zadanie 8 – medycyny nuklearnej - ambulatoryjna opieka specjalistyczna w Poradni Specjalistycznej w Żarach

Nazwa pliku
Pliki
Ogłoszenie

Załączniki

Format ZIP: POBIERZ 

Wynik POBIERZ

 

Status: zakończony

17.03.2022r.

ogłasza konkurs

zaprasza do składania ofert poprzez podmioty o których mowa w art.26 ust.1 ustawy o działalności leczniczej wykonywanych przez lekarza w zakresie :

zadanie 1 – radiologii i diagnostyki obrazowej w Pracowni Diagnostyki Obrazowej w siedzibie i filii 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ

zadanie 2 - kierowanie Pracownią Diagnostyki Obrazowej

Nazwa pliku
Pliki
Ogłoszenie

Załączniki

Format ZIP: POBIERZ 

Wynik
POBIERZ 
Status: zakończony

17.03.2022r.

ogłasza konkurs

na udzielanie świadczeń zdrowotnych (również w stanach nadzwyczajnych) wykonywanych przez lekarzy w zakresie:

zadanie 1 - anestezjologii i intensywnej terapii w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii i Anestezjologii, na Bloku Operacyjnym oraz w innych komórkach organizacyjnych wraz z pełnieniem dyżurów medycznych w siedzibie Szpitala

zadanie 2 – anestezjologii i intensywnej terapii w ramach zabezpieczenia Oddziału Otolaryngologicznego z Pododdziałem Okulistycznym, Oddziału Pulmonologicznego z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych , Izby Przyjęć w formie dyżurów zwykłego oraz pozostawanie w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych dla potrzeb filii Żagań 105.Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ

zadanie 3 – kierowanie Centralnym Blokiem Operacyjnym

Nazwa pliku
Pliki
Ogłoszenie

Załączniki

Format ZIP: POBIERZ

Wynik
POBIERZ 
Status: zakończony

16.03.2022r.

ogłasza konkurs

na leczenie szpitalne w Oddziale Kardiologicznym i Oddziale Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Poradni Kardiologicznej w siedzibie 105 Szpitala Wojskowego z Przychodnia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żarach.

Nazwa pliku
Pliki
Ogłoszenie

Załączniki

Format ZIP: POBIERZ

Wynik POBIERZ
Status: zakończony

16.03.2022r.

ogłasza konkurs

Wykonywanie na rzecz pacjentów 105.Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnia SP ZOZ w Żarach świadczeń zdrowotnych w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w części dotyczącej :

• opieki lekarskiej w Żarach , Żaganiu, Lubsku

• opieki pielęgniarskiej w Lubsku obejmującej Brody, Jasień ,Lubsko

Nazwa pliku
Pliki
Ogłoszenie

Załączniki

Format ZIP: POBIERZ

Wynik
POBIERZ 
Status: zakończony

15.03.2022r.

ogłasza konkurs

na udzielanie świadczeń zdrowotnych ( również w stanach nadzwyczajnych ) polegających na ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia pacjentów w zakresie chorób płuc – leczenie szpitalne w Oddziale Pulmonologii z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych oraz ambulatoryjna opieka specjalistyczna w Poradni Oddziału w filii Żagań 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnia SPZOZ w Żarach.

Nazwa pliku
Pliki
Ogłoszenie

Załączniki

Format ZIP: POBIERZ

Wynik
POBIERZ 
Status: zakończony

15.03.2022r.

ogłasza konkurs

na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w Poradni Lekarza POZ dla dorosłych i dzieci 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnia SPZOZ w Żarach.

Nazwa pliku
Pliki
Ogłoszenie

Załączniki

Format ZIP: POBIERZ

Wynik POBIERZ

 

Status: zakończony

11.03.2022r.

ogłasza konkurs

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie otolaryngologii – leczenie szpitalne w Oddziale Otolaryngologicznym z Pododdziałem Okulistyki oraz ambulatoryjna opieka specjalistyczna w Poradni Otolaryngologicznej w filii Żagań 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnia SPZOZ  w Żarach.

Nazwa pliku
Pliki
Ogłoszenie

Załączniki

Format ZIP: POBIERZ

Wynik POBIERZ
 
Status: zakończony

11.03.2022r.

ogłasza konkurs

na leczenie szpitalne w Oddziale Kardiologicznym i Oddziale Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego  oraz ambulatoryjnej  opieki specjalistycznej w Poradni  Kardiologicznej w siedzibie 105 Szpitala Wojskowego                                      z Przychodnia Samodzielnego Publicznego  Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żarach.

Nazwa pliku
Pliki
Ogłoszenie

Załączniki

Format ZIP: POBIERZ

Wynik
POBIERZ 
 
Status: zakończony

10.03.2022r.

ogłasza konkurs

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie neurologii – leczenie szpitalne w Oddziale Neurologicznym , Oddziale Udarowym  z  Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej oraz ambulatoryjna opieka specjalistyczna w Poradni Neurologicznej 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnia SPZOZ  w Żarach.

Nazwa pliku
Pliki
Ogłoszenie

Załączniki

Format ZIP: POBIERZ

Wynik POBIERZ
 
 
Status: zakończony

10.03.2022r.

ogłasza konkurs

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie  udzielania świadczeń zdrowotnych ( również w stanach nadzwyczajnych ) polegających na ratowaniu, przywracaniu zdrowia pacjentów w zakresie chirurgii ogólnej , chirurgii onkologicznej i urologii – leczenie szpitalne w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej w Oddziale Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej i Urologii oraz Poradniach  Oddziału 105.Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Żarach i filii w Żaganiu

.

Nazwa pliku
Pliki
Ogłoszenie

Załączniki

Format ZIP: POBIERZ

Wynik POBIERZ

 

Status: zakończony

03.03.2022r.

ogłasza konkurs

na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologa na rzecz pacjentów 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żarach.

Nazwa pliku
Pliki
Ogłoszenie

Załączniki

Format ZIP: POBIERZ

Wynik POBIERZ
 
Status: zakończony

02.03.2022r.

ogłasza konkurs

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji medycznej wykonywanych przez fizjoterapeutę na rzecz pacjentów 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żarach.

Nazwa pliku
Pliki
Ogłoszenie

Załączniki

Format ZIP: POBIERZ

Wynik
POBIERZ
 
Status: zakończony

02.03.2022r.

ogłasza konkurs

na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez technika elekroradiologii w Pracowni Diagnostyki Obrazowej 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żarach.

Nazwa pliku
Pliki
Ogłoszenie

Załączniki

Format ZIP: POBIERZ

Wynik POBIERZ
 
Status: unieważniony

10.02.2022r.

ogłasza konkurs

na leczenie szpitalne w Oddziale Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruch oraz ambulatoryjnej  opieki specjalistycznej w Poradni Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej 

Nazwa pliku
Pliki
Ogłoszenie

Załączniki

Format ZIP: POBIERZ

Wynik POBIERZ 
 
Status: zakończony

14.01.2022r.

ogłasza konkurs

na  udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy z zakresu urologii polegający na wykonywaniu zabiegów operacyjnych oraz prowadzeniu konsultacji i porad w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w poradni urologicznej , wykonywanie dyżurów medycznych

Nazwa pliku
Pliki
Ogłoszenie

Załączniki

Format ZIP: POBIERZ

Wynik POBIERZ
 

 

Wytworzył: Mariola Majewska (15 stycznia 2018, 15:38)
Wprowadził: Bartosz Podstawa (03 stycznia 2022, 14:20)
Zmodyfikował: Bartosz Podstawa (16 kwietnia 2024, 09:35)