Lekarz Izby Przyjęć - lek. Krzysztof Morawski
Telefon: 68 477 12 02

Oddział Pomocy Doraźnej

Kierownik - lek. Ryszard Smyk specjalista zdrowia publicznego, chirurg
Telefon: 68 477 12 58

Oddział Pulmonologiczny
z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych i Anesteziologii i Intensywnej Terapii

Kierownik lek. Damian Hyla - specjalista chorób wewnętrznych, specjalista chorób płuc i specjalista medycyny lotniczej
Telefon: 68 477 12 41

Oddział Otolaryngologiczny
z Pododdziałem Okulistycznym

Kierownik - lek. Sławomir Sztandera specjalista otolaryngolog
Telefon: 68 470 78 36
 
 
Wytworzył: Tomasz Bryjak (20 października 2010)
Wprowadził: Grzegorz Szuszczyński (24 września 2018, 10:00)
Zmodyfikował: Bartosz Podstawa (29 marca 2022, 13:15)