ZAMÓWIENIA USTAWOWE - ROK 2022

Nr postępowania

Nazwa postępowania

Tryb

Termin składania ofert

Link do postępowania

KRAJOWE

  105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-1/K/2022  Wykonywanie okresowych przeglądów serwisowych pogwarancyjnych aparatury i sprzętu
medycznego 105 Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach.
 Tryb podstawowy na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy   24.01.2022 r. h 10:00  https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/c93414e0-a7cf-445a-a6df-269bb7c6c6f9

UNIJNE

 105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-1/UE/2022  Dostawa odczynników i dzierżawa systemu zintegrowanego do wykonania badań biochemicznych i immunochemicznych wraz z analizatorami zastępczymi  Przetarg nieograniczony na podstawie art. 132 ustawy Pzp  16.02.2022 r. h 10:00  https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/0aa26ab0-6ac1-433e-a63b-634c6d531e7a
105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-2/UE/2022 Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do 105. Kresowego SzWzP SPZOZ w Żarach Przetarg nieograniczony na podstawie art. 132 ustawy Pzp 16.02.2022 r. h 10:00 https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/88f45957-1953-4ee3-b2ea-8c1cdfcfb2e2

 

 

 Wytworzył Tomasz Bryjak  14 stycznia 2022, 09:22 
 Wprowadził Tomasz Bryjak 14 stycznia 2022, 09:22  
Zmodyfikował Mieczysław Tomków 14 stycznia 2022, 14:40