ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - ROK 2020

NAZWA
OGŁOSZENIA
DATA PUBLIKACJI OGŁOSZENIA
TERMIN
SKŁADANIA
OFERT
SIWZ/Klucz Publiczny
PYTANIA
ODWOŁANIA
ROZSTRZY-GNIĘCIA
INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT
ZAWIADOMIENIE
O
WYBORZE
OFERTY

 Dostawa cyfrowego aparatu rtg kostno płucnego, cyfrowego mammmografu i zestawu EBUS. (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-01-2020) 

ZMIANA OGŁOSZENIA 

ZMIANA OGŁOSZENIA 

ZMIANA OGŁOSZENIA 

ZMIANA OGŁOSZENIA 

ZMIANA OGŁOSZENIA 

ZMIANA OGŁOSZENIA

07.01.2020

07.02.2020

18.02.2020

20.02.2020

24.02.2020

27.02.2020

03.03.2020

04.03.2020

SIWZ

KLUCZ

KLUCZ 

 ODP.1

 ODP.2

 Zmiana SIWZ

 ODP.4

ODP.5

ODP.6

 OTWARCIE WYNIK

 Świadczenie usług w zakresie ochrony fizycznej obiektów i terenów 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach. (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-02-2020) 

ZMIANA OGŁOSZENIA  

09.01.2020

17.01.2020

20.01.2020

SIWZ    ODP.1  OTWARCIE WYNIK
Dostawa materiałów izotopowych . (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-03-2020) 

16.01.2020

24.01.2020

SIWZ  OTWARCIE WYNIK
Dostawa materiałów opatrunkowych (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-04-2020)

14.02.2020

20.03.2020

 SIWZ

KLUCZ

 ODP.1

ODP.2

 OTWARCIE  WYNIK

Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora immunochemicznego . (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-05-2020) 

ZMIANA OGŁOSZENIA  

23.01.2020

31.01.2020

04.02.2020

SIWZ  ODP.1 OTWARCIE WYNIK
Dostawa implantów ortopedycznych, endoprotez i zespoleń kostnych na potrzeby oddziału ortopedycznego (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-06-2020)

21.02.2020

25.03.2020

SIWZ

KLUCZ

  ODP.1  OTWARCIE  WYNIK
Dostawa produktów leczniczych objętych programem lekowym dotyczącym - leczenia umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej (105.KSzWzP SP ZOZ - DZP-2612-07-2020)

25.02.2020

05.03.2020

SIWZ  ODP.1  OTWARCIE  WYNIK

Świadczenie usługw zakresie specjalistycznego sprzątania szpitalnych Zamawiającego, współdziałanie z personelem medycznym w zakresie opieki nad pacjentem, utrzymanie w czystości terenów zewnątrznych, ciągłego utrzymania w gotowości lądowiska dla śmigłowców, świadczenie usług całodziennego żywienia pacjentów oraz świadczenie usług transportu wewnątrzszpitalnego w 105. Kresowym Szpitalu Wojskowym z Przychdnią SP ZOZ w Żarach (105.KSzWzP SP ZOZ - DZP-2612-08-2020)

ZMIANA OGŁOSZENIA  

06.03.2020

07.04.2020

10.04.2020

SIWZ

KLUCZ

ODP.1

ODP.2

 OTWARCIE  WYNIK - unieważnienie

Dostawa sterylizatorów medycznych dla potrzeb 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach. (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-09-2020) 

ZMIANA OGŁOSZENIA  

13.03.2020

23.03.2020

27.03.2020

SIWZ  ODP.1  OTWARCIE

 WYNIK

Korekta ogłoszenia o wyborze oferty

Odbiór , transport odpadów medycznych pochodzących z działalności 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żarach w celu przekazania ich do termicznego unieszkodliwiania(105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-10-2020) 

ZMIANA OGŁOSZENIA

ZMIANA OGŁOSZENIA

07.04.2020

16.04.2020

21.04.2020

23.04.2020

SIWZ

 ODP.1

ODP.2

  OTWARCIE  unieważnienie
Dostawa wody i odprowadzanie ścieków dla 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ filia w Żaganiu. (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-11-2020          

Dostawa materiałów opatrunkowych dla 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach. (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-12-2020

ZMIANA OGŁOSZENIA

16.04.2020

24.04.2020

28.04.2020

SIWZ 

KLUCZ

 ODP.1 

ODP.2

 OTWARCIE   WYNIK
Odbiór , transport odpadów medycznych pochodzących z działalności 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żarach w celu przekazania ich do termicznego unieszkodliwiania(105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-14-2020)

27.04.2020

06.05.2020

SIWZ  ODP.1    OTWARCIE   WYNIK
Dostawa różnych produktów leczniczych dla 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach. (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-15-2020

07.05.2020

09.06.2020

SIWZ

KLUCZ 

 ODP.1

ODP.2

ODP.3

   
Dostawa sterylizatorów i myjni do narzędzi dla potrzeb 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach. (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-16-2020

12.05.2020

15.06.2020

SIWZ

KLUCZ

     

Dostawa rękawic medycznych dla 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach. (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-17-2020

ZMIANA OGŁOSZENIA  

12.05.2020

21.05.2020

22.05.2020

SIWZ

 ODP.1

ODP.2 

ODP.3

 OTWARCIE  WYNIK
Dostawa sprzetu i aparatury medycznej i ambulansu sanitarnego dla potrzeb 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach. (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-18-2020

20.05.2020

22.06.2020

SIWZ

KLUCZ

     

Dostawa łóżek szpitalnych, płuczko dezynfektorów i stołów zabiegowych dla potrzeb 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach. (105.KSzWzP SP ZOZ- DZP- 2612-19-2020

ZMIANA OGŁOSZENIA  

12.05.2020

22.05.2020

25.05.2020

SIWZ

 ODP.1

ODP.2

 OTWARCIE  
           

 

 

Wytworzył: Tomasz Bryjak (03 stycznia 2018, 10:20)
Wprowadził: Bartosz Podstawa (07 stycznia 2020, 08:40)
Zmodyfikował: Wilczyńska Ewa (26 maja  2020, 14:09)