ZAMÓWIENIA USTAWOWE - ROK 2021


Nazwa i nr postępowania

Tryb

Ogłoszenia

Termin składania ofert

Dokumenty zamówienia

Informacje, zawiadomienia

Wynik

Zamówienia ustawowe

Świadczenie usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych dla 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach

105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-1-K-2021

Podstawowy art. 275 pkt 2 PZP

23.02.2021 r. ogłoszenie o zamówieniu

2.03.2021 r. ogłoszenie o zmianie

03.03.2021 r.
h: 12:00

05.03.2021 r
h: 12:00

SWZ

Zmiana treści SWZ 1.03

Odpowiedzi na pytania i Zmiana treści SWZ 2.03

Kwota 5.03

Informacja po otwarciu

Ogłoszenie 11.03

Ogłoszenie o wyniku postępowania 23.03

Sukcesywna dostawa leków objętych programem lekowym  dotyczącym  leczenia umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej u osób dorosłych, którzy kwalifikują się do leczenia ogólnego i dostawa wlewu do pęcherza moczowego szczepionki BCG ze wskazaniem do stosowania leczenia nieinwazyjnego raka nabłonka pęcherza moczowego

105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-2/K/2021

Podstawowy art. 275 pkt 1 PZP

03.03.2021 r. ogłoszenie o zamówieniu

11.03.2021 r. h: 12:00

12.03.2021 r. h: 12:00

SWZ

Odpowiedzi na pytania i Zmiana treści SWZ 9.03

Kwota 12.03

Informacja po otwarciu

Ogłoszenie 18.03

Ogłoszenie o wyniku postępowania 21.04

Sukcesywna dostawa preparatów do diagnostyki bakteriologicznej                        105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-3/K/2021 Podstawowy art. 275 pkt 1 PZP

04.03.2021

ogłoszenie o zamówieniu

10.03.2021

ogłoszenie o zmianie

12.03.2021 r. h: 12:00

15.03.2021 r. h: 12:00

SWZ

 Odpowiedzi na pytania i Zmiana treści SWZ 10.03

Kwota 15.03

Informacja po otwarciu

 Ogłoszenie 18.03

Ogłoszenie o wyniku postępowania 08.04

 Dostawa materiałów opatrunkowych
105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-1/UE/2021

Przetarg nieograniczony art. 132  PZP

 12.03.2021
ogłoszenie o zamówieniu

02.04.2021 ogłoszenie zmian

07.04.2021 ogłoszenie zmian

 09.04.2021 r.
h: 12:00

13.04.2021 r.
h: 12:00

 SWZ

SWZ-modyfikacja 1

 Odpowiedzi na pytania i Zmiana treści SWZ 2.04

Odpowiedzi na pytania 6.04

Kwota 13.04

Informacja po otwarciu

  Unieważnienie części 2

Ogłoszenie dla części 1, 5, 6, 11 i 15

Ogłoszenie dla części 4,7,13,16,17 i 18

Ogłoszenie dla części 3,8,9,10,12,14,19

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zmówienia 04.06

Sukcesywna dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów     
105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-4/K/2021
Podstawowy art. 275 pkt 1 PZP

25.03.2021

ogłoszenie o zamówieniu

02.04.2021r. h: 09:00 SWZ

 Odpowiedzi na pytania

kwota 02.04

Informacja po otwarciu

 Unieważnienie części 3

Ogłoszenie 07.04

Ogłoszenie o wyniku postępowania 21.04

Dostawa implantów ortopedycznych ,endoprotez i zespoleń kostnych na potrzeby oddziału ortopedycznego
105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-4/UE/2021
Przetarg nieograniczony art. 132  PZP ogłoszenie o zamówieniu 05.05.2021 r. h: 12:00 SWZ

Odpowiedzi na pytania i Zmiana treści SWZ 21.04

Odpowiedzi na pytania i Zmiana treści SWZ 23.04

Kwota 05.05

Informacja po otwarciu

 Unieważnienie części 7, 19, 24 i 26

Ogłoszenie o wyniku postępowania 14.05

Ogłoszenie  01.06

Sukcesywna dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów     
105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-5K/2021
Podstawowy art. 275 pkt 1 PZP ogłoszenie o zamówieniu 15.04.2021 r. h: 09:00 SWZ

 Odpowiedzi na pytania

Kwota 15.04

Informacja po otwarciu

Ogłoszenie  15.04

Ogłoszenie o wyniku postępowania 21.04

Dostawa rękawic medycznych
105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-3/UE/2021

Przetarg nieograniczony art. 132  PZP 12.04.2021
ogłoszenie o zamówieniu
12.05.2021 r. h: 12:00 SWZ

 Kwota 12.05

Informacja po otwarciu

 Ogłoszenie część 1 21.05

Ogłoszenei częśc 2 21.05

Ogłoszenie o udzieleniu zmówienia 04.06

Odbiór, transport odpadów medycznych pochodzących z działalności 105.Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Żarach w celu przekazania ich do termicznego unieszkodliwienia
105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-5/UE/2021
Przetarg nieograniczony art. 132  PZP ogłoszenie o zamówieniu 13.05.2021 r. h: 09:00 SWZ

  Odpowiedzi na pytania

Kwota 13.05

nformacja po otwarciu

 Ogłoszenie  18.05

Ogłoszenie 18.05 (sprostowanie)

Sukcesywna dostawa materiałow izotopowych     
105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-6K/2021
Podstawowy art. 275 pkt 1 PZP ogłoszenie o zamówieniu 28.04.2021 r. h: 09:00 SWZ

 Odpowiedzi na pytania i Zmiana treści SWZ 23.04

Kwota 28.04

Informacja po otwarciu

 Ogłoszenie 28.04

Ogłoszenie-sprostowanie 04.05

Ogłoszenie o wyniku postępowania 13.05

Świadczenie usług w zakresie ochrony fizycznej obiektów i terenów 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach
105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-7K/2021
Podstawowy art. 275 pkt 1 PZP

ogłoszenie o zamówieniu

07.05.2021 r.

ogłoszenie zmian

10.05.2021 r.

ogłoszenie zmian

10.05.2021 r. h: 09:00

11.05.2021 r.  h: 09:00

13.05.2021 r.  h: 09:00

SWZ

 Odpowiedzi na pytania i Zmiana treści SWZ

Odpowiedzi na pytania i Zmiana treści SWZ 10.05

Kwota 13.05

Informacja po otwarciu

 Ogłoszenie 02.06

Ogłoszenie o wyniku postępowania 17.06

Dostawa ambulansu sanitarnego z wyposażeniem 105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-8/K/2021 Podstawowy art. 275 pkt 1 PZP

ogłoszenie o zamówieniu

19.05.2021 r.
ogłoszenie zmian

21.05.2021 r.
h: 10:00

24.05.2021 r.
h: 10:00

SWZ

PPU-MOD1

 Odpowiedzi na pytania i Zmiana treści SWZ 19.05

Kwota 24.05

Informacja po otwarciu 24.05

 Unieważnienie 10.06

Ogłoszenie o wyniku 14.06

Dostawa sprzętu i aparatury medycznej 105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-9/K/2021 Podstawowy art. 275 pkt 1 PZP

ogłoszenie o zamówieniu
19.05.2021 r.
ogłoszenie zmian 25.05.2021 r.
ogłoszenie zmian
01.06.2021 r.

28.05.2021 r.
h: 10:00

02.06.2021 r.
h: 10:00

07.06.2021 r.
h: 10:00

SWZ

ZAŁ.2.3-MOD1

 Zmiana terminu składania ofert

Odpowiedzi na pytania i Zmiana treści SWZ 01.06

Kwota 07.06

Informacja po otwarciu ofert 7.06

  Ogłoszenie 10.06

Ogłoszenie o wyniku postępowania 21.06

Dostawa stacji diagnostycznej z oprogramowaniem oraz modułu wykonywania badańkardiologicznych do 80 rzędowego systemu tomografii komp[uterowej 105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-10/K/2021 Podstawowy art. 275 pkt 1 PZP

ogłoszenie o zamówieniu

31.05.2021 r.

08.06.2021 r.
h: 10:00

11.06.2021 r.
h: 10:00

SWZ

ZAŁ 4 PPU-MOD1

 Odpowiedzi na pytania i Zmiana treści SWZ 04.06

Zmiana terminu składania ofert

Odpowiedzi na pytania i Zmiana treści SWZ 08.06

Kwota 11.06

Informacja po otwarciu11.06

 Ogłoszenie o unieważnieniu 14.06

Ogłoszenie o wyniku postępowania 14.06

Dostawa różnych produktów leczniczych
105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-6/UE/2021
Przetarg nieograniczony art. 132  PZP ogłoszenie o zamówieniu 04.06.2021 r. 02.07.2021 r.
h 10:00
SWZ

 Odpowiedzi na pytania i Zmiana treści SWZ 14.06

Odpowiedzi na pytania i Zmiana treści nr 2 SWZ 17.06

Odpowiedzi na pytania i Zmiana treści nr 3 SWZ 24.06

 Kwota 02.07

Informacja po otwarciu 02.07

 Ogłoszenie o wyborze cz.9,10,12,13,14,15,16,18,19 i unieważnieniu cz. 8  13.07

Ogłoszenie o wyborze cz.1,2,3,5,6,7,11,17   04.08

Unieważnienie części 4, 05.08.21r

Ogłoszenie o udzieleniu zmówienia 11.08

Unieważnienie czynności wyboru13.08

Unieważnienie, 13.08.

Ogłoszenie o wyniku postępowania 27.08

Sukcesywna dostawa akcesoriów do witrektomii i operacji usunięcia zaćmy
105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-11K/2021
Podstawowy art. 275 pkt 1 PZP ogłoszenie o zamówieniu 17.06.2021 r.
h 09:00
SWZ

 Odpowiedzi na pytania i Zmiana treści SWZ 14.06

Kwota 17.06

Informacja po otwarciu ofert 17.06

 Wynik 26.07

Ogłoszenie o wyniku postępowania 03.08

 Dostawa implantów ortopedycznych i materiałów medycznych 
105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-12K/2021
Podstawowy art. 275 pkt 1 PZP ogłoszenie o zamówieniu 18.06.2021 r.
h 09:00
SWZ

 Odpowiedzi na pytania i Zmiana treści SWZ 15.06

Kwota 18.06

Informacja po otwarciu ofert 18.06

 Ogłoszenie o wyborze cz.1,4,5,6 i unieważnieniu cz. 2,3  21.06

Ogłoszenie o wyniku 13.07

Sukcesywna dostawa leków objętych programem lekowym dotyczącym leczenia umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej u osób dorosłych, którzy kwalifikują się do leczenia ogólnego  105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-7/UE/2021 Przetarg nieograniczony art. 132  PZP ogłoszenie o zamówieniu 15.06.2021 r. 13.07.2021 r.
h 10:00
SWZ

 Odpowiedzi na pytania i Zmiana treści nr 1 SWZ 18.06

Kwota 13.07

Informacja po otwarciu ofert 13.07

 Wynik 16.07

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Dostawa ambulansu sanitarnego z wyposażeniem

105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-13/K/2021

 Podstawowy art. 275 pkt 1 PZP

 ogłoszenie o zamówieniu

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 24.06.2021 r.

 25.06.2021 r. h:10:00

30.06.2021 r. h 10:00

 SWZ

 Odpowiedzi na pytania 22.06

Zmiana terminu 24.06

 Kwota 30.06

Informacja po otwarciu ofert 30.06

 Wynik 01.07

Ogłoszenie o wyniku 12.07

Ogłoszenie o wykonaniu umowy 10.09

Dostawa stacji diagnostycznej z oprogramowaniem oraz modułu wykonywania badań kardiologicznych do 80 rzędowego systemu tomografii komputerowej 105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-14/K/2021 Podstawowy art. 275 pkt 1 PZP ogłoszenie o zamówieniu 29.06.2021 r. h:10:00 SWZ

 Kwota 29.06

Informacja po otwarciu ofert 29.06

Wynik 01.07

Ogłoszenie o wyniku postępowania 30.07

 Dostawa podłoży, odczynników i testów dla pracowni bakteriologii wraz z dzierżawą analizatora do identyfikacji drobnoustrojów i oznaczania wrażliwości na antybiotyki i analizatora do posiewów krwi i płynów ustrojowych 105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-15/K/2021 Podstawowy art. 275 pkt 1 PZP

ogłoszenie o zamówieniu

ogłoszenie zmian

13.07.2021 r. h:09:00

15.07.2021 r. h:09:00

SWZ

 Odpowiedzi na pytania i Zmiana treści nr 1 SWZ 08.07

 Kwota 15.07

Informacja po otwarciu ofert 15.07

  Wynik 19.07

Ogłoszenie o wyniku 27.07

Dostawa różnych artykułów biurowych oraz taśm do drukarek do identyfikacji pacjentów dla 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach 105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-18/K/2021

Podstawowy art. 275 pkt 1 PZP

ogłoszenie o zamówieniu

ogłoszenie zmian

19.07.2021 r. h: 10:00

21.07.2021 r. h 10:00

SWZ

formularz ofertowy - modyfikacja

Odpowiedzi na pytania i Zmiana treści nr 1 SWZ 16.07

Kwota 21.07

Informacja po otwarciu ofert 21.07

  Wynik 23.07

Ogłoszenie o wyniku 03.08.

Objęcie nadzorem autorskim modułów Oprogramowania Aplikacyjnego AMMS i InfoMedica105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-16/K/2021 art. 305 pkt 1 w związku z art. 214 ust. 1 pkt 1) lit. a) PZP ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy 19.07.2021 r. h: 12:00  Ogłoszenie o wyniku 25.08
Sukcesywna dostawa środków dezynfekcyjnych, materiałów do sterylizacji, środków kontrastowych oraz implantów ortopedycznych 105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-17/K/2021 Podstawowy art. 275 pkt 1 PZP

ogłoszenie o zamówieniu

ogłoszenie zmian 26.07.2021 r.

ogłoszenie zmian 28.07.2021 r.

ogłoszenie zmian 02.08.2021 r.

28.07.2021 r. h 10:00

30.07.2021 r. h 10:00

04.08.2021 r. h 10:00

06.08.2021 r. h 10:00

SWZ

 Zmiana terminu 26.07

Zmiana terminu 28.07

Odpowiedzi na pytania i Zmiana treści SWZ 30.07

Odpowiedzi na pytania nr2 02.08.

Odpowiedzi na pytania nr3 02.08.

 Kwota 06.08

Informacja po otwarciu ofert 06.08

  Unieważnienie częsci 3 i 11  16.08

Ogłoszenie o wyborze cz.2,4,10,12  16,08.

Informacja korekta 17.08

Ogłoszenie o wyborze cz.1 25.08.

Ogłoszenie o wyniku postępowania 24.09.

Sprzedaż energii elektrycznej dla 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Żarach 105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-8/UE/2021 Przetarg nieograniczony art. 132  PZP

ogłoszenie o zamówieniu

ogłoszenie zmian 03.08

17.08.2021 r. h 10:00 SWZ

 Odpowiedzi na pytania i Zmiana treści SWZ 03.08

Odpowiedzi na pytania i Zmiana treści SWZ 05.08

Kwota 17.08

Informacja po otwarciu ofert 17.08

 Wynik 19.08

 Unieważnienie 13.09

Dostawa urządzenia do miechanicznej kompresji klatki piersiowej 105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-19/K/2021 Podstawowy art. 275 pkt 1 PZP ogłoszenie o zamówieniu 05.08.2021 r. h 10:00 SWZ

 Odpowiedzi na pytania  02.08.

Kwota 05.08.

Informacja po otwarciu ofert 05.08.

  Wynik 09.08
Sukcesywna dostawa materiałów medycznych i sprzętu medycznego jednorazowego użytku 105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-9/UE/2021 Przetarg nieograniczony art. 132  PZP ogłoszenie o zamówieniu 27.08.2021 r. h 10:00

SWZ

SWZ zmiana 18.08

formularz oferty zmiana 19.08

formularze asortymentowo -cenowe modyfikacja nr 2 dla zadania 21

  Odpowiedzi na pytania 18.08.

Kwota 27.08.

Informacja po otwarciu ofert 27.08

 Wynik 01.09

Ogłoszenie o wyborze cz.34 06.09.21

Ogłoszenie o wyborze 13.09

Ogłoszenie o wyborze 16.09.

Ogłoszenie o wyborze 22.09.

Ogłoszenie o wyniku postępowania 05.10

Dostawa różnych produktów leczniczych, środków do dezynfekcji oraz narzędzi do laparoskopii i materiałów medycznych  105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-10/UE/2021 Przetarg nieograniczony art. 132  PZP ogłoszenie o zamówieniu 20.09.2021 r. h 10:00

SWZ

formularz oferty zmiana 31.08

SWZ ZMIANA 10.09

Odpowiedzi na pytania 31.08.

Odpowiedzi na pytania 10.09.

Kwota 20.09.

 Informacja po otwarciu ofert 20.09

 Wynik 23.09

Ogłoszenie o wyborze 04.10

Ogłoszenie o wyborze 06.10

Dostawa odczynników laboratoryjnych 105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-20/K/2021 Podstawowy art. 275 pkt 1 PZP ogłoszenie o zamówieniu 03.09.2021 r. h 10:00 SWZ

  Odpowiedzi na pytania 31.08.

Kwota 3.09.

Informacja po otwarciu ofert 03.09

 Wynik 06.09

Ogłoszenie o wyniku 29.09

 „Zakup nowoczesnego angiografu do pracowni hemodynamiki wraz z demontażem starego i adaptacją pomieszczenia” 105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-11/UE/2021  Przetarg nieograniczony art. 132  PZP https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/bd713983-ebdf-4524-9467-f515ed996a56 28.10.2021 r. h 10:00  x  x  x
Dostawa rękawic medycznych
105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-13/UE/2021
Przetarg nieograniczony art. 132  PZP https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/ba550855-1c2a-40d1-b7f6-c3d02425ac01 29.10.2021 r. h 10:00 x x x
„Sprzedaż energii elektrycznej dla 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Żarach przez okres 4 miesięcy”

105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-21/K/2021

 Zamówienie z wolnej ręki art. 305 pkt 1 w związku z art. 214 ust. 1 pkt 5) ustawy PZP https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/920e0e71-976d-4c13-a470-6bad23726059  x  x  x  x

Sukcesywna dostawa owoców i warzyw do 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żarach

105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-12/UE/2021

Przetarg nieograniczony art. 132  PZP https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/e09a8980-d508-469d-a08d-c3d4b2cc2cec 2.11.2021 r. h 10:00 x x x

Zakup i dostawa tonerów, atramentów oraz innych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń wielofunkcyjnych dla 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach

105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-23/K/2021

Podstawowy art. 275 pkt 1 PZP https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/a2a87a44-227c-4a6b-8ede-63f54118bb36

29.10.2021r.

h 10:00

x x x

Bezgotówkowe tankowanie paliw płynnych do samochodów będących na wyposażeniu  105.Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Żarach

105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-22/K/2021

Podstawowy art. 275 pkt 1 PZP https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/ac0cd8c5-dc1f-427a-931b-1e8f32ece71b

03.11.2021r.

h 10:00

09.11.2021r h 10:00  10.11.2021r h 10:00

Sukcesywna dostawa materiałów medycznych i sprzętu medycznego jednorazowego użytku oraz różnych produktów leczniczych

105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-15/UE/2021

Przetarg nieograniczony art. 132  PZP https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/3d0389c5-e95d-4d32-933d-0d19f720e159 08.12.2021r. h: 10:00 X X X

Sprzedaż energii elektrycznej dla 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Żarach

105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-14/UE/2021

Przetarg nieograniczony art. 132  PZP https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/Edytuj/0e2a0879-aaa5-4839-baf9-9f6c0f9d6eb3 30.11.2021r. h: 10:00 X X X

Sukcesywna dostawa produktów odzwierzęcych do 105 Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach

105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-16/UE/2021

Przetarg nieograniczony art. 132  PZP

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/2f1438b2-edd3-4541-9c78-cb1e2afb36fe

6.12.2021 r. h: 10:00 x x x

Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do 105 Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach

105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-17/UE/2021

Przetarg nieograniczony art. 132  PZP

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/d6a3fd28-56e0-430d-a922-1f8ad403a88a

6.12.2021 r.h: 10:30 x x x

Sukcesywna dostawa gazów medycznych, dzierżawa zbiornika do  ciekłego tlenu medycznego, dzierżawa butli na gazy medyczne dla 105 Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach.

105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-24/K/2021

 Podstawowy art. 275 pkt 1 PZP https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/4891f784-00a3-4f28-a503-2306c5ad5da4  20.12.2021 r.h: 10:00  x  x  x

Zakup i dostawa materiałów zużywalnych na potrzeby Pracowni Hemodynamiki 105 Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach

105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-18/UE/2021

Przetarg nieograniczony art. 132  PZP

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/b966cdef-e7d5-4a58-8fc5-afd72805e881

27.01.2022 r. h: 10:00 x x x

Dostawa odczynników z zakresu immunochemii, diagnostyki chorób zakaźnych, gruźlicy utajonej TB-IGRA wraz z dzierżawą analizatora 

105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-25/K/2021

Podstawowy art. 275 pkt 1 PZP https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/c9211966-fb5a-4bd9-8000-f0fffc9f0aa1 12.01.2022 r. h: 10:00      

Wytworzył: Tomasz Bryjak (03 stycznia 2018, 10:20)
Wprowadził: Bartosz Podstawa (02 luty 2021, 11:00)
Zmodyfikował: Danuta Popiel(31 grudnia  2021, 9:20)