ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - ROK 2019

NAZWA
OGŁOSZENIA
DATA PUBLIKACJI OGŁOSZENIA
TERMIN
SKŁADANIA
OFERT
SIWZ/Klucz Publiczny
PYTANIA
ODWOŁANIA
ROZSTRZY-GNIĘCIA
INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT
ZAWIADOMIENIE
O
WYBORZE
OFERTY

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego obejmująca - sprzedaż i dystrybucję gazu dla potrzeb 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach (DZP 3830/34/18)

ZMIANA OGŁOSZENIA 

12.12.2018

21.01.2019

SIWZ

KLUCZ

 ODP.1 

ODP.2

 OTWARCIE   WYNIK
Dostawa materiałów izotopowych(105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-01-2019)

08.01.2019

17.01.2019

SIWZ    ODP.1

 

OTWARCIE

OTWARCIE OFERT DODATKOWYCH

 WYNIK

UNIEWAŻNIENIE W ZAKRESIE ZADANIA 3

Dostawa produktów leczniczych objętych programem lekowym dotyczącym - leczenia umiarkowanej i ciężkiej łuszczycy plackowatej (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-02-2019)

09.01.2019

17.01.2019

SIWZ    ODP.1   OTWARCIE   WYNIK
Dostawa odczynników i dzierżawa systemu zintegrowanego do wykonywania badań biochemicznych i immunochemicznych wraz z analizatorami zastępczymi (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-03-2019)

16.01.2019

19.02.2019

SIWZ

KLUCZ

 ODP.1  OTWARCIE  
Świadczenie usług w zakresie ochrony fizycznej obiektów i terenów 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarsch (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-05-2019)

15.01.2019

23.01.2019

SIWZ  ODP.1    OTWARCIE   WYNIK
Dostawa materiałów opatrunkowych dla 105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-04-2019)

22.01.2019

25.02.2019

SIWZ

KLUCZ

 ODP.1

ODP.2

ODP.3

   
Dostawa implantów ortopedycznych , endoprotez i zespoleń kostnych na potrzeby oddziału ortopedycznego DZP- 2612-06-2019)

14.02.2019

19.03.2019

SIWZ

KLUCZ

     

 

 

Wytworzył: Tomasz Bryjak (03 stycznia 2018, 10:20)
Wprowadził: Bartosz Podstawa (08 stycznia 2019, 12:27)
Zmodyfikował: Danuta popiel (19 luty 2019, 13:48)