Konkursy - rok 2021

 

KOMENDANT

105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ

ul. Domańskiego 2, 68-200 Żary

 

Status: zakończony

22.12.2021r.

ogłasza konkurs

zadanie nr 1 - udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę  w dziedzinie kardiologii posiadającego tytuł samodzielnego operatora, wykonującego samodzielne zabiegi z zakresu kardiologii interwencyjnej, pełniącego dyżury hemodynamiczne oraz sprawującego opiekę nad pacjentami w Pracowni Hemodynamiki.

zadanie nr 2 - Kierowanie Pracownią Hemodynamiki

Nazwa pliku
Pliki
Ogłoszenie

Załączniki

Format ZIP: POBIERZ

Wynik  POBIERZ
 
Status: zakończony

22.12.2021r.

ogłasza konkurs

na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie świadczeń realizowanych przez technika elektroradiologii  w Pracowni Hemodynamiki  na rzecz pacjentów 105. KSWzP SPZOZ w Żarach.

 

Nazwa pliku
Pliki
Ogłoszenie

Załączniki

Format ZIP: POBIERZ

Wynik  POBIERZ

 

 

Status: zakończony

22.12.2021r.

ogłasza konkurs

na wykonywanie świadczeń pielęgniarskich w Pracowni Hemodynamiki  na rzecz pacjentów 105. KSWzP SPZOZ w Żarach.

 

Nazwa pliku
Pliki
Ogłoszenie

Załączniki

Format ZIP: POBIERZ

Wynik  POBIERZ

 

Status: zakończony

17.12.2021r.

ogłasza konkurs

zadanie nr 1 - udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie procedur i badań wykonanych w Zakładzie Medycyny Nuklearnej oraz jednoczesne pełnienie obowiązków kierownika Zakładu Medycyny Nuklearnej i Poradni Medycyny Nuklearnej

zadanie nr 2 - udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę chorób wewnętrznych w zakresie pełnienia dyżurów medycznych w Oddziale Chorób Wewnętrznych z pododdziałem Gastroenterologicznym, Reumatologicznym i Chorób Metabolicznych

zadanie nr 3 – udzielani świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie porad/konsultacji w Poradni położniczo – ginekologicznej w 105. SzWzP SPZOZ w filii Żagań ul. Żelazna 1 a ,

zadanie nr 4 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie konsultacji specjalistycznych pacjentów hospitalizowanych w Oddziale Neurologicznym i Oddziale Udarowym z pododdziałem Rehabilitacji Udarowej

zadanie nr 5 - udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie badań bronchoskopii inwazyjnej (EBUS – TBNA) , aktywnego szkolenia personelu medycznego dotyczącego przeprowadzenia badań oraz udzielanie konsultacji torakochirurgicznych pacjentom Szpitala.

Nazwa pliku
Pliki
Ogłoszenie

Załączniki

Format ZIP: POBIERZ

Wynik POBIERZ
Status: zakończony

13.10.2021r.

ogłasza konkurs

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

zadanie nr 1 - udzielanie całodobowych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu przez lekarza specjalistę ortopedii i traumatologii narządu ruchu oraz jednoczesnym pełnieniem obowiązków kierownika oddziału w Oddziale Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu z Pododdziałem Chirurgii Ogólnej w 105. Kresowym Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SP ZOZ w Żarach

zadanie nr 2 - udzielanie całodobowych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu przez lekarza specjalistę ortopedii i traumatologii narządu ruchu lub lekarza będącego w trakcie specjalizacji z dziedziny ortopedii i traumatologii narządu ruchu w Oddziale Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu z Pododdziałem Chirurgii Ogólnej Szpitala

zadanie nr 3 - udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu w Poradni chirurgii urazowo – ortopedycznej

Nazwa pliku
Pliki
Ogłoszenie

Załączniki

Format ZIP: POBIERZ

Wynik  POBIERZ
 
Status: zakończony

18.08.2021r.

ogłasza konkurs

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

zadanie nr 1 - udzielanie stacjonarnych i całodobowych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie kardiologii przez lekarza specjalistę kardiologii i pełnienie obowiązków kierownika oddziału w Oddziale Kardiologicznym i Oddziale Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego

zadanie nr 2 - udzielanie stacjonarnych i całodobowych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie kardiologii przez lekarza specjalistę kardiologii lub lekarza będącego w trakcie specjalizacji w dziedzinie kardiologii w Oddziale Kardiologicznym i Oddziale Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego

zadanie nr 3 - udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie kardiologii w Poradni Kardiologicznej w Żarach i fili w Żagań.

Nazwa pliku
Pliki
Ogłoszenie

Załączniki

Format ZIP: POBIERZ

Wynik POBIERZ
 
Status: zakończony

18.08.2021r.

ogłasza konkurs

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

zadanie nr 1 - udzielanie stacjonarnych i całodobowych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób wewnętrznych przez lekarza specjalistę chorób wewnętrznych i pełnienie obowiązków kierownika oddziału w Oddziale Chorób Wewnętrznych z pododdziałem Gastroenterologicznym, Reumatologicznym i Chorób Metabolicznych

zadanie nr 2 - udzielanie stacjonarnych i całodobowych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób wewnętrznych przez lekarza specjalistę chorób wewnętrznych lub lekarza będącego w trakcie specjalizacji w dziedzinie chorób wewnętrznych w Oddziale Chorób Wewnętrznych z pododdziałem Gastroenterologicznym, Reumatologicznym i Chorób Metabolicznych

zadanie nr 3 - udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie reumatologii w Poradni reumatologicznej w Żarach 

zadanie nr 4 – udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie gastroenterologii w Poradni gastroenterologicznej w Żarach i filii Żagań oraz wykonywanie badań w Pracowni endoskopowej

zadanie nr 5 – udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji onkologicznych

Nazwa pliku
Pliki
Ogłoszenie

Załączniki

Format ZIP: POBIERZ

Wynik POBIERZ
 
Status: zakończony

21.07.2021r.

ogłasza konkurs

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dermatologii

Nazwa pliku
Pliki
Ogłoszenie

Załączniki

Format ZIP: POBIERZ

Wynik POBIERZ

 

Status: zakończony

21.07.2021r.

ogłasza konkurs

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie otolaryngologii

Nazwa pliku
Pliki
Ogłoszenie

Załączniki

Format ZIP: POBIERZ

Wynik POBIERZ

 

Status: zakończony

15.07.2021r.

ogłasza konkurs

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie

Zadanie nr 1 leczenia neowaskularnej ( wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanej z wiekiem (AMD) w poradni okulistycznej – (8514300-3 – usługi ambulatoryjne , 85121200-5 specjalistyczne usługi medyczne). Zadanie nr 2 wykonywanie przez Przyjmującego zamówienie procedur medycznych z zakresu chirurgii oka – operacje zaćmy.

Zadanie nr 3 realizacja procedur medycznych obejmujących diagnostykę i leczenie w zakresie schorzeń okulistycznych w trybie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Zadanie nr 4 wykonanie przez Przyjmującego zamówienie procedur medycznych w zakresie schorzeń okulistycznych w trybie ambulatoryjnym w ramach Pracowni Laseroterapii i Laserowej Tomografii Komputerowej OCT)

Nazwa pliku
Pliki
Ogłoszenie

Załączniki

Format ZIP: POBIERZ

Wynik POBIERZ
 
Status: zakończony

14.06.2021r.

ogłasza konkurs

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii przez lekarzy i psychologów

Nazwa pliku
Pliki
Ogłoszenie

Załączniki

Format ZIP: POBIERZ

Wynik POBIERZ
Status: zakończony

14.06.2021r.

ogłasza konkurs

na udzielanie całodobowych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii dla lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii lub lekarza w trakcie specjalizacji z dziedziny psychiatrii w Oddziale Psychiatrycznym z Pododdziałem Leczenia Zaburzeń Nerwicowych i Stresu Bojowego i innych komórek organizacyjnych Szpitala

Nazwa pliku
Pliki
Ogłoszenie

Załączniki

Format ZIP: POBIERZ

Wynik POBIERZ
Status: zakończony

14.06.2021r.

ogłasza konkurs

na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie diabetologii w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

Nazwa pliku
Pliki
Ogłoszenie

Załączniki

Format ZIP: POBIERZ

Wynik POBIERZ
Status: zakończony

14.06.2021r.

ogłasza konkurs

na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w Poradni Lekarza POZ dla dorosłych i dzieci w 105.Kresowym Szpitalu Wojskowym z Przychodnia Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Żarach

Nazwa pliku
Pliki
Ogłoszenie

Załączniki

Format ZIP: POBIERZ

Wynik  POBIERZ
Status: zakończony

14.06.2021r.

ogłasza konkurs

na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie chirurgii ogólnej i chirurgii onkologicznej

Nazwa pliku
Pliki
Ogłoszenie

Załączniki

Format ZIP: POBIERZ

Wynik  POBIERZ

 

Status: zakończony

14.06.2021r.

ogłasza konkurs

na udzielanie zamówienia na świadczenie usług medycznych w zakresie otolaryngologii

Nazwa pliku
Pliki
Ogłoszenie

Załączniki

Format ZIP: POBIERZ

Wynik  POBIERZ

 

Status: zakończony

14.06.2021r.

ogłasza konkurs

DLA:

RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH, PIELĘGNIAREK SYSTEMU NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

1. W zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w rodzaju ratownictwo medyczne w Oddziale Pomocy Doraźnej w obrębie rejonu operacyjnego ( Żagań, Szprotawa, Iłowa, Żary, Trzebiel, Lubsko) oraz w obrębie wewnętrznego transportu sanitarnego w zakresie pełnienia dyżurów medycznych przez ratowników medycznych, ratowników medycznych-kierowców. (zadanie Nr 1)

2. W zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w rodzaju ratownictwo medyczne w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Izbą Przyjęć w Żarach w obrębie wewnętrznego transportu sanitarnego w zakresie pełnienia dyżurów medycznych przez ratowników medycznych, ratowników medycznych-kierowców. (zadanie Nr 2)

3. W zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w rodzaju ratownictwo medyczne w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym , oraz wewnętrznego transportu sanitarnego w zakresie pełnienia dyżurów medycznych przez pielęgniarki. (zadanie nr 3 )

4. W zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w rodzaju ratownictwo medyczne w Oddziale Pomocy Doraźnej oraz w obrębie wewnętrznego transportu sanitarnego w zakresie pełnienia dyżurów medycznych przez pielęgniarki. (zadanie nr 4 )

5. W zakresie koordynowania pracą pielęgniarek, ratowników, sekretarek medycznych i personelu pomocniczego wraz z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale ratunkowym przez pielęgniarkę systemu ( zadanie nr 5)

6. W zakresie koordynowania średnim personelem medycznym w Oddziale pomocy Doraźnej przez pielęgniarkę systemu ( zadanie nr 6)

Nazwa pliku
Pliki
Ogłoszenie

Załączniki

Format ZIP: POBIERZ

Wynik POBIERZ

 

Status: zakończony

10.06.2021r.

ogłasza konkurs

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia konkursu:

Zadanie nr 1 – udzielania całodobowych świadczeń zdrowotnych przez lekarza systemu w rozumieniu ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 08.09.2006 r. w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Izbą Przyjęć 105 KSzWzP – SPZOZ w Żarach

Zadanie nr 2 – na pełnienie dyżurów medycznych przez lekarza po drugim roku szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie zgodnej z wymogami określonymi w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 08.09.2006 r. w SOR 105. KSzWzP- SPZOZ w Żarach

Zadanie nr 3 - kierowanie i nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z Izbą Przyjęć 105.KSzWzP – SPZOZ w Żarach w ramach zadań lekarza systemu

Nazwa pliku
Pliki
Ogłoszenie

Załączniki

Format ZIP: POBIERZ

Wynik POBIERZ
Status: zakończony

09.06.2021r.

ogłasza konkurs

1. W zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w rodzaju ratownictwo medyczne w Oddziale Pomocy Doraźnej – w specjalistyczny zespole wyjazdowym w Żaganiu i w Żarach w zakresie pełnienia dyżurów medycznych przez lekarzy systemu. ( zadanie nr 1)

2. W zakresie kierowania i zarządzania Oddziałem Pomocy Doraźnej przez lekarza systemu ( zadanie nr 2)

Nazwa pliku
Pliki
Ogłoszenie

Załączniki

Format ZIP: POBIERZ

Wynik POBIERZ
Status: zakończony

29.03.2021r.

ogłasza konkurs

na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielanej w warunkach ambulatoryjnych

Nazwa pliku
Pliki
Ogłoszenie

Załączniki

Format ZIP: POBIERZ

Wynik POBIERZ
Status: zakończony

29.03.2021r.

ogłasza konkurs

na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w Poradni Lekarza POZ dla dorosłych i dzieci

Nazwa pliku
Pliki
Ogłoszenie

Załączniki

Format ZIP: POBIERZ

Wynik POBIERZ
Status: zakończony

26.03.2021r.

ogłasza konkurs

na udzielanie świadczeń w zakresie radiologii

Nazwa pliku
Pliki
Ogłoszenie

Załączniki

Format ZIP: POBIERZ

Wynik POBIERZ
 
 
Status: zamknięty

22.03.2021r.

ogłasza konkurs

na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w Pododdziale Urologii Oddziału Chirurgii Ogólnej oraz w Poradni Urologicznej

Nazwa pliku
Pliki
Ogłoszenie

Załączniki

Format ZIP: POBIERZ

Zmiana terminu składania ofert POBIERZ
Wynik POBIERZ
Status: zakończony

22.03.2021r.

ogłasza konkurs

na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w Oddziale Pulmonologii z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych oraz w Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc

Nazwa pliku
Pliki
Ogłoszenie

Załączniki

Format ZIP: POBIERZ

Zmiana terminu składania ofert POBIERZ
Wynik POBIERZ
Status: zakończony

22.03.2021r.

ogłasza konkurs

na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w Gabinetach Specjalistycznych

Nazwa pliku
Pliki
Ogłoszenie

Załączniki

Format ZIP: POBIERZ

Wynik POBIERZ
Status: zakończony

22.03.2021r.

ogłasza konkurs

na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie ortopedii w Oddziale Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu oraz w Poradnii Ortopedycznej

Nazwa pliku
Pliki
Ogłoszenie

Załączniki

Format ZIP: POBIERZ

Zmiana terminów składania ofert POBIERZ
Wynik POBIERZ
Status: zakończony

22.03.2021r.

ogłasza konkurs

na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie neurologii w Oddziale Neurologii, Oddziale Udarowym z Pododdziałem Rehabilitacji Udarowej oraz w Poradnii Neurologicznej

Nazwa pliku
Pliki
Ogłoszenie

Załączniki

Format ZIP: POBIERZ

Zmiana terminu składania ofert POBIERZ
Wynik POBIERZ
Status: zakończony

22.03.2021r.

ogłasza konkurs

na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie otolaryngologii w Oddziale Otolaryngologii z Pododdziałem Okulistyki oraz w Poradnii Otolaryngologicznej

Nazwa pliku
Pliki
Ogłoszenie

Załączniki

Format ZIP: POBIERZ

Zmiana terminu składania ofert POBIERZ
Wynik POBIERZ
Status: zakończony

22.03.2021r.

ogłasza konkurs

na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie kardiologii w Oddziale Kardiologii oraz w Poradnii Kardiologicznej

Nazwa pliku
Pliki
Ogłoszenie

Załączniki

Format ZIP: POBIERZ

Zmiana terminu składania ofert POBIERZ
Wynik POBIERZ
Status: zakończony

22.03.2021r.

ogłasza konkurs

na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej w Oddziale Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Urologii i Chirurgii Onkologicznej oraz w Poradnii Chirurgicznej

Nazwa pliku
Pliki
Ogłoszenie

Załączniki

Format ZIP: POBIERZ

Zmiana terminu składania ofert POBIERZ
Wynik POBIERZ
Status: zakończony

22.03.2021r.

ogłasza konkurs

na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w siedzibie 105.Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żarach przez indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie
w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego Udarowej

Nazwa pliku
Pliki
Ogłoszenie

Załączniki

Format ZIP: POBIERZ

Zmiana terminu składania ofert POBIERZ
Wynik  
Status: zakończony

15.03.2021r.

ogłasza konkurs

na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez fizjoterapeutów w zakresie rehabilitacji na rzecz pacjentów Oddziału Neurologicznego i Oddziału Udarowego z Pododdziałem Rehabilitacji Udarowej

Nazwa pliku
Pliki
Ogłoszenie

Załączniki

Format ZIP: POBIERZ

Wynik POBIERZ
 
Status: zakończony

15.03.2021r.

ogłasza konkurs

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie logopedii w Oddziale Neurologicznym i Oddziale Udarowym z Pododdziałem Rehabilitacji Udarowej

Nazwa pliku
Pliki
Ogłoszenie

Załączniki

Format ZIP: POBIERZ

Wynik POBIERZ
 
Status: zakończony

15.03.2021r.

ogłasza konkurs

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychologii w Oddziale Neurologicznym i Oddziale Udarowym z Pododdziałem Rehabilitacji Udarowej

Nazwa pliku
Pliki
Ogłoszenie

Załączniki

Format ZIP: POBIERZ

Wynik POBIERZ
 
Status: zakończony

15.03.2021r.

ogłasza konkurs

na udzielanie całodobowych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie elektroradiologii w Pracowni Diagnostyki Obrazowej na rzecz pacjentów Szpitala przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie elektroradiologii

Nazwa pliku
Pliki
Ogłoszenie

Załączniki

Format ZIP: POBIERZ
Wynik POBIERZ
 

 

Status: zakończony

05.03.2021r.

ogłasza konkurs

na dzierżawę gruntu z przeznaczeniem na prowadzenie działalności w zakresie zainstalowania i obsługi automatycznego systemu parkowania

Nazwa pliku
Pliki
Ogłoszenie
POBIERZ - nieaktualne

Załączniki

Format ZIP: POBIERZ - nieaktualne

Format ZIP: POBIERZ
Wynik POBIERZ
 
 

 

 

 

Wytworzył: Mariola Majewska (15 stycznia 2018, 15:38)
Wprowadził: Bartosz Podstawa (05 marca 2021, 14:20)
Zmodyfikował: Bartosz Podstawa (20 września 2022, 08:05)