ZAMÓWIENIA USTAWOWE - ROK 2022

 

EZamowienia​

EZamowienia​

Nr postępowania

Nazwa postępowania

Tryb

Termin składania ofert

Link do postępowania

KRAJOWE

  105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-1/K/2022  Wykonywanie okresowych przeglądów serwisowych pogwarancyjnych aparatury i sprzętu
medycznego 105 Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach.
 Tryb podstawowy na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

  24.01.2022 r.

25.01.2022 r.

h 10:00

 https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/c93414e0-a7cf-445a-a6df-269bb7c6c6f9
105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-2/K/2022 Świadczenie usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych dla 105. Kresowego SzWzP SPZOZ w Żarach Tryb podstawowy na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 25.02.2022 r. h 10:00 https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/81ef4bd7-df53-40df-9a8f-551833b31cfb
105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-3/K/2022 Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do 105. Kresowego SzWzP SPZOZ w Żarach Tryb podstawowy na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 11.03.2022 r. h 10:00 https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/8e7d7207-bca2-41f0-8b46-05b6e21684bf
105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-4/K/2022 Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do 105. Kresowego SzWzP SPZOZ w Żarach Tryb podstawowy na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 21.03.2022 r. h 10:00 https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/46ed7bce-aa18-461c-b8e4-99fdcd95188f
105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-6/K/2022 Wykonywanie okresowych przeglądów serwisowych pogwarancyjnych aparatury i sprzętu medycznego firmy Dräger w 105 Kresowym Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SP ZOZ w Żarach Tryb podstawowy na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

 

05.04.2022 r. h 10:00

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/0bd53917-b04a-4738-85f4-9edf137eedf9
105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-7/K/2022 Sukcesywna dostawa materiałów izotopowych do 105 Kresowego SzWzP SPZOZ w Żarach Tryb podstawowy na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 29.04.2022 r. h 10:00 https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/294b8559-86d8-4262-b9c4-5786b4e2b617
105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-8/K/2022 Świadczenie usług w zakresie ochrony fizycznej obiektów i terenów105. Kresowy SzWzP SPZOZ w Żarach Tryb podstawowy na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 20.05.2022 r. h 10:00 https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/bdea8282-6d16-4e03-9461-c34129f1bcf5
105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-11/K/2022 Dostawa zestawu do wizualizacji przytarczyc dla 105 Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach Tryb podstawowy na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 19.05.2022 r. h 10:00 https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/433fdc88-7e72-46cb-8a43-356f9a2278f3
105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-12K/2022 Sukcesywna dostawa materiałów szewnych oraz materiałów medycznych dla 105 Kresowego SzWzP SPZOZ w Żarach Tryb podstawowy na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 23.05.2022 r. h 10:00 https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/6cadddf9-ec1c-4530-982e-7deadfccc896
105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-14/K/2022 Dostawa lasera naczyniowego dla 105 Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach Tryb podstawowy na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

20.06.2022 r.

23.06.2022 r. h 10:00

24.06.2022 r. h 10:00

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/c5119103-a409-40d9-aea0-e0abca961d3f
105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-13/K/2022 Sukcesywna dostawa artykułów biurowych oraz taśm do drukarek dla 105 Kresowego SzWzP SPZOZ w Żarach Tryb podstawowy na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 27.06.2022 r. h 10:00 https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/2995c2cd-9ed0-46ef-b6c4-62111ac4bf8f
105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-15/K/2022 Sukcesywna dostawa akcesoriów do witrektomii i operacji usunięcia zaćmy dla 105. Kresowego SzWzP SPZOZ w Żarach Tryb podstawowy na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 04.07.2022 r. h 10:00 https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/1d130618-e2d1-4129-aaa0-74f396fd2b2f
105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-16/K/2022 Dostawa defibrylatora z kardiomonitorem do 105. Kresowego SzWzP SPZOZ w Żarach Tryb podstawowy na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 12.07.2022 r. h 10:00 https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/744e7f80-f3c7-4048-9a29-95a2e48d0cf9
105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-17/K/2022 Dostawa defibrylatora z kardiomonitorem do 105. Kresowego SzWzP SPZOZ w Żarach Tryb podstawowy na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

26.07.2022 r. h 10:00

27.07.2022 r. h 10:00

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/80467a4e-1cb5-4dd3-a336-951f6c2020eb
105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-18/K/2022 Sukcesywna dostawa tonerów, atramentów oraz innych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń wielofunkcyjnych dla 105 Kresowego SzWzP SPZOZ w Żarach Tryb podstawowy na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 27.07.2022 r. h 10:00 https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/d4b7c592-2303-4464-9a38-38e10cc78aa5
105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-19/K/2022 „Sukcesywna dostawa odczynników i materiałów laboratoryjnych dla 105. Kresowego SzWzP SPZOZ w Żarach” Tryb podstawowy na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 01.08.2022 r. 03.08.2022 r. h 10:00 https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/40580869-8d36-4f7a-a303-5e18d1048d80
105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-20/K/2022 Remont stolarki okiennej w ramach inwestycji budowlanej dla zadania pn.: „Adaptacja części pomieszczeń budynku nr 23 na potrzeby gabinetów specjalistycznych i apteki szpitalnej” Tryb podstawowy na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 15.09.2022 r. h 10:00 https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/81ae9607-e302-4912-abcb-e9dbed5ed544
105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-21/K/2022 Sukcesywna dostawa odczynników i materiałów laboratoryjnych dla 105  Kresowego SzWzP SPZOZ w Żarach Tryb podstawowy na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 31.08.2022 r. h 10:00  https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/2022%2FBZP%2000312018%2F01
105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-22/K/2022 Sukcesywna dostawa rękawic medycznych dla 105 Kresowego SzWzP SPZOZ w Żarach Tryb podstawowy na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 30.09.2022 r. h 10:00 https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-acde0261-38b5-11ed-9171-f6b7c7d59353
105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-23/K/2022 „Wymiana sprzętu pod RiS/PACS wraz z rozszerzeniem licencji i migracją systemów na nową platformę sprzętową dla 105 Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach” Tryb podstawowy na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 03.10.2022 r. h 10:00 https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c3e0ab87-3a4c-11ed-9171-f6b7c7d59353
105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-24/K/2022 Dostawa centrali do monitorowania pacjentów z monitorami dla 105 Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach Tryb podstawowy na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawyTryb podstawowy na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

20.10.2022

21.10.2022

24.10.2022 r. h 10:00

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-21cbea32-494b-11ed-9171-f6b7c7d59353
105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-25/K/2022 Dostawa zestawu endoskopowego dla 105 Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach Tryb podstawowy na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawyTryb podstawowy na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

20.10.2022

25.10.2022 r. h 12:00

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-84549018-4957-11ed-9171-f6b7c7d59353
105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-26/K/2022 Sukcesywna dostawa materiałów medycznych i sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla 105 Kresowego SzWzP SPZOZ w Żarach Tryb podstawowy na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

20.10.2022 r.
21.10.2022r.h 10:00

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b70d7f5d-4872-11ed-8832-4e4740e186ac
105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-27/K/2022 Dostawa aparatu USG oraz lasera CO-2 dla 105 Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach Tryb podstawowy na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 20.10.2022 21.10.2022 r. h 10:00 https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-864f63d6-4959-11ed-9171-f6b7c7d59353
105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-28/K/2022 Dostawa urządzenia do oceny stopnia uszkodzenia wątroby metodą elastograficzną  dla 105 Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach Tryb podstawowy na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

20.10.2022 r.
24.10.2022 r.h 12:00

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0d5f314b-49f9-11ed-9171-f6b7c7d59353
105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-29/K/2022 Bezgotówkowe tankowanie paliw płynnych do samochodów oraz urządzeń będących na wyposażeniu  105 Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Żarach Tryb podstawowy na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

07.11.2022

10.11.2022

14.11.2022

r. h 10:00

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f5243bef-55d9-11ed-9171-f6b7c7d59353
105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-30/K/2022 Sukcesywna dostawa różnych produktów leczniczych oraz materiałów medycznych dla 105 Kresowego SzWzP SPZOZ w Żarach Tryb podstawowy na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

07.11.2022 r. h

08.11.2022

09.11.2022 r. h

10:00

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c2e0fabe-5060-11ed-8832-4e4740e186ac
105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-31/K/2022 Wyposażeniu gabinetu okulistycznego na potrzeby 105 Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach Tryb podstawowy na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 28.10.2022 r. 02.11.2022 r. h 10:00 https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f63fd661-505e-11ed-9171-f6b7c7d59353
105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-32/K/2022 Dostawa lasera CO-2 dla 105 Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach Tryb podstawowy na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 31.10.2022 r. h 10:00 https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8fc9dcde-512e-11ed-9171-f6b7c7d59353
105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-33/K/2022 Sukcesywna dostawa gazów medycznych, dzierżawa zbiornika do  ciekłego tlenu medycznego, dzierżawa butli na gazy medyczne dla 105 Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach Tryb podstawowy na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 04.01.2022 r. h 10:00 https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d8ed3628-7fa1-11ed-94da-6ae0fe5e7159
105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-34/K/2022 Sukcesywna dostawa odczynników do badań  układu krzepnięcia  wraz z dzierżawą analizatorów dla 105 Kresowego SzWzP SPZOZ w Żarach Tryb podstawowy na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

23.12.2022

29.12.2022

r. h 10:00

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1c5f128f-7b86-11ed-94da-6ae0fe5e7159
105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-35/K/2022 Zadanie nr 7 - Sukcesywna dostawa mięsa i produktów mięsnych do 105. Kresowego SzWzP SPZOZ w Żarach Tryb podstawowy na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 23.12.2022 r. h 10:00 https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-85e637f1-7c6d-11ed-b4ea-f64d350121d2

UNIJNE

 105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-1/UE/2022  Dostawa odczynników i dzierżawa systemu zintegrowanego do wykonania badań biochemicznych i immunochemicznych wraz z analizatorami zastępczymi  Przetarg nieograniczony na podstawie art. 132 ustawy Pzp  16.02.2022 r. h 10:00  https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/0aa26ab0-6ac1-433e-a63b-634c6d531e7a
105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-2/UE/2022 Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do 105. Kresowego SzWzP SPZOZ w Żarach Przetarg nieograniczony na podstawie art. 132 ustawy Pzp

16.02.2022 r.

21.02.2022 r. h 10:00

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/88f45957-1953-4ee3-b2ea-8c1cdfcfb2e2
105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-3/UE/2022 Sukcesywna dostawa leków objętych programem lekowym  dotyczącym  leczenia umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej u osób dorosłych, którzy kwalifikują się do leczenia ogólnego i dostawa wlewu do pęcherza moczowego szczepionki BCG ze wskazaniem do stosowania leczenia nieinwazyjnego raka nabłonka pęcherza moczowego Przetarg nieograniczony na podstawie art. 132 ustawy Pzp 21.02.2022 r. h 10:00 https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/f9f5f21b-2aa8-4b05-955e-4b0127d7cf0a
105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-4/UE/ 2022 Zakup i dostawa materiałów zużywalnych na potrzeby Pracowni Hemodynamiki 105 Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach Przetarg nieograniczony na podstawie art. 132 ustawy Pzp 15.03.2022 r. h 10:00 https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/8d83c336-0ce3-4fb2-8b9a-37794df314bd
105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-5/ UE/ 2022 Zakup i dostawa materiałów opatrunkowych, obłożeń operacyjnych i inne Przetarg nieograniczony na podstawie art. 132 ustawy Pzp 04.04.2022 r. h 10:00 https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/764b0d68-3950-4ae9-8a22-4debad1ae7ee
 105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-5/ UE/ 2022 Kompleksowa dostawa gazu ziemnego obejmująca – sprzedaż i dystrybucję gazu dla potrzeb 105. Kresowego SzWzP SPZOZ w Żarach  Przetarg nieograniczony na podstawie art. 132 ustawy Pzp

19.04.2022 r. 4.05.2022 r.

h 10:00

 https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/85c35f98-11a7-4fa7-a0dc-d7df754f364a
105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-8/ UE/ 2022 Odbiór, transport odpadów medycznych pochodzących z działalności 105 Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żarach w celu przekazania ich do termicznego unieszkodliwienia.  Przetarg nieograniczony na podstawie art. 132 ustawy Pzp 11.05.2022 r. h 10:00 https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/fe348483-48e8-43d6-b714-72cd0f553f89
 105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-9/ UE/ 2022 Sukcesywna dostawa leku biologicznego Dupilumab do leczenia chorych z ciężką postacią atopowego zapalenia skóry AZS oraz leków dotyczących leczenia umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej u osób dorosłych, objętych programem lekowym

Przetarg nieograniczony na podstawie art. 132 ustawy Pzp

 

 20.06.2022 r. h 10:00  https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/32fb9483-2d20-4bfc-9ccd-03eb725de7ad
105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-10/ UE/ 2022 Dostawa implantów ortopedycznych, endoprotez i zespoleń kostnych na potrzeby Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Przetarg nieograniczony na podstawie art. 132 ustawy Pzp 28.07.2022 r. h 10:00 https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/7c050df3-abee-42ad-9231-4fa8bbe9fe95
 105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-11/ UE/ 2022 Dostawa różnych produktów leczniczych Przetarg nieograniczony na podstawie art. 132 ustawy Pzp 20.07.2022 r. h 10:00 https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/0ad10b96-d283-4c58-954c-ae4fa2a0e7a8
105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-12/ UE/ 2022 Sukcesywna dostawa środków dezynfekcyjnych oraz środków kontrastowych  dla 105 Kresowego SzWzP SPZOZ w Żarach Przetarg nieograniczony na podstawie art. 132 ustawy Pzp 04.08.2022 r. h 10:00 https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/cd58eeb8-48c8-442f-bfaa-6c627a5a6e0e
105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-13/UE/2022 Sukcesywna dostawa materiałów medycznych i sprzętu medycznego jednorazowego użytku Przetarg nieograniczony na podstawie art. 132 ustawy Pzp 30.08.2022 r. h 10:00 https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/dd9ffb31-8362-482f-9e48-b7dacff78752
105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-14/UE/2022 Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do 105. Kresowego SzWzP SPZOZ w Żarach Przetarg nieograniczony na podstawie art. 132 ustawy Pzp 26.10.2022 r. h 10:00 https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4463f859-37f9-11ed-9171-f6b7c7d59353
105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-15/UE/2022 Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do 105. Kresowego SzWzP SPZOZ w Żarach Przetarg nieograniczony na podstawie art. 132 ustawy Pzp

08.12.2022 r.

14.12.2022 r.h 10:00

 informacja o awarii systemu (pobierz)

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4d7bf123-5ab2-11ed-8832-4e4740e186ac

105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-17/UE/2022 Dostawa odczynników i dzierżawa analizatora z modułem biochemicznym i immunochemicznym Przetarg nieograniczony na podstawie art. 132 ustawy Pzp 17.01.2023r.h 10:00  https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-945f014b-7a06-11ed-b4ea-f64d350121d2
105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-16/UE/2022 Bezgotówkowe tankowanie paliw płynnych do samochodów oraz urządzeń będących na wyposażeniu  105 Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Żarach Przetarg nieograniczony na podstawie art. 132 ustawy Pzp 22.12.2022 r. h 10:00 https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6627f69d-696d-11ed-aea3-5a7c432eaced
105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-18/UE/2022 „Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do 105. Kresowego SzWzP SPZOZ w Żarach Zamówienie z wolnej ręki art. 214 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp 20.12.2022 r. h 10:00 https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-18aaa2a6-7c5a-11ed-94da-6ae0fe5e7159

 

 Wytworzył Tomasz Bryjak  14 stycznia 2022, 09:22 
 Wprowadził Tomasz Bryjak 14 stycznia 2022, 09:22  
Zmodyfikował Maria Patrzylasl 27 grudnia 2022, 09:40