Szpitalny Oddział Ratunkowy

 Kierownik- dr n.med. Marek Femlak
Telefon: 68 470 78 88

Oddział Chorób Wewnętrznych
z Pododdziałem Gastroentrologicznym, Reumatologicznym, chorób Metabolicznych

Kierownik -  lek. Jacek Gryczyński specjalista chorób wewnętrznych i reumatologii
Telefon: 68 470 78 20

Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

Ordynator - dr n. med. Piotr Pruszyński specjalista ortopeda i traumatolog narządu ruchu
Telefon: 68 470 78 31

Oddział Dermatologiczny

Pełniąca obowiązki kierownika - : lek. Junona Czyż- Kulczycka specjalista dermatologii i wenerologii
Telefon: 68 470 78 42

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Ordynator - lek. Zdzisław Łacny specjalista anestezjolog i intensywnej terapii
Telefon: 68 470 78 49

Oddział Kardiologiczny,
Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego

Kierownik - lek. med. Grzegorz Adamiak
Telefon: 68 470 78 23

Oddział Otolaryngologiczny
z Pododdziałem Okulistycznym

Kierownik - lek. Sławomir Sztandera specjalista otolaryngolog
Telefon: 68 470 78 36

Oddział Neurologiczny,
Oddział
Udarowy
z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej

Ordynator - dr n. med.Waldemar Sobański specjalista neurolog
Telefon: 68 470 78 51

Oddział Psychiatryczny
z Pododdziałem Leczenia Zaburzeń Nerwicowych i Stresu Bojowego

Ordynator - lek. Krzysztof Zielke specjalista psychiatra
Telefon: 68 470 78 45

Oddział Chirurgii Ogólnej
z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej i Urologii

Ordynator - lek. Zdzisław Ogrodowczyk specjalista chirurgii ogólnej
Telefon: 68 477 12 52
 
Wytworzył: Tomasz Bryjak (02 kwietnia 2009)
Wprowadził: Grzegorz Szuszczyński (22 sieprnia 2018, 09:20)
Zmodyfikował: Bartosz Podstawa (14 maja 2021, 14:05)