Strona podmiotowa BIP 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ jest zbudowana zgodnie z aktami prawnymi:

 • Ustawa o dostępie do informacji publicznej z 6 września 2001 roku (Dz. U. Nr 112, poz 1198);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 roku w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej;

Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej. BIP został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.

W Biuletynie Informacji Publicznej 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach zastosowano nowoczesną technikę responsywności strony, czyli dostosowanie witryny również dla urządzeń mobilnych.

W strukturze strony można wyróżnić cztery panele:

Panel górny

 • Udogodnienia  dla osób z niepełnosprawnością (WCAG2.0), w których mamy do wyboru:
  • Tryb domyślny - zmiana wyglądu strony na podstawowy;
  • Tryb nocny - zmiana kolorystyki strony;
  • Kontrast, w tej grupie są zawarte trzy opcje:
   • Wysoki kontrast - tryb czarny i biały;
   • Wysoki kontrast - tryb czarny i żółty;
   • Wysoki kontrast - tryb żółty i czarny;
  • Przełczniki układu strony:
   • Stały układ strony -  podstawowy układ strony;
   • Szeroki układ strony - rozszerzenie układu strony;
  • Przełączniki wielkości czcionki:
   • Mniejsza czcionka, zmniejszenie rozmiaru czcionki;
   • Domyślna czcionka, przywraca podstawowy rozmiar czcionki;
   • Większa czcionka, powiększenie rozmiaru czcionki 
 • Menu górne, w którym mamy do wyboru:
  • Instrukcja - zawiera czytaną przez Państwa instrukcję korzystania z podmiotowej strony Biuletynu;
  • Rejestr zmian - tabela informacji publicznych, których treść uległa zmianom. Dane o modyfikacji poszczególnych informacji są ułożone chronologicznie: od najnowszych u góry, po starsze poniżej. Każda pozycja w tabeli posiada: tytuł modyfikowanego dokumentu, czego zmiana dotyczyła, oznaczenie tożsamości osoby, która wprowadziła zmianę oraz czas wprowadzenia zmiany;
  • Mapa biuletynu - przedstawia całą zawartość menu tematycznego w sposób graficzny. Mapa pozwala na zorientowanie się co do położenia danego działu menu względem pozostałych działów oraz umożliwia bezpośrednie przejście do jego zawartości poprzez kliknięcie myszką w strzałkę koło danej nazwy;
  • Redakcja - dane teleadresowe do zespołu redagującego podmiotową stronę Biuletynu Szpitala;
  • Kontakt - skrzynka podawcza, która umożliwia kontakt ze Szpitalem;
 • Baner, na którym widnieje logo szpitala, tytuł strony oraz nazwa szpitala;

Panel lewy

 • Menu lewe - stanowi menu przedmiotowe, czyli wykaz kategorii tematycznych, w które są zestawione informacje publiczne udostępniane w BIP. Wybór danego pola menu poprzez klikniecie myszką w jego nazwę, spowoduje wyświetlenie zawartości tego działu w polu publikacji treści;

Panel prawy

 • Pole publikacji terści - prawa, największa część strony Biuletynu. W polu tym zostają wyświetlane treści zawarte w poszczególnych działach BIP;

Na każdej podstronie Biuletynu znajduje się stopka z informacją:

 • Tożsamość osoby, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji;
 • Data wytworzenia informacji;
 • Tożsamość osoby (redaktora), która wprowadziła informację do BIP;
 • Data wprowadzenia informacji;
 • Tożsamość osoby (redaktora), która zmodyfikowała informację;
 • Data modyfikacji treści

 

Stopka

 • Logo Biuletynu - po naciśnięciu przeniesie nas na stronę główną BIP, prowadzoną przez Ministra właściwego ds. infromatyzacji;

 

Wytworzył: Tomasz Bryjak (29 sierpnia 2013, 14:00)
Wprowadził: Grzegorz Szuszczyński (24 września 2018, 10:00)
Zmodyfikował: ---