Dyrektor - lek. med. Sławomir Gaik

s.gaik

 

Z-ca dyrektora ds. medycznych - lek. med. Marek Femlak

femlak

 

Z-ca dyrektora ds. technicznych - mgr Marzena Sarnecka

drtech

 

 

 

Kierownik ds. filii w Żaganiu

mgr inż. Jacek Wąsik

             
Naczelna Pielęgniarka

mgr Monika Gryczyńska

            
Główna Księgowa

mgr Lucyna Chmielewska

            
Kierownik Działu Kadrowo-Płacowego

inż. Mariola Majewska

                        

Kierownik Działu Statystycznego z Archiwum

mgr Renata Szot
             

Kierownik Działu Zamówień Publicznych

Mieczysław Tomków


Kierownik Działu Zaopatrzenia Medycznego z Apteką

mgr farm. Bartłomiej Zawadzki

 

Kierownik Działu Transportu

mgr Jarosław Majsnerowski

            
Kierownik Działu Obsługi Gospodarczo-Technicznej

mgr Marzena Sarnecka 

 

Kierownik Działu Administracyjno-Prawnego

mgr Daria Lidtke

 

Kierownik Działu Informatycznego

mgr inż. Tomasz Bryjak

 

 

 

Wytworzył: Tomasz Bryjak (02 kwietnia 2009 )
Wprowadził: Grzegorz Szuszczyński (24 września 2018, 10:00)
Zmodyfikował: Bartosz Podstawa (07 października 2019, 12:56)