Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

105 Szpital Wojskowy z Przychodnią

SP ZOZ

 


Status: w trakcie

26.11.2013r.

pilnie zatrudni lekarza kardiologa

 

Pliki do pobrania:

 

Nazwa pliku
Format pliku
pdf
docx
Ogłoszenie

 
Status: w trakcie

28.10.2013r.

pilnie zatrudni lekarza stomatologa

 
 
Bliższych informacji udziela:
Dział Kadr – 68 470 78 56, tel. kom. 533 033 090
e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
 
 

Status:zakończony


03.10.2013r.

ogłasza konkurs na stanowiska:

Pielęgniarki Oddziałowej Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w Żarach,

Pielęgniarki Oddziałowej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Żarach.

Pliki do pobrania:

Nazwa pliku
Format pliku
pdf
docx
Ogłoszenie
Wynik

 

 


09.08.2013

 

Status:zakończony - Wynik (nierozstrzygnięty)

Na podstawie art. 49 Ustawy o Działalności Leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r.

Dyrektor 105 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ ogłasza

konkurs na stanowisko

Pielęgniarki Oddziałowej Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w Żarach

I. Wymagane kwalifikacje :

Zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami Dz.U nr 151. poz. 896 z dn. 22 lipca 2011 r. ;

II. Wymagane dokumenty :

1. Podanie

2. Kopia prawa wykonywania zawodu

3. Kopie dokumentów potwierdzających wymagane kwalifikacje

4. Przebieg pracy zawodowej

5. Inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe (oryginały do wglądu komisji)

6. Zaświadczenie o niekaralności

7.Oświadczenie o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego

Dokumenty należy przedłożyć w zamkniętej kopercie na której należy umieścić imię, nazwisko, adres i numer telefonu oraz adnotację o treści „Konkurs na stanowisko Pielęgniarki oddziałowej Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej”

III. Na pisemny wniosek kandydata 105 Szpital Wojskowy może udostępnić wszelkich informacji o stanie prawnym, ekonomicznym i organizacyjnym szpitala.

IV. Termin składania ofert 12.09.2013 r. w Dziale Kadr 105 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach ul. Domańskiego 2, bud. 8

 

V. Termin rozpatrzenia konkursu 13.09.2013 r. o godzinie 10.00 w Żarach – sala konferencyjna budynek nr 23


Status: w trakcie

18.07.2013r.

zaprasza

lekarzy do szkolenia się w naszym Szpitalu w ramach rezydentury*.

Posiadamy wolne miejsca w następujących dziedzinach medycyny:

choroby wewnętrzne – 8 miejsc, kardiologia - 6 miejsc, ortopedia i traumatologia narządu ruchu – 1 miejsce, radiologia i diagnostyka obrazowa – 1 miejsc.

*miejsca szkoleniowe przyznawane są przez Ministerstwo Obrony Narodowej

Bliższych informacji udziela:
Dział Kadr – 68 470 78 56
e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Status: w trakcie

18.07.2013r.

zatrudni

lekarza w Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz do nocnej i świątecznej ambulatoryjnej i wyjazdowej opieki lekarskiej forma umowy i warunki do uzgodnienia

Bliższych informacji udziela:
Dział Kadr – 68 470 78 56
e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Status: w trakcie

18.07.2013r.

zatrudni

lekarza w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym forma umowy i warunki do uzgodnienia

Bliższych informacji udziela:
Dział Kadr – 68 470 78 56
e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Status: w trakcie

18.07.2013r.

zatrudni

lekarza specjalistę kardiologa lub lekarza chcącego kształcić się w dziedzinie kardiologii (posiadamy wolne miejsca specjalizacyjne) Praca w Oddziale Kardiologii z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego oraz w Poradni Kardiologicznej w Żarach i w Żaganiu forma umowy i warunki do uzgodnienia

Bliższych informacji udziela:
Dział Kadr – 68 470 78 56
e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Status:zakończony - Wynik

07.03.2013r.

zatrudni na stanowisko

Audytor Wewnętrzny

Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

• prowadzenie zadań audytowych dotyczących obszarów działania Szpitala celem oceny zgodności prowadzonej działalności z przepisami prawa oraz obowiązującymi w Szpitalu procedurami wewnętrznymi ,

• przeprowadzanie zadań audytowych z zakresu systemów zarządzania i kontroli celem zbadania efektywności i gospodarności działań realizowanych przez Szpital ,

• wykonywanie czynności doradczych mających na celu usprawnienie funkcjonowania Szpitala, • realizowanie czynności sprawdzających mających na celu ocenę dostosowania działań Szpitala do zgłoszonych w sprawozdaniu ostatecznym zaleceń i rekomendacji celem usprawnienia funkcjonowania Szpitala,

• tworzenie rocznego planu audytu wewnętrznego oraz sporządzanie sprawozdań z wykonania,

• prowadzenie i dokumentowanie audytu wewnętrznego zgodnie z odrębnymi przepisami,

• opracowywanie aktów prawa wewnętrznego w zakresie analizy ryzyka, kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego,

• informowanie Dyrektora Szpitala o przypadkach naruszeń prawa i naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

• wykształcenie: wyższe ekonomiczne lub prawnicze,

• doświadczenie: 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku audytora wewnętrznego, mile widziane przeprowadzone kontrole w zakładach opieki zdrowotnej,

• posiadanie uprawnień i kwalifikacji zawodowych do przeprowadzania audytu wewnętrznego zgodnie z wymogami określonymi w art. 286 ustawie z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240),

• znajomość przepisów: kpa, zasad rachunkowości, prawa finansów publicznych, zamówień publicznych, ustawy o ZOZ,

• znajomość zagadnień z zakresu audytu wewnętrznego, metodologii audytu wewnętrznego, w tym analizy ryzyka i oceny systemów kontroli,

• umiejętność logicznego i analitycznego myślenia,

• umiejętność pracy w zespole, argumentowania i negocjacji.

Wymagania dodatkowe:

• przeszkolenie z zakresu audytu środków unijnych, rachunkowości,

• znajomość podstaw rachunkowości oraz zagadnień związanych z funduszami unijnymi.

Wymagane dokumenty:

1. Życiorys i list motywacyjny

2. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

4. Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

5. Oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

7. Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień i kwalifikacji zawodowych do przeprowadzania audytu wewnętrznego, określonych w art. 286 ustawie o finansach publicznych,

8. Kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe ,

9. Ewentualne kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań dodatkowych.

10. Listy referencyjne, także z SP ZOZ

Inne informacje:

• okres trwania umowy od 01.04.2013r.

• spośród ofert kandydatów spełniających wymagania formalne, wytypowane osoby zostaną powiadomione telefonicznie o dalszych czynnościach kwalifikacyjnych,

• na oferty odrzucone na wstępie, lub na oferty kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni, Szpital nie odpowiada

• organizator zastrzega, że przysługuje mu prawo do odwołania oferty bez podania przyczyn.

Miejsce składania ofert: 105 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ, ul. Domańskiego 2, 68-200 Żary z opisem "Oferta pracy-audytor ", Dział Kadr (budynek nr 8).


Status: w trakcie

19.12.2012r.

zatrudni

Lekarza DERMATOLOGA do pracy w Poradni Dermatologicznej oraz Oddziale Dermatologicznym w 105 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią w Żarach

Bliższych informacji udziela:
Dział Kadr – 68 470 78 17
e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Sekretariat – 68 470 78 10
 

Wytworzył: Mariola Majewska (15 lipca 2009)
Wprowadził: Tomasz Bryjak (29 sierpnia 2013, 14:00)
Zmodyfikował:
Tomasz Bryjak (26 listopada 2013, 8:10)
   
© 105. Kresowy SzWzP SP ZOZ