ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - ROK 2020

NAZWA
OGŁOSZENIA
DATA PUBLIKACJI OGŁOSZENIA
TERMIN
SKŁADANIA
OFERT
SIWZ/Klucz Publiczny
PYTANIA
ODWOŁANIA
ROZSTRZY-GNIĘCIA
INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT
ZAWIADOMIENIE
O
WYBORZE
OFERTY

 Dostawa cyfrowego aparatu rtg kostno płucnego, cyfrowego mammmografu i zestawu EBUS. (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-01-2020) 

ZMIANA OGŁOSZENIA 

ZMIANA OGŁOSZENIA 

ZMIANA OGŁOSZENIA 

ZMIANA OGŁOSZENIA 

ZMIANA OGŁOSZENIA 

ZMIANA OGŁOSZENIA

07.01.2020

07.02.2020

18.02.2020

20.02.2020

24.02.2020

27.02.2020

03.03.2020

04.03.2020

SIWZ

KLUCZ

KLUCZ 

 ODP.1

 ODP.2

 Zmiana SIWZ

 ODP.4

ODP.5

ODP.6

 OTWARCIE

 Świadczenie usług w zakresie ochrony fizycznej obiektów i terenów 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach. (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-02-2020) 

ZMIANA OGŁOSZENIA  

09.01.2020

17.01.2020

20.01.2020

SIWZ    ODP.1  OTWARCIE WYNIK
Dostawa materiałów izotopowych . (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-03-2020) 

16.01.2020

24.01.2020

SIWZ  OTWARCIE WYNIK
Dostawa materiałów opatrunkowych (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-04-2020)

14.02.2020

20.03.2020

 SIWZ

KLUCZ

 ODP.1

ODP.2

 OTWARCIE  

Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora immunochemicznego . (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-05-2020) 

ZMIANA OGŁOSZENIA  

23.01.2020

31.01.2020

04.02.2020

SIWZ  ODP.1 OTWARCIE WYNIK
Dostawa implantów ortopedycznych, endoprotez i zespoleń kostnych na potrzeby oddziału ortopedycznego (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-06-2020)

21.02.2020

25.03.2020

SIWZ

KLUCZ

  ODP.1  OTWARCIE  
Dostawa produktów leczniczych objętych programem lekowym dotyczącym - leczenia umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej (105.KSzWzP SP ZOZ - DZP-2612-07-2020)

25.02.2020

05.03.2020

SIWZ  ODP.1  OTWARCIE  WYNIK

Świadczenie usługw zakresie specjalistycznego sprzątania szpitalnych Zamawiającego, współdziałanie z personelem medycznym w zakresie opieki nad pacjentem, utrzymanie w czystości terenów zewnątrznych, ciągłego utrzymania w gotowości lądowiska dla śmigłowców, świadczenie usług całodziennego żywienia pacjentów oraz świadczenie usług transportu wewnątrzszpitalnego w 105. Kresowym Szpitalu Wojskowym z Przychdnią SP ZOZ w Żarach (105.KSzWzP SP ZOZ - DZP-2612-08-2020)

06.03.2020

07.04.2020

SIWZ

KLUCZ

  ODP.1    

Dostawa sterylizatorów medycznych dla potrzeb 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach. (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-09-2020) 

ZMIANA OGŁOSZENIA  

13.03.2020

23.03.2020

27.03.2020

SIWZ  ODP.1  OTWARCIE  

 

 

Wytworzył: Tomasz Bryjak (03 stycznia 2018, 10:20)
Wprowadził: Bartosz Podstawa (07 stycznia 2020, 08:40)
Zmodyfikował: Mieczysław Tomkówl (27 marzec  2020, 13:35)