ZAMÓWIENIA USTAWOWE - ROK 2022

Nr postępowania

Nazwa postępowania

Tryb

Termin składania ofert

Link do postępowania

KRAJOWE

  105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-1/K/2022  Wykonywanie okresowych przeglądów serwisowych pogwarancyjnych aparatury i sprzętu
medycznego 105 Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach.
 Tryb podstawowy na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

  24.01.2022 r.

25.01.2022 r.

h 10:00

 https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/c93414e0-a7cf-445a-a6df-269bb7c6c6f9
105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-2/K/2022 Świadczenie usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych dla 105. Kresowego SzWzP SPZOZ w Żarach Tryb podstawowy na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 25.02.2022 r. h 10:00 https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/81ef4bd7-df53-40df-9a8f-551833b31cfb
105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-3/K/2022 Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do 105. Kresowego SzWzP SPZOZ w Żarach Tryb podstawowy na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 11.03.2022 r. h 10:00 https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/8e7d7207-bca2-41f0-8b46-05b6e21684bf
105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-4/K/2022 Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do 105. Kresowego SzWzP SPZOZ w Żarach Tryb podstawowy na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 21.03.2022 r. h 10:00 https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/46ed7bce-aa18-461c-b8e4-99fdcd95188f
105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-6/K/2022 Wykonywanie okresowych przeglądów serwisowych pogwarancyjnych aparatury i sprzętu medycznego firmy Dräger w 105 Kresowym Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SP ZOZ w Żarach Tryb podstawowy na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

 

05.04.2022 r. h 10:00

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/0bd53917-b04a-4738-85f4-9edf137eedf9
105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-7/K/2022 Sukcesywna dostawa materiałów izotopowych do 105 Kresowego SzWzP SPZOZ w Żarach Tryb podstawowy na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 29.04.2022 r. h 10:00 https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/294b8559-86d8-4262-b9c4-5786b4e2b617
105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-8/K/2022 Świadczenie usług w zakresie ochrony fizycznej obiektów i terenów105. Kresowy SzWzP SPZOZ w Żarach Tryb podstawowy na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 20.05.2022 r. h 10:00 https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/bdea8282-6d16-4e03-9461-c34129f1bcf5
105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-11/K/2022 Dostawa zestawu do wizualizacji przytarczyc dla 105 Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach Tryb podstawowy na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 19.05.2022 r. h 10:00 https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/433fdc88-7e72-46cb-8a43-356f9a2278f3
105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-12K/2022 Sukcesywna dostawa materiałów szewnych oraz materiałów medycznych dla 105 Kresowego SzWzP SPZOZ w Żarach Tryb podstawowy na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 23.05.2022 r. h 10:00 https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/6cadddf9-ec1c-4530-982e-7deadfccc896

UNIJNE

 105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-1/UE/2022  Dostawa odczynników i dzierżawa systemu zintegrowanego do wykonania badań biochemicznych i immunochemicznych wraz z analizatorami zastępczymi  Przetarg nieograniczony na podstawie art. 132 ustawy Pzp  16.02.2022 r. h 10:00  https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/0aa26ab0-6ac1-433e-a63b-634c6d531e7a
105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-2/UE/2022 Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do 105. Kresowego SzWzP SPZOZ w Żarach Przetarg nieograniczony na podstawie art. 132 ustawy Pzp

16.02.2022 r.

21.02.2022 r. h 10:00

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/88f45957-1953-4ee3-b2ea-8c1cdfcfb2e2
105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-3/UE/2022 Sukcesywna dostawa leków objętych programem lekowym  dotyczącym  leczenia umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej u osób dorosłych, którzy kwalifikują się do leczenia ogólnego i dostawa wlewu do pęcherza moczowego szczepionki BCG ze wskazaniem do stosowania leczenia nieinwazyjnego raka nabłonka pęcherza moczowego Przetarg nieograniczony na podstawie art. 132 ustawy Pzp 21.02.2022 r. h 10:00 https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/f9f5f21b-2aa8-4b05-955e-4b0127d7cf0a
105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-4/UE/ 2022 Zakup i dostawa materiałów zużywalnych na potrzeby Pracowni Hemodynamiki 105 Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach Przetarg nieograniczony na podstawie art. 132 ustawy Pzp 15.03.2022 r. h 10:00 https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/8d83c336-0ce3-4fb2-8b9a-37794df314bd
105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-5/ UE/ 2022 Zakup i dostawa materiałów opatrunkowych, obłożeń operacyjnych i inne Przetarg nieograniczony na podstawie art. 132 ustawy Pzp 04.04.2022 r. h 10:00 https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/764b0d68-3950-4ae9-8a22-4debad1ae7ee
 105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-5/ UE/ 2022 Kompleksowa dostawa gazu ziemnego obejmująca – sprzedaż i dystrybucję gazu dla potrzeb 105. Kresowego SzWzP SPZOZ w Żarach  Przetarg nieograniczony na podstawie art. 132 ustawy Pzp

19.04.2022 r. 4.05.2022 r.

h 10:00

 https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/85c35f98-11a7-4fa7-a0dc-d7df754f364a
105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-8/ UE/ 2022 Odbiór, transport odpadów medycznych pochodzących z działalności 105 Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żarach w celu przekazania ich do termicznego unieszkodliwienia.  Przetarg nieograniczony na podstawie art. 132 ustawy Pzp 11.05.2022 r. h 10:00 https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/fe348483-48e8-43d6-b714-72cd0f553f89
 105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-9/ UE/ 2022 Sukcesywna dostawa leku biologicznego Dupilumab do leczenia chorych z ciężką postacią atopowego zapalenia skóry AZS oraz leków dotyczących leczenia umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej u osób dorosłych, objętych programem lekowym Przetarg nieograniczony na podstawie art. 132 ustawy Pzp  20.06.2022 r. h 10:00  https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/32fb9483-2d20-4bfc-9ccd-03eb725de7ad

 

 

 Wytworzył Tomasz Bryjak  14 stycznia 2022, 09:22 
 Wprowadził Tomasz Bryjak 14 stycznia 2022, 09:22  
Zmodyfikował Danuta Popiel
11 maja 2022, 11:55