ZAMÓWIENIA USTAWOWE - ROK 2021


Nazwa i nr postępowania

Tryb

Ogłoszenia

Termin składania ofert

Dokumenty zamówienia

Informacje, zawiadomienia

Wynik

Zamówienia ustawowe

Świadczenie usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych dla 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach

105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-1-K-2021

Podstawowy art. 275 pkt 2 PZP

23.02.2021 r. ogłoszenie o zamówieniu

2.03.2021 r. ogłoszenie o zmianie

03.03.2021 r.
h: 12:00

05.03.2021 r
h: 12:00

SWZ

Zmiana treści SWZ 1.03

Odpowiedzi na pytania i Zmiana treści SWZ 2.03

Kwota 5.03

Informacja po otwarciu

Ogłoszenie 11.03

Ogłoszenie o wyniku postępowania 23.03

Sukcesywna dostawa leków objętych programem lekowym  dotyczącym  leczenia umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej u osób dorosłych, którzy kwalifikują się do leczenia ogólnego i dostawa wlewu do pęcherza moczowego szczepionki BCG ze wskazaniem do stosowania leczenia nieinwazyjnego raka nabłonka pęcherza moczowego

105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-2/K/2021

Podstawowy art. 275 pkt 1 PZP

03.03.2021 r. ogłoszenie o zamówieniu

11.03.2021 r. h: 12:00

12.03.2021 r. h: 12:00

SWZ

Odpowiedzi na pytania i Zmiana treści SWZ 9.03

Kwota 12.03

Informacja po otwarciu

Ogłoszenie 18.03
Sukcesywna dostawa preparatów do diagnostyki bakteriologicznej                        105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-3/K/2021 Podstawowy art. 275 pkt 1 PZP

04.03.2021

ogłoszenie o zamówieniu

10.03.2021

ogłoszenie o zmianie

12.03.2021 r. h: 12:00

15.03.2021 r. h: 12:00

SWZ

 Odpowiedzi na pytania i Zmiana treści SWZ 10.03

Kwota 15.03

Informacja po otwarciu

 Ogłoszenie 18.03

Ogłoszenie o wyniku postępowania 08.04

 Dostawa materiałów opatrunkowych
105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-1/UE/2021

Przetarg nieograniczony art. 132  PZP

 12.03.2021
ogłoszenie o zamówieniu

02.04.2021 ogłoszenie zmian

07.04.2021 ogłoszenie zmian

 09.04.2021 r.
h: 12:00

13.04.2021 r.
h: 12:00

 SWZ

SWZ-modyfikacja 1

 Odpowiedzi na pytania i Zmiana treści SWZ 2.04

Odpowiedzi na pytania 6.04

 
Sukcesywna dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów     105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-4/K/2021 Podstawowy art. 275 pkt 1 PZP

25.03.2021

ogłoszenie o zamówieniu

02.04.2021r. h: 09:00 SWZ

 Odpowiedzi na pytania

Kwota 02.04

Informacja po otwarciu

 Unieważnienie części 3

Ogłoszenie 07.04

Dostawa implantów ortopedycznych ,endoprotez i zespoleń kostnych na potrzeby oddziału ortopedycznego
105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-4/UE/2021
Przetarg nieograniczony art. 132  PZP ogłoszenie o zamówieniu 05.05.2021 r. h: 12:00 SWZ    
Sukcesywna dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów     105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-5K/2021 Podstawowy art. 275 pkt 1 PZP ogłoszenie o zamówieniu 15.04.2021 r. h: 09:00 SWZ  Odpowiedzi na pytania  

 

 

Wytworzył: Tomasz Bryjak (03 stycznia 2018, 10:20)
Wprowadził: Bartosz Podstawa (02 luty 2021, 11:00)
Zmodyfikował: Danuta Popiel(9 kwietnia  2021, 12:00)