Bank BGK

Nr konta bankowego: 92 11301222 0030 2003 2620 0002

 

Uwaga !!

Badania metodą rezonensu magnetycznego na terenie Szpitala wykonywane są przez firmę zewnętrzną.

Opłatę za badanie metodą rezonansu magnetycznego należy wpłacać na konto bankowe firmy EuroDiagnostic, które można znaleźć pod adresem http://www.eurodiagnostic.pl/kontakt

 

 

Wytworzył: Tomasz Bryjak (12 sierpnia 2009)
Wprowadził: Grzegorz Szuszczyński (24 września 2018, 10:00)
Zmodyfikował: ---

Numer Identyfikacyjny REGON

970327974

Zgodnie z zaświadczeniem o numerze identyfikacyjnym REGON z dnia 11 października 2006 roku, wydanym przez Urząd Skarbowy w Zielonej Górze, do wyżej wymienionego numeru przypisane są m.in. następujące informacje:

 • szczególna forma prawna: 28 PAŃSTWOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
 • własność: 112 WŁASNOŚĆ PAŃSTWOWYCH OSÓB PRAWNYCH
 • rodzaj przeważającej działalności:
  • 8511Z SZPITALNICTWO - wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)
 • liczba jednostek lokalnych: 2

 

 

Wytworzył: Urząd Statystyczny (11 października 2006)
Wprowadził: Grzegorz Szuszczyński (24 września 2018, 10:00)
Zmodyfikował: -

 

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego:

 • numer KRS: 0000004712
 • data rejestracji: 26 marca 2001 roku
 • sygnatura akt: ZG.VIII NS-REJ.KRS/13513/07/270
 • oznaczenie sądu: SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

 

 

 

 

Wytworzył: Sąd Rejonowy (26 marca 2001)
Wprowadził: Grzegorz Szuszczyński (24 września 2018, 10:00)
Zmodyfikował: ---

Numer Identyfikacji Podatkowej

928 17 39 120

Na podstawie decyzji w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej z dnia 25 stycznia 1999 roku, wydanej przez Urząd Skarbowy w Żarach.

 

 

 

Wytworzył: Urząd Skarbowy (25 stycznia 1999)
Wprowadził: Grzegorz Szuszczyński (24 września 2018, 10:00)
Zmodyfikował: ---
 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych:
  • badania i porady lekarskie
  • leczenie
  • badania i terapia psychiatryczna i psychologiczna
  • rehabilitacja lecznicza
  • opieka nad kobietą ciężarną i jej płodem
  • opieka nad zdrowym dzieckiem
  • badania diagnostyczne, w tym analityka medyczna
  • pielęgnacja chorych
  • pielęgnacja niepełnosprawnych i opieka nad nimi
  • opieka palitywno-hospicyjna
  • orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia
  • wykonywanie czynności z zakresu protetyki, ortodoncji i stomatologii zachowawczej
  • zaopatrywanie w środki i materiały medyczne
  • świadczy pomoc medyczną osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych i innych
 2. Promocja zdrowia
 3. Realizacja zadań zleconych przez Ministra Obrony Narodowej

 

 

 

 

Wytworzył: Tomasz Bryjak (28 kwietnia 2009)
Wprowadził: Grzegorz Szuszczyński (24 września 2018, 10:00)
Zmodyfikował: ---