ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - ROK 2020

NAZWA
OGŁOSZENIA
DATA PUBLIKACJI OGŁOSZENIA
TERMIN
SKŁADANIA
OFERT
SIWZ/Klucz Publiczny
PYTANIA
ODWOŁANIA
ROZSTRZY-GNIĘCIA
INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT
ZAWIADOMIENIE
O
WYBORZE
OFERTY
 Dostawa cyfrowego aparatu rtg kostno płucnego, cyfrowego mammmografu i zestawu EBUS. (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-01-2020)   

07.01.2020

07.02.2020

 

SIWZ

KLUCZ

     

 Świadczenie usług w zakresie ochrony fizycznej obiektów i terenów 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach. (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-02-2020) 

ZMIANA OGŁOSZENIA 

09.01.2020

17.01.2020

20.01.2020

SIWZ   ODP.1  OTWARCIE  
Dostawa materiałów izotopowych . (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-03-2020) 

16.01.2020

24.01.2020

SIWZ      
Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora immunochemicznego . (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-05-2020) 

23.01.2020

31.01.2020

SIWZ      

 

 

Wytworzył: Tomasz Bryjak (03 stycznia 2018, 10:20)
Wprowadził: Bartosz Podstawa (07 stycznia 2020, 08:40)
Zmodyfikował: Danuta Popiel (23 stycznia 2020, 13:25)